Kontakt oss

Visste du at?

Den private sfære, tap og sorg er også viktige faktorer når vi snakker om minner. Det er derfor vi sier så klart i våre vilkår for bruk at man i saga-kapitlene må vise den nødvendige grad av empati og respekt.

Man bør aldri skrive en tekst - eller laste opp fotografier eller annet - som kan skade eller såre en person - levende eller ikke lenger blant de levende. Dette er et ansvar som vi som brukere også må tenke på når vi utarbeider saga-kapitelene våre. Den generelle regelen er at vi er informative, men ikke private. Skulle man noen gang være i tvil foreslår vi at man - om mulig - snakker med personer som var nær den avdøde. Vi må også huske at det som ikke føles så vanskelig for en søster kan føles veldig sårt for en mor eller et barn. Det er bedre å utelate vanskelige data som et tegn på respekt enn å ta det med.

Som brukere er vi også ansvarlig for å overholde lokale lover og regler - og den kulturelle egenart som vedkommende person førte tilhørighet til. Sagahuus.com setter stor pris på at brukerne setter disse enkle og ganske sikkert forståelige grunnprinsippene høyt.


Gå til Ofte stilte spørsmål (FAQ) for å lese mer.