Forrige kapittel - Liste over kapitler - List of chapters in English - Neste kapittel
* For disclaimer, please see end of text.

«UTVANDRINGSHISTORIE FRA NORDMØRE - Stangvik og Surnadal prestegjeld»

STANGVIK PRESTEGJELD

Stangvik sokn

- Hyllbakk -
Austistua
Anders Pederson f. 1861.
Peder Pedersen f. 1876 g.m. Maret Olsdt. Ellevsettrøa. To barn.
Randi Pedersdt. f. 1884 g.m. Sivert Opland. To barn.

Hyldbakktrøa
Alle borna til Ola Ingebrigtson Polden og Elen Jonsdt. Ellevset reiste til Amerika:
Maret f. 1856, Maria f. 1859, Ingebrigt f. 1862, Lisabet f. 1867 og Magnus f. 1872.

- Lia -
Heimigard
Lars Olason f. 1859

Austistua
Elling Einarson f. 1855 utv. 1880.

Oppistua
Mikkel Nilson f. 1858 utv. 1868.
Maria Nilsdt. f. 1864 reist 1868. G.m. Jon Olson Hallset, Teigen.

Ytre Lia
Jo Olsen f. 1870 reiste til USA, men kom heim att og døydde på Haugen i 1896.
Peder Olsen f. 1871 g.m. Anna Jakobsen frå Møkkelgjerd.
Jakob Olsen f. 1882 utv. til Minneapolis g.m. Klara Hansen.
Ola Martinuson f. 1899 utv. 1921.
Olaf Martinuson f. 1904 utv. 1927 g.m. Beita Pedersdt. EJlevset. Barn: Martinus f. 1926 g.m. Sigrid Olavsdt. Vehus. Ingrid f. 1928 g.m. Edvin Olson Ulvund. Olaf døydde i 1978.
John Martinusen f, 1904 utv, 1921.

Austre Lia
Peder f. 1908 utv. til Canada. Sønn av Maria Pedersdt. Lien f. 1865 - d. 1930.
Ildrid Pedersdt. Lien f. 1876 g.m. Ingebrigt Aasen frå Stuå på Ellevset. Barn: Fredrik f. 1896 i Amerika.

- Haugen -
Oppistua
Brit Johansdt. f. 1868 g. i 1888 med Gudmund Pedersen Mo frå Motrøa.
Ola Johansen f. 1873. Utv. 1893.
Gurå Johansdt f. 1876. Utv. 1899.

Nestua
Jo Rågson f. 1851 g.m. Gurå Larsdt. Bæverfjord Torestua. Barn: Roy g.m. Gudrun Rambø.
Peder Rågson f. 1858 død ug. i Amerika.

Rabben
Gjertrud f. 1875 dt. til Maria Eriksdt. Steinberg og Tølløv Iverson Mo. Utv.

Pellebakken
Tore Pedersen Hyllbakk f. 1864.

Haugabrekka
Mali Pedersdt. f. 1862 gift i Amerika med Jo Smiset.
Mali busette seg i Smisetbakken på Gjerstad.
Jo Pederson Melling f. 1868. Gift 1893 med Lisa Rebekka Karlsdt. Brøske frå Momelen. Dei reist til Amerika.

Holten
Gudmund Pedersen Mo f. 1861. G.m. Brit Johansdt. Haugen i 1888. Gudmund reiste i 1892. Året etter tok han kona og dei to borna, Eli f. 1889, og Maret f. 1891, etter. Dei hadde visstnok fleire born etter dei kom til Amerika.

Gjerstad -
Oppigard
Olaus Olsen Gjerstad f. 1863 død ug. i Amerika.
Ildrid Olsdt. Gjerstad f. 1871 g.m. Stinus Olsen. Utv. i 1893.
Anders Olsen f. 1886 gift i 1909 med Ildrid Larsdt. Kvande. Dei reiste til Amerika og hadde sonen Olaf (1909-1931), ugift.
Nils Olseh f. 1897 ug.

Holtan
Bernt Kristoffersen Karlhaug f. 1871 utv. 1891 død ug. Maria Kristoffersdt. f. 18? g. i Amerika med Ola Elverhøy frå Sunndalen.
Kristoffer Kristofferson f. 1882 gift i 1908 med Ane Kathrine Bratvær.

Utigard
Ane Ingebrigtsdt. f. 1862 g.m. Ola Kornstad. Jo Ingebrigtsen Holten f. 1873 g.m. dansk dame.

Budalen
Johan Olsen Engen f. 1860. Utv. i 1878 gift og hadde ein son.

- Holden -
Holden
Johannes Andersson Holden f. 1849. Reiste til Amerika i 1873 og kom att i 1876. Gifta seg i 1879 med Maret Olsdt. Steinberg, Steinbergsbakken. Dei tok over gar­den i 1878.
Ane Andersdt. Holden f. 1861 utv. g.m. ein øksendaling.      _
Elisabet Andersdt. Holden f. 1866 utv. g.m. Elling Talgø.

Ytre Halten
Anders Jonson Melhus f. 1857. Gift i Amerika.
Randi Hallvardsdt. Melhus f. 1882. G.m. Ola Bjerkeset frå Kristiansund.
Einar Hallvardsson Melhus f. 1892, gift i Amerika.
Hallvard Jonson Melhus f. 1844. Reiste til Amerika i 1892, kom heimatt og døydde i Halten i 1917.

Auster Halten
Ola Olson Trætte f. 1850. Var gift 1875 med Maria Olsd. Lien, dei hadde to born: Ane f. 1876 og Brit f. 1878. Han vart enkemann i 1878, reiste så til Amerika og vart verande der all si tid. Gifta seg med Ane Pedersdt. Haugen frå Pellebakken. Dei hadde sonen Ola som døydde ugift i Amerika.

- Steinberg -
Oppistua
Anders Pederson Hyllbakk f. 1871 utv. 1892, gift. Johanna Pedersdt. Hyllbakk f. ?, død ugift i USA Peder Anderson Hyllbakk, f. 18?, døde i 1918 i USA. (Faren.)

Bortistua
Gjertrud Trondsdt. f. 1814, gift 1857 med Kristen Gartrønningen. Utv.
Jo Andersson Steinberg f. 1835 gift med enke Karen Fredriksdt. Hommelstad i Surnadal. Dei reiste til Ame­rika med borna sine. (Jo var sonen til Gjertrud f. 1814 og Anders Nilsson Steinberg.)
Edvard Jonsen Sponaas 1. 1871 utv. til Amerika, gift med ei fransk dame.

Steinbergsbakken
Ane Andersdt. Stenberg f. 1897 utv. til Canada.

Skiftet
Rannei Fredriksdt. Stenberg f. 1878, gift 1903 med Jo
Olsen Sylte utv. til Amerika.
Anders Fredrikson Stenberg f. 1883 utv. i 1903 gift.
Brit Fredriksdt. Stenberg f. 1885 gift med Jon Løken frå Gudbrandsdal.
Oline Fredriksdt. Stenberg f. 1887 gift med Jon Harsaa frå Nordfjord.
Jon Fredrikson Stenberg f. 1889.
Olaf Fredrikson Stenberg f. 1895 gift.

Teigen
Steinar Olson Holden f. 1883 utv. 1905.
Ola Olson Holden f. 1887 utv. 1910.

- Melhus -
Øvre Melhus
Anders Pederson Grytskog f. 1863 g.m. Petra Mo frå Helgeland.
Karen Pedersdt. Grytskog f. 1869 gift i Amerika med Arntsen.
Peder Larsson Grytskog f. 1885 utv. til Amerika.
Peder Jakobson Grytskog f. 1889 død ugift i Amerika i 1913.

- Grytskog -
Grytskoggeilen (Nergard)
Nils Olson Grytskog f. 1875 utv. g.m. Anna Mosesdotter frå Sunnmøre.
Guri Olsdt. Grytskog f. 1877 gift i Amerika med Jon Voll frå Trondheim.
Eli Olsdt. Grytskog f. 1879 gift i Amerika med Johan Voll frå Trondheim.
Ola Olson Grytskog f. 1881 gift i Amerika med svensk dame.
Ola Olsen (son av Ola Pederson Grytskog og Anne Jonsdt. Kvendbø) f. 1864, utv. til Amerika, gift men barnlaus.

Utistua
Henrik Meyer Hansen f. 1887 død ugift.

Kloppan
Ola Jakobson (Orahaug?) f. 1838 utv. 1872.
Jo Jakobsen (Orahaug?) f. 1841 utv. 1872.
Maria Jakobsdt. (Orahaug?) f. 1843.
Anders Jakobsen (Orahaug?) f. 1847 g.m. Ane Toresdt. Bø.
Elias Jakobsen (Orahaug?) f. 1850 utv. 1872.
Jakob Olson (Orahaug?) f. 1810, borna tok han og stemora, Ane Olsdt. Kvande( Frå Romsdal (?), etter til Amerika. (I 1874?)

Geilen
Maria Pedersdt. Grytskog f. 1853.

- Røen -
Utigard
Nikoline Ingebrigtsdt. Røset f. 1871 gift 1905 med Gerhardt Grensen frå Ankernes i Nordland. Han utv. til Amerika straks etter brudlaupet. 1 son: Harald f. 1905, utv.

- Mo -
Mo
Kristen Larsson Mo f. 1847 g. 1869 med Maret Jonsdt. Melling. Kristen vart gardmann på Melling i Surnadal, men reiste til Amerika sia.
Nils Larsson Mo f. 1849 reiste til Amerika 1873.
Martinus Larsson Mo f. 1853 utv. 1873.
Kristoffer Larsson Mo f. 1859 utv. 1880.
Gjertrud Larsdt. Mo f. 1876 gift i Amerika med Peder Hønsvik frå Halsa.

Mosagja
Maret Olsdt. Mo f. 1828. Ho reiste til Amerika med 3 «uekte» born.
Anders Olson Mo f. 1847.
Ingeborg Larsdt. Mo f. 1858 g.m. Nils Ingebriktson i Wisconsin i Amerika.
Ola Larson Mo £ 1872 gift i Amerika med Ingeborg Olsdt. Aasbø frå Åsbøhagen. Born Alise, Rut og Leonhard.
Nils Larson Mo f. 1875 gift i Amerika med ei som heitte Johanna, var visstnok frå Halsa.

Grinda
Lars Knutson Kvande f. 1891 død ugift i Amerika. (Lars var son av Ingeborg Olsdt. (Pedersdt.?)tog Knut Jonson Kvandd)

Motrøa
Gudmund Pederson Halle f. 1861. Gift 1888 med Brit Johansdotter Haugen. Dei busette seg på Holtan på Haugen og for sia til Amerika.
Johan Larson Halle f. 1899 g.m. Gunda Olsdt. Nes. Born: Johanna Lillian f. 1933, Olin og Eleanor. Ola Larson Halle f. 1902 død ugift i Amerika 1924.

Melen
Johan Severin Karlson Holmberg f. 1879 g.m. Ane Knutsdt. Ulvundtrøa.

- Søyset -
Søyset
Gjertrud Larsdt. Glærum f. 1839 gift med Bastian
Nilsson Nordvik. Dei kjøpte Øverlandet på Bye i Surnadal og utv. sia til Wisconsin i Amerika.
Brit Larsdt. Glærum f. 1846.
Sivert Larson Glærum f. 1849 utv. til Wisconsin.
Anne Kathrine Larsdt. Glærum f. 1851 g.m. Lars Aune frå Rindal
Maret Larsdt. Glærum f. 1854.

Bergset (Borterøra)
Ola Fredrikson Smiset f. 1846. Ola og Margrete An­dersdt. Hals hadde sonen Lars f. 1871. Han vart rik farmar og kongressmann i Amerika.
Anders Fredrikson Smiset f. 1852.
Gjertrud Fredriksdt. Smiset f. 1864 gift i Amerika med ein enkjemann.
Knut Fredrikson Smiset f. 1856 gift i Amerika, Han og Gurå Jonsdt. Sponås hadde dotra Anna g.m. Ole Bjørgum i Ekne.
Maria Fredriksdt. Smiset f. 1861.

Evjestad
Anders Hågenson f. 1829 gift med Elisabet.
Anders flytta til Røysa i Todalen og i 1873 til Namsos med kona og borna sine. Sia bar det til Amerika.
Born: Hallvard f. 1853, Ola f. 1856, Gjertrud f. 1859, Lars f. 1862, Brit f. 1865, Ane f. 1869, Anton f. 1872,
Anders hadde dessutan sonen Jo A. Gjeldnes f. 1847 gift i Surnadal 1869 med Dordi Jonsdt. Skei.
Rannei Jonsdt. Bøvra f. 1874 gift 1899 med Hans Olson Heggset frå Surnadal utv. til USA. 3 born.
Jon Jonson Bøvra f. 1877 gift og har 8 born.
Ingeborg Jonson Bøvra £.1882 g.m. Anders Solberg, av norsk ætt. 4 born.

Skogly
Nils Olson Søyset f. 1887.
Anton Olson Søyset f. 1890 gift.
Kristen Olson Søyset f. 1890 gift.

Mellom-Haltbakken
Lars Olson f. 1885 utv.

Ytre Haltbakken
Lars Johanson Kvande f. 1880.
Anton Johanson Kvande f. 1881
Torvald Johanson Kvande f. 1886 utv. 1905 g.m, ? Nilsdt. Brøskjahagen.
Sigvart Johanson Kvande f. 1888 utv. 1907 g.m. ? Nilsdt. Brøskjahagen.
Gjertrud Johansdt. Kvande f. 1884 g.m. Lars Fredrikson Hals frå Kroken på Hals.
Johan Johanson Kvande f. 1894 utv. 1907.
Johan, faren, døydde mea borna var små, og alle borna reiste til Amerika og tok mora, Ane Arntsdt. frå Øvergeilen på Kvanne, etter dit i 1907.
Olav Petterson Nordvik f. 1903 g.m. Pauline Forsmo frå Drevja i Nordland.

Skoglund (Indre Halt.bakken)
Gurå Andersdt. Ulvund f. 1876 utv.

- Kvanne -
Pestua
Martinus Pederson Kvande f. 1852 utv. 1872.
Peder Ingebrigtson Kvande f. 1877 utv. 1904 og kom heimatt 1921.
Ingeborg Ingebrigtsdt. Kvande f. 1880 utv. 1905. G.m. Sivert Gyl frå Tingvoll. Born: Gjertrude og Paul.
Ola Ingebrigtson Kvande f. 1882 utv. 1905. G.m. Johanne Johnsen frå Fevåg. Barnlaus. Ola døydde på Kvenna i 1924.
Mali Ingebrigtsdt. Kvande f. 1885 utv. 1906. G.m. Daniel Viken frå Eidsøra. Born: Leif og Melvin.
Eli Ingebrigtsdt. Kvande f. 1887 utv. 1906. G.m. Knut Clifton frå Ørlandet. Born: Jakob f. 1912.

Skrivarstua
Fredrik Larson Søyset f. 1831 g. 1866 med Elisabet Johannesdt. Nesøya. Dei busette seg i Brøskjahagen og reiste sia til Amerika.

Låna (Borstua)
Jon Jonson Kvande f. 1873 Reiste til Amerika, men kom heimatt då broren Knut skjøta garden over til han i 1900.

Leitet
Gunnar Jonsen Kvande f. 18?
Jon Olsen Grønnes f. 1885 død ugift i Amerika.

Rydningen
Ragnhild Larsdt. Åsprong f. 1894. Gift i Amerika med Nils Evenson frå Hugnes i Soknedal. Born: Lorentz, Edvin, Konrad, Marsell, Newell Romaine og Richard Georg.
Einar Larson Åsprong f. 1900 utv. 1920 g.m. Emma Johnson.

Hattan
Ole Larsson Kvande f. 1879. Gift. Han døydde i 1952 av slag da han stod på tur og skulle reisa til Noreg.

Sjøheim
Ola Steinarson Kvande f. 1875 gift i Amerika med Petrine Jakobsdt. Vik frå Vikebukt i Romsdal. Utv. i 1903. Dreiv farming og pløydde opp omlag 800 mål jord. Han kom heimatt i 1915, og i 1928 kjøpte han plassen til sjølveige. Han døydde i 1953 og Petrine i 1970.

Røysa
Nils Martinusen f! 1870 g.m. Ingeborg Romundstad frå Rindal. Born: Edvard. Alle tre reiste til Amerika. Johanna Jonasdt. f. 1875 (Haugen) hadde dottra Maria f. 1900 med Ola Jakobsen Nordvik, Sagbakken. Ola reiste til Amerika, Johanna og Maria reiste etter, og Johanna og Ola vart gift der og hadde to søner.

Skjerådalen
Knut Knutsen Kvande f. 1872 død ugift i Amerika. Med Maria Ivarsdt. Røkkum hadde han sonen Lars f. 1890.
Kristen Knutson Kvande f. 1875 g.m. Ragna frå Bergen.
Gurå Knutsdt. Kvande f. 1879 var trulova med Anton Brøske, død ugift i Amerika.
Lars Knutsen Kvande f. 1881 ugift.

Steinen
Ane Eisteindt. Dalsbø f. 1878 g.m. Peder Melset, visstnok frå Trøndelag. Born: Leonard, Phillip, Edevin og Myrtle.
Ola Eisteinson Dalsbø f. 1890 g.m. Margareta. Born: Ellen, Edvard og Henry.
Henrik Eisteinson Dalsbø f. 1886, var i Amerika i 8 år. Øvergeilen
Gunnar Anderson Kvande f. 1889 g.m. Mathilde ?. 12 born: Alvin, Trygve, Malinda, Gordon, Erling, Selmer, Verna, Clarence, Helen, Beinice og Florence.

Kråkhammaren
Erling f. 1911 i Brooklyn, N.Y. g.m. Liv Andersen. Born: Reidar, Francis og Rita.
Finn Robert f. 1912 i Brooklyn, N.Y. g.m. Elsa Helene Monsen. Born: Astrid Helene.
Foreldre: Olaus Olausson Quande og Astrid Sæther, gift i 1910. Dei kom att hit.

Petter-Gråva
Magnus Petterson f. 1868.
Johan Petterson f. 1870.

Pynten
Nils Fredrikson Grytskog f. 1855 utv. 1882.

Melen
Hallvard Olsen Vennevold f. 1864 skreiv seg for Henry Dahl. Var oberst i den amerikanske arméen i verds­krigen.
Gunnar Olsen Vennevold f. 1871 utv. 1892.

Rønningen
Lars Larson Vaseng f. 1863 g.m. Maret Isakdt. Kvennbømyra frå Surnadal. Barnlaus.

Fredheim
Martinus Olson Drøpping f. 1887 utv. 1919. Døydde i Amerika i 1940.

- Stangvik Indre -
Torsletta
Nils Knutson Stangvik f. 1822 g.m. Henrikka Hallvardsdt. Kvande f. 1834.
Born: Ingeborg f. 1854 (med Jonas Bakhauan hadde ho dotra Fredrikka f. 1875.), Elen f. 1856., Karen f. 1858, Hallvard f. 1861, Lisabet f. 1863, Anne f. 1866, Magnhild f. 1869, Ingeborg f. 1870, Knut f. 1874
I 1880 reiste Nils Knutson til Amerika med huslyden sin.
Peder Larson Stangvik f. 1876 død ug. i USA.
Johan Larson Stangvik f. 1879 g.m. Nikoline Rolvsdt. Melling frå Surnadal. Born: Rudolf Leonard, Martin og Norma.
Hans Larson Stangvik f. 1884 død ug. i USA.

Hundneset
Jon Kristenson f. 1865 g.m. Anna frå Øksendalen. Jon var skipskaptein på ein livbergingsbåt på Michigansjøen.
Nils Jonson Hunnes f. 1904 reiste til Amerika i 1924 og kom att i 1933.

Ohren
Guri Pedersdotter Kårvatn f. 1836 g.m. Knut Knutson Kvande f. i Ora 1835. Foreldre: Fråskild kone Maret Olsdt. og Knut Knutson Kvande i Låna f. 1808. Kristen Pedersen Kårvatn f. 1839 g.m. Eli. Bom: Ingeborg, Alerte, Louise, Hannah og Pettrena, alle saman lærarinner.
Eli Pedersdt. Kårvatn f. 1843 g.m. Sivert S. Glærum frå Surnadal.
Maret Pedersdt. Kårvatn f. 1845 g.m. urmakar Bjørk- hol frå Tingvolf
Gudmund Pederson Kårvatn f. 1850 død ugift.
Karen Pedersdt. Kårvatn f. 1852 gift.
Einar Pederson Kårvatn f. 1856.
Ola Pederson Kårvatn f. 1864 død ugift.

Orahaugen
Maria Olsdt. Stangvik f. 1817 gift 1852 med Sivert Larsson Bele. Dei budde i Øyastua og reiste sia til Amerika.
Tølløv Olson Skei f. 1866 uttt 1888 g.m. Ane Nilsdt. Nordvik. Born: Mathilde og Ragna.
Ragnhild Nilsdt. f. 1889 utv. til Montana i USA g.m. 1 Ola Kleppen frå Bergen g.m. 2. Johan Emilson. Born i 1. ekteskap: Orin og Artur.
Helga Nilsdotter f. 1894 g.m. Per Reiten frå Kristian­sund. Born: Nils f. 1921, Arne f. 1923, Guri f. 1925.

- Ytre Stangvik -
Austigard
Synnøve Knutsdt. Kvande f. 1837 utv. 1882.
Kristina Ingeborg-Anna Knutsdt. Kvande f. 1843 utv. 1882.
Jakob Kristian Knutson Kvande f. 1850, bødker, budde på Rønnan og utv. sia til Amerika.
Halvor Christenson Bruseth f. 1857 utv. - kom att. Anders Gjertinus Christenson Bruseth f. 1859 utv. 1881, kom att 1911, død ugift 1928.
Andrea Christensdt. Bruseth f. 1865 utv. 1882, kom heim att 1890, død ugift 1927.
Fredrik Christenson Bruseth f. 1867. Sjå Rønnan.

Nestua
Ola Anderson f. 1852 gift 1877 med Ingeborg Johnsdt. Skei, Utistua. Born: Maret g.m. Anton Brøske frå Ruta. Tore Anderson £ 1857 utv. 1882 g.m. Kristine frå Kvikne.
Hallvard f. 1860 g.m. Mildrid Larssdt. Mosaga.

Brua
Erik Arntson Stangvik f. 1856 utv. 1883 til Michigan. Han hadde dotra Petrine g.m. Fredrik Jonson Strandaneset.
Brit Arntsdt. Stangvik f. 1863 utv. til Michigan.
Albert Emil f. 1881 var gift med Margrete Olsdt. Rakanes, seinare med Ildri Kvendbø. Dei budde i Michigan.
Bernt Rikard f. 1883 g.m. Anna Knutsdt. Stangvik. Erik Gunnar f. 1886.
Gudrun f. 1888.
Anne £ 1890.
Ola Arntson Stangvik døydde 1893, og enkja, Ingeborg Tomine, reiste til Amerika med borna.

Sagberget
Kristian Johannesson Kvennbø f. 1858 utv. 1887.
Johan Johannesson Kvennbø f. 18?
Martinus Johannesson Kvennbø f. 1867 utv. 1891.

Hoåslåna
Gunnar Toreson Vatn f. 18? reiste til Amerika.
Anton Toreson Vatn f. 1888, elektrikar, busett i Johan­nesburg, Sør-Afrika. Ugift.
Torvald Toresen Vatn f. 1890 gift og har 4 born.

Sand
Margrete Larsdt. Torske f. 1863 gift i Amerika med fotograf Jon Foseide frå Rindal. 1 son: Lorentz Foseide.
John Larsson Torske f. 1865 g.m. Marta Olsdt. Langøy. 9 born.
Ane Larsdt. Torske f. 1870 g.m. Anders Møller frå Oslo, 6 born.
Nils Larsson Torske f. 1872 d. 1951. G.m. Grete Olsen frå Verdalsøra. Born: Nora.
Jensine Larsdt. Torske f. 1874 utv. til Alaska g.m. Kazensky, polsk jøde. 7 born.
Bonsak Larsson Torske f. 1875 utv. til Iowa 1900.
Jakob Larsson Torske f. 1878 utv. til Tacoma 1894. G.m Johanna Johnsdt. Røsli. 5 born.

Øyastua
Martinus Sivertson Bele f. 1852 utv. 1873.
Maria Andersdt. Holden f. 1840 (mor til Ane).
Ane Fredriksdotter Røen f. 1866 g.m. Gudmund Gjeld­nes i Amerika.
Sivert Larsson Bele f. 1818 (far til Martinus) og kona Maria Olsdt. Stangvik (mor til Maria og Martinus) utv. ca. 1880.

Skomaker-Rønnan
John Olson Kvande f. 1878 utv. 1900. G.m. Dordi Johansdt. Børsetbrekkå frå Øksendalen. Born: Olga Juliet, Georg Bernhard og Alfred Johan.

Rønnan
Fredrik Christenson Bruseth f. 1867 reiste til Amerika i 1888 og dreiv som gullgravar i Alaska. Kom heim att i 1899 som rikaste mannen i heimbygda si.

Skjeret
Ola Olson Stangvik f. 1873 utv. 1892.
Maria Olsdt. Stangvik f. 1874 utv. 1893.
Martinus Olson Stangvik f. 1877 utv. 1892.
Ola Olson Stangvik (far til dei tre første) f. 1843 og kona Maret Martinusdt. Torvikneset (dei vart gift i 1872) reiste til Amerika i 1896 med dei fire siste borna: Lars f. 1880, Peder f. 1882, Jon f. 1884 og Randi f. 1887. Veit ikkje noko meir om dei.
Gurå Markusdt. Melhus f. 1876 utv. 1902.
Elias Markusson Melhus f. 1881 utv. 1902. G.m. svensk dame. Born: Ester, Marit og Gertrude.
Ingeborg Markusdt, Melhus f. 1885 utv. 1903. Død 1951. Gift to gonger.

Elvegård
Maret Engelsdt. Husby f. 1859 g.m. franskmannen de Rosia. Bodde som enke på Gyl.

Grøntrøbakken
Ellen Johannesdt. Strømsvåg f. 1864 utv. 1894.

Røslia
Maret Larsdt. Gjeldnes f. 1858 d. 1948 gift 1878 med Peder Eliasson Myrleet, born: Einar, Ane, Carrie, Louis og Harry.
Thor Ludvig Anderson Gjeldnes f. 1895 ingeniør utv. til Argentina, d. 1945.

Ytre Røslia
Jo Johannesson Stangvik f. 1855 sjømann.

Trøinn
Hallvard f. 1850 g.m. Ildrid Olsdt. Brøskjageilen.
Maria f. 1852 utv. 1872 g.m. tysk-amerikanar.
Gurå f. 1853 utv. 1873 g.m. Øverland.
Ola f. 1854 utv. 1872 g.m. Ingeborg Olsdt. Brøskjageilen.
Olaus f. 1856 utv. 1873.
Randi f. 1859 g.m. Erik Husby frå Gyl.
Anders f. 1861 g. i Amerika.
Dette er alle borna til Nils Hallvardson Gjeldnes og Asbjørg Olsdt. Stangvik.

Trøa
Hallvard Olson Romfo f. 1857 matros utv. 1882.
Isak Olson Romfo f. 1864.
Maret Olsdt. Romfo f. 1866 gift i Amerika med svensken Martin Hågenson.
Maria Olsdt. Romfo f. 1871 utv. 1892 død ug.
Magnus Olson Romfo f. 1877.

Nedre Myrleet
Ildrid Larsdt. Stangvik f. 1860 utv. 1881.
Lars Olson Brøske f. 1875 kom att og døde ug i 1944.
Ivar (Iva) Olson Brøske f. 1879 utv. 1900.
Lars Jakobson Torvik f. 1878 utv. 1900.
Ola Jakobson Torvik f. 1880 utv. 1881.
Nils Nilson Torvik f. 1875 gjekk garden i Oslo og reiste til Amerika.

Øvre Myrleet
Peder Eliasson Kvande f. 1850 gift 1878 med Maret Larsdt. Røslie utv. til Amerika. (Ettenamnet skal truleg vera Stangvik.)
Ane Eliasdt. Kvande f. 1855 g.m. Berg.

Berget
Martinus Nilson Fugelvåg f. 1874 utv. 1893. Edvard Nilson Fugelvåg f. 1876.

- Brøske -
Skaråkeren
Mari Steinarsdt. Gjeldnes f. 1867 gift i Amerika med Anders Eriksen frå Øksendal. Born: Steinar.
Brit Steinarsdt. Gjeldnes f. 1875 død ugift i Amerika.

Nestua
Jo Bersveinson Brøske f. 1845 g.m. Johanna Olsdt. Holten frå Surnadal. Jo reiste til Amerika og vart drepen av lynet straks etterpå. Han og Johanna hadde to born:
Martin f. 1874 tilsett ved postverket i Kansas City, Miss., gift og har 3 born.
Josina f. 1876. Ho har sonen Jon Ivarson Holten, gift og var gardstyrar på Gammelheimen i Surnadal.

Hagen
«Storsmeden» Nils Amundson f 1805 på Bønnå, Ål­vundfjord g.m. Eli Larsdt. Bævrefjord f. 1805 i Torestua. Dei vart gift i 1833 og utvandra i 1869, 64 år gamle. Sonen Ola var visstnok reist i forvegen.
Ola Nilsson f. 1828 g.m. Helg Jonsdt. Ulvund i 1859, gift 1860 med Brit Olsdt. Strand frå Strandageilen. Med Ildrid Olsdt. Botten hadde han dotra Ingeborg f. 1851, og med Ingeborg Pedersdt. Dropping frå Vikatrøa dotra Mari f. 1854 g.m. Anders Nilsson Ulvund frå Meisingsetgjeret i Tingvoll, i 1877.
Mildrid Fredriksdt. Kvande f. 1869 utv. til Michigan 1887, g.m. Kristian Johannesson Teilgård frå Sagberget.
Lars Fredrikson Kvande f. 1872 utv. til Mich.
Johannes Fredrikson Kvande f. 1875 utv. til Mich. 1893. G.m. Laura av norske foreldre, ætta frå Gartrønningen i Surnadal. 7 born.
Johanna Fredriksdt. Kvande f. 1886 utv. til Mich.
Da Fredrik Larsson døydde reiste enkja Elisabet Johannesdt. Nesøya etter borna sine til USA.

Rutbakkan (Rutå)
Ola Olson Brøske f. 1864 utv. 1887. Ola hadde skjerpa og funne sølv i Amerika og vart kalla «Sølvkongen». Han kom heimatt som rik mann og reiste straks over att.
Anton Olson Brøske f. 1872 g.m. Margot Olsdt. Stang­vik, Nestua.

Rutberget
Johanna Lovise Jonsdt. Røsli f. 1878 utv. 1903 g.m. Jakob Sand.
Martin Jonson Røsli f. 1883 utv. 1903 g.m. Elvine, 3 born.
Marie Jonsdotter Røsli f. 1885 utv. 1905 g.m. Martin Ødegård frå Kristiansund, 3 born.
Lovise Jonsdt. Røsli f. 1888 utv. 1907 g.m. Christensen frå Bergen, 4 born.

Bergset (Geilen)
Ingeborg Olsdt. Stangvik f. 1855 utv. 1882.
Ildrid Olsdt. Stangvik f. 1857 utv. 1882.
Jon Bastianson Nes f. 1872 gift i Amerika.
Inge bert Hanson Sletten f. 1897 utv. til Amerika. Son av Anna Bastiansdt. Nes og Hans Hansson Sletten frå Lilleelvdal.

Berget
Arne Knutson Nesje f. 1895 utv. 1926.

- Torvik -
Neset
Ola Martinuson Bele f. 1860 utv. 1881.
Sivert Martinuson Bele f. 1863 utv. 1883.
Ingrid Martinusdt. Bele f. 1866 utv. 1883.
Martinus Larsson og kona Maria Larsdt. må truleg ha reist etter til Amerika, for ein finn ikkje noko dødsnotat etter dei.

Vollan
Nils Anderson Torvik f. 1868 g.m. Emma, svensk dame.
Jon Anderson Torvik f. 1870 død ugift.
Anton Olson Torvik f. 1883 g.m. Jenny Rogne frå Ålesund.
Brit Andersdt. Torvik f. 18? g.m. Wilhelm Lowe.
Olaf Anderson Torvik f. ? gift.

Vikan
Kristoffer Henrikson Kvande f. 1852 utv. 1881 gift og hadde 10 born.

Kobbskjeret
Johanna Martinusdt. Vullum f. 18? gift i Amerika.
Henrik Peter Martinusson Vullum f. 1882 g.m. Dordi Kristensdt. Årnes.

- Årnes -
Gudbrandstua
Kristen Josvason Møkkelgjerd f. 1925 g.m. Gjertrud Arntsdt. Ansnes i 1858. Dei hadde Gudbrandstua eit års tid og reiste til Amerika i 1872.

Blekkaskaret
Ane Arntsdt. Aarnes f. 1868 gift i Amerika og har mange born.

Høgheim
Ola Einarson Aarnes f. 1877, reiste til Amerika i 1910 og var der i vel 4 år.

Åsvang (Tussvika)
Johannes Olson Årnes f. 1850 utv. 1880.
Gjertrud Jakobsdt. (enkja etter Ola Johannesson) gifta seg oppatt med Anders Karlson Trodal. Han hadde to born med Ingeborg Olsdt. Lien:
Ola f. 1857. Han var skomakar og reiste til Amerika i 1881. Med Maria Olsdt. Ellevset hadde han sonen Ola f. 1874 utv. til Amerika i 1893 og vart gift med ei frå Hallingdal.
Fredrik f. 1860 utv. til Amerika.

- Hamnes -
Vikan
Anna Pedersdt. Hamnes f. 1884 g.m. Lars Jakobson Torvik.

- Solem -
Tronget
Beret Sveinsdt. Snekvik f. 1880 g.m. Sigurd Larsson Bæverfjord.

Litlvika
Fredrik Anderson Årnes f. 1860.

- Bergesvik -
Bergesvik
Ane Knutsdt. f. 1857 utv. 1881.
Kristen Knutson f. 1860 gjekk Klæbu seminar og vart lærår. Utv. 1881.

Båtskjulvika
Ane Johanna Jonsdt. Mauset f. 1882.

- Flessen -
Flessavika
Kristen Olson f. 1821 g.m. Johanna Olsdt. Sæterbø F. 1821. Gift i 1849. Reiste til Amerika og den yngste sonen Johannes f 1865 var med. Dei reiste i 1894.

- Grava -
Grava
Martinus Olson f. 1862.

- Bøklepp -
Nausta
Gurå Jakobsdt. Holten f. 1837 g.m. Charles.
Elisabet Olson Holten f. 1867 utv. 1891. G.m. svensken Ludvig Hagbart Andersson.

Lykkja
Gjertrud Larsdt. f. 18? utv. 1872. Reiste saman med dotter si etter at mannen Jo Olson Follerøli døde i 1863.
Elenjonsdt. f. 1851

- Åsbø -
John Johanson f. 1887 gift med Lillian Tofte frå Gudbrandsdal.
Olaus Johanson f. 1892 død ugift.
Peder Johanson f. 1900 utv. til Canada.
Gunnar Johanson f. 1903 utv. til Amerika, gift med amerikanerinne av finsk ætt.

Vegaskiftet
Anne Olsdt. Åsbø f. 1843 gift med Nils Jonson Melhus i 1870. Dei byksla Myran på Nordvik og reiste sia til Amerika.
Jakob Olson Åsbø f. 1846 gift 1870 med Anne Olsdt. Kvande. Dei byksla Solbakken på Nordvik og for seinare til Amerika.
Ola Olson Åsbø f. 1849, reiste til Amerika.
Peder Olson Åsbø f. 1852, reiste til Amerika. Med Maret Hallvardsdt. Kvande hadde han sønene Marti­nus f. 1875 og Ola f. 1879.
Jo Olson Åsbø f. 1858, reiste til Amerika.
Anders Olson Åsbø f. 1862, gift med Mildri Pedersdt. Nordvik, Pehagen. Utv.
Ane Olsdt. Åsbø T. 1870, gift med Lars Jonson Sylte frå Surnadal. Utv.
Dette var alle borna. Da foreldra døde i 1903, vart heimen hoggen opp til ved.

Nausthaugen
Ola Martinusson Nordvik f. 1878, gift og busett i USA. Isak Martinusson Nordvik f. 1885 utv. til Amerika.

Åsbøhagen
Steinar Olson f 1881 utv., gift med Elida Lundqvist. Born: Stanley Johan og Robert.
Ingeborg Olsdt. f. 1885 gift i USA med Ola Larsson Mo frå Mosaga. Born: Alise, Ruth og Leonard.
Anders Olson f. 1898, gift i USA med lærarinne Martha Nelson f. 1902.

Sjøleet
Ola Jonson Åsbø f. 1891 utv., gift med Valborg Knut­sen frå Bergen, barnlaus.

- Nordvik -
Oppistua
Bastian Nilsson f. 1836 gift 1868 med Gjertrud Larsdt. Søyset. Bastian kjøpte Øverlandet på Øye i Surnadal og reiste sia til Amerika.
Ane Andersdt. f. 1872 utv., g.m. Tølløv Olson Orahau- gen.
Kristen Olson (Drøpping) f. 1866 utv. til Amerika, gift og har born etter seg.

Hans-Slettneset
Ola Hansson f. 1857. Utv. Med Maret O. Stenberg hadde han sonen Ola f. 1880 g.m. Ane Ørsaljelen.
Hans Andersson f. 1881 døde ugift i Amerika. Han og Gjertrud Jara frå Lykkjeeidet hadde dotra Berntine, gift med Peder Ørsal i Sagtrøa i Todalen.
Maria Andersdt. f. 1881 sjukesøster utv. og gift i USA.
Lars Andersson f. 1886 utv.
Anders Hansson f. 1854 (far til dei tri siste) reiste til Amerika. Kona Guro budde i Lia sistpå ho levde.

Øvre Slettneset
Johan Pederson (Finnvik) f. 1867 gift i Amerika med Maria Snekkvik.
Karen Pedersdt. (Finnvik) f. 1880.

Pe-Hagen
Mildri Pedersdt. f. 1868 g.m. Anders Olson Åsbø, Vegaskiftet. Born: Brit, Ola, Synnøve, Peder, Olaf og Ragnhild.
Ola Pederson Mo f. 1869 utv. g.m. Ragnhild Sæterbø. Olaus Pederson f. 1872 g.m. Linda Grendal frå Ting­voll, 10 born.
Nils Pedersson f. 1878 var i Amerika i 10 år. G.m. Helena Johansdt. Åsbø i 1909.

Plassen
Lisabet Larsdt. f. 1888 g.m. Ola Sylte frå Surnadal. Ein son: Lars.

Myrann
Nils Jonson Holden f. 1841 gift i 1870 med Ane Olsdt. Åsbø frå Vegaskiftet. Born: Hallvard f. 1866, Randi f. 1868, Ola f. 1873, Jo f. 1880, Anders f 1885.
Nils og Ingeborg Pedersdt. Vikatrøa hadde og sonen Peder, f. 1870 utv. til Amerika.
Alle desse folka reiste til Amerika. Hallvard og Ola for først i veg, og i 1894 reiste Nils med kona og dei andre borna etter.

Sagbakken
Jonas Jonasson Grønn f. 1855 g.m. svensk dame.
Petter Jonasson Grønn f. 1863 g.m. Brit Nilsdt. Sæterøy frå Surnadal.
Marie Jonasdt. Grønn f. 1866 g.m. Jo Bævre frå Surna­dal.
Johanna Jonasdt. Grønn f. 1874 g.m. Hallvard Toreson frå Øksendalen.
Jonas Petltr Grønn f. 1829 (far til dei fire ovanfor), reiste til Amerika.
Ane Jakobsdt. Nordvik f. 1876 utv. i 1894.
Olaf Jakobson Nordvik f. 1878.
Anne Olsdt. Nordvik f. ? reiste saman med sonen Olaf.

Jelen
Lars Sigvaldson Sylte f. ?. Sønn av Lisabet Olsdt. Drøpping (ho var frå denne plassen) og Sigvald Sylte frå Einhaugen i Surnadal.

Skogly
Anders Jonasson Grøn (Green) f. 1857 utv. g.m. Guri Nilsdt. Sæterøy frå Surnadal. Born: Guri Anna f. 1884, Jonas Petter f. 1885, Nils Nicolai f. 1887, Anton Fredrik f. 1888, Ingeborg Karoline f. 1890, Klara Marie f. 1892 d. 1894., Gunnhild Margrete f. 1893, Klara Amanda f. 1895, Gustav Albert f. 1897, Petter Bernhard f. 1900. Alle desse borna kom til verda i Amerika.
Anders kom heimatt som enkjemann og gifta seg oppatt i 1914 med Synnøve Olsdt. Nordvik, Bortistua. Dei reiste så over til Amerika, men kom att og budde ei stund på Otternes på Freiøya før dei bygde Skogly. I Amerika brigda Anders Grøn-navnet til Green. Anders og Synnøve hadde ein son: Otto Gilbert f. 1917. Gift 1950 med Kristine Tølløvsdotter Bakken frå Lomunda- len i Rindalen.

Ytre Øyagards bakken
Helga Jonsdt. Tørset f. 1911 utv. til Canada.

- Asprong -
Nestua
Anders Toreson f. 1860 utv. i 1891.

Oppistua
Harald Olayson Follestad f. 1882 utv. til Colorado, USA. G.m. Kathinka Kristiansen.
Tore Olayson Follestad f. 1884 utv. til California. G.m. Margaret Chold.

- Mulvik -
Ola Hansson Mulvik f. 1854.
Tore Hansson Mulvik f. 1857.
Nils Hansson Mulvik f. 1863.
Peder Hansson Mulvik f. 1867.
Magnhild Hansdt. Mulvik f. 1869 g.m. Ola Larsson Kvendbø.

Stranda
Mali Kristensdt. Nes f. 1878. Ugift.
Kristine Kristensdt. Nes f. 1880 g.m. svensken Aksel Tornquist.

- Sesbø -
Utigard
Mali Jonsdt. Sesbø f. 1870 utv. i 1905 og døydde der.
Ellen Jonsdt. Sesbø f. 1876 utv. i 1900. Hadde dottra Dordi med Tore Nilsson Halse. Dordi var med til USA.
Beret Jonsdt. Sesbø f. 1878 utv. i 1903.
Jon Jonson Sesbø f 1881 utv. i 1901 g.m. Johanne Olsdt. Havdal.
Henrik Jonson Sesbø f. 1883 utv. i 1901.
Tore Jonson Sesbø f. 1886 utv. i 1905.

Innergarden
Jon Kristenson Sesbø f. 1870 utv. i 1898. Ugift.

Hjellen
Henrik Olson Sesbø f. 1859 utv. i 1901.

- Fugelvåg -
Myrstad
Lars Olsen Fugelvåg f. 1875 utv. til Amerika g.m. Brit Fredsvik, 3 born.

Valane
Lars Kristenson Ulvund f. 1882 utv. til Montana, g.m. Mina Bjerka frå Eidsvoll.
Jo f. 1884 utv. g.m. Ane Jonsdt. Ulvund frå Innerøran. Maria Kristensdt. Ulvund f. 1889 gift i Amerika 1910 med Rasmus Bentson Støve. Dei bygde seg heim i Støve utanfor Levika.
Ingvald Kristenson Ulvund f 1892 utv. og kom heim att 1933, død ugift i 1952.
Inger Olavsdt. Askvik f. 1945. Ho reiste til Amerika i 1967. Ho er flyvertinne og vart gift i 1970 med Brian Reed f. 1946.

Skogstad
Olav Karlsen Mulvik f. ?. Bygde heim her i 1950. Han hadde før vore gift i Amerika med Charlotte, og dei hadde dotra Dolores f. 1930.

Skoglund
Inger Karin Johannesson Ulvund f. 1944 reist til Amerika i 1963. Der vart ho gift i 1964 med John Winn f. 1936 i Duisburg i Vesfc-Tyskland. Dei har tre born: Inger Marie Anne f. 1965. Johnny Andre f. 1968. Erik Helmuth f. 1974.

- Seljebø -
Seljebøfossen
Hallvard Jonson f. 1847 skreddar g.m. Ingeborg Olsdt. Sylte: i Nertrøa på Sylte i Surnadal. Dei reiste til USA.
Ola Jonson f. 18?. Han reiste til Amerika i 1886 med kona og borna. Kona Anne Jensdt. Sesbø f. 1846. Born: Maret f. 1876, Sivert f. 1878, Johan f. 1879, Martinus f. 1881, Jakob f. 1884.

Seljebøtrøa
Andres Andersson f. 1903 utv. i 1924.

- Smiset -
Nestua
Nils A. Smiset f. ?, reiste til Amerika og vart gift der. Jon Teodor Olson Smiset f. 1875 utv. i 1896 g.m. Anna.

Oppistua
Gjertrud Hallsteinsdt. f. 1854.

Smisetfossen
Anders Larson f. 1858 utv. ugift.
Lars Jakobson f. 1864 reiste til Amerika i 1893.
Martinus Jakobson f. 1883 utv. til Amerika.

- Reinset -
Maret Knutsdt. Reinhet f. 1855 utv. til Amerika med sonen Martinus Olson. Vart gift med Ola Fredrikson Søyset-Øra.
Olaf Olson ReinSet f. 18?.

Reinsethaugen
Nils Olson f. 1859 utv.

- Brekkan -
Gudmund Martinusson f. 1847 målar utv. til Amerika g.m. Ildrid Brekken frå Eidsvåg.
Martinus Martinusson f. 1849 reiste til Amerika og kom bort der.

Brekkbakken
Ola Andersson Nerdal f. 1861 reist til USA i 1881.

Dalen og Brustad
Anders Steinarson Ulvund f. 1852 reiste til USA med kone og born. Kone Ane Henriksdt. Dalsbø f. 1854 ho var frå Kåsa på Ålvundeidet. Born: Ane f. 1877, Steinar f. 1880.

Ulvund -
Utistua
Ivar Knutson Ulvund f. 1848 død ugift i Amerika. Sverke Toreson Ulvund f. 1873 utv. 1893 g.m. amerika­nerinna Agnes Bleer.

Bøen
Guri Pedersdt. f. 1835 reiste til Amerika 1869 med sonen Sivert, som ho hadde med Tore Knutson Ulvund i 1861.
Peder Asmundson Ulvund f. 1859 utv. 1880 død ugift i IBA.
Tore Asmundson Ulvund f. 1863 utv. 1880.
Tore Andersson Ulvund (Angvik) f. 18? utv. til USA.

Strand
Einar Nilsson Ulvund f. ? reiste til Amerika med sonen Kristen f. 1882. Mor til Kristen var Kristi Olsdt. Ho var frå denne garden.
Leif Larsson Røkkum f. 1902. Han bleiv på fisketur i Amerika 1943.
Magnar Larsson Røkkum f. 1910 skreddar, reiste til USA der han dreiv med fiske g.m. Astrid ?

Skrapaneset
Einar Johannesson f. 1883 reiste til Amerika i 1902.

Nytrøa
Einar Nilsson Hals f. 1860 utv. 1887. Med Kristi Ulvund hadde han sonen Kristen f. 1882.
Kristen Nilsson Hals f. 1866 utv. 1887 g.m. Sigrid Hoem.
Guri Nilsdt. Hals f. 1870 utv. 1900. Med Gunnar Kvande hadde ho sonen Gustav f. 1895.
Nils Petterson Stangvik f. 1892 utv. g.m. Anna Grendal frå Meisingset.
Johannes Petterson Stangvik f. 1895 utv.
Martin Petterson Stangvik f. 1900 utv. 1923 g.m. søs­kenbarnet sitt Inga Kristensdt. Nelson. Martin døydde 1966.

Ålvundtrøa
Anders Steinarson Smiset f. 1852 g.m. Ane Henriksdt. Dalsbø. Byksla Brekkdalen.
Fredrik Steinarson Smiset f. 1859 utv. 1887.
Ane Knutsdt. Levik g.m. Severin Karlsen Mo i Ame­rika. Ane var søsterdotter til Anders og Fredrik.

Berglund
Peder Johannesson Ulvund f. 1895 utv. til Amerika. Midiland (Handlarstua)
Elisabet Ingebrigtsdt. Reinset fH.1885 utv. g.m. Kristof­fer Olson Reinset.
Steinar Ingebrigtson Reinset f. 1887 utv. kom att og budde i Handlarstua.
Martinus Ingebrigtson Reinset f. 1887.

Sandmark (Innerøran)
Maret Jonsdt. Søyset f. 1876 utv. g.m. Ola Jonson.
Jo Jonson Søyiset f. 1878 utv. gift.
Rannei Jonsdt. Søyset f. 1880 g.m. Martinus Pederson Settem i 1907 utv.
Ane Jonsdt. Søyset f. 1881, gift i USA med Jo Kristenson Ulvund, Valan.
Ola Jonson Søyset £ 1883 utv. 1907, gift i USA.
Brit Jonsdotter Søyset f. 1886 utv. 1923.
Jo Arntson og Gjertrud Jonsdt. hadde seks born og alle utvandra til Amerika.

- Levik -
Ola Nilsson, døydde ugift i Amerika. Han var son av Ildrid Larsdt. Levik og Nils Brekken.
Lisbet Larsdt. Levik f. 1851 reiste til USA.
Dordi Larsdt. Levik f. 1854, reiste til USA i 1893,
Lars Larsson Levik f. 1856 utv. til USA g.m. Ildrid Skrondal. Barnlaus.
Lars Kristenson Levik f. 1883, reiste til Amerika i 1902. Fredrik Kristenson Levik f. 1885, reiste til Amerika i 1903. Død ugift i 1915.
Jo Kristenson Levik f. 1888, reiste til Amerika og kom heim att i 1952.

Bukta
Kristen Jensson Levik f. 1856 g.m. Ildrid Larsdt. Brekken. Kristen reiste til Amerika etter at kona hans døydde. Kristen døydde i Canada i 1953. Han og Ildrid hadde to born som vart verande att i Ålvundfjorden: Sigrid f. 1884 død ugift, og Ildrid f. 1886.
Jon Jensson Levik f. 1858. Han og Maret Johannesdt. Nes hadde dotra Ingeborg f. 1899 og sonen Olaf som er busett i Tromsø. Jon utv. til Amerika.
Jon Knutson Sebø f. ? utv. son av Gurå Jensdt. Levik og Knut Sebø, Kvanne.
Brit Jensdt. Levik f. 1865 utv. 1891 g.m. Nilssen. Born: Nils, Ida og Oscar.

Støve
Rasmus Bentsen Støve f. 1880 i Breim i Nordfjord g.m. Maria Kristensdt. Ulvund frå Valane. Han var i Ame­rika 1926-29.

Nesøya -
Anders Johannesson (Stangvik) Nes f. 1843 utv. til Illinois.
Maria Johannesdt. f. 1859 g.m. 1: Auden Olson Boksasp, g.m. 2: Oppen. Born: Elisabet, Gunnlaug, Mildrid og Otto, alle i Amerika.

- Nes -
Nestua
Ane Larsdt. Nes f. 1860 utv. til Amerika.

Utistua
Ola Einarson Nes f. 1856 utv( til USA g.m. Ane Pedersdt. Steinberg, Oppistua.
Kristen Einarson Nes f. 1859 utv. til Amerika.

Ørsvikann
Peter Louis Petterson Naess f. 1903 død i USA i 1926.
Ole Larsson Kvande f. 1871 utv. g.m Lina Aarsund. Straumsnes. Born: Margaret f. 1909.
Gunda f 1912 g.m. Johan Halle, Motrøa på Kvanne.
Dei bur alle i USA.

- Røkkum -
Dagny Bersveinsdt. Røkkum f. 1916 g.m. Heinz Grewe i Marienau, Tyskland. 2 born.
Anne-Lise Martinusdt. Røkkum f. 1941. Var g.m. James Gordon Scott, men skilt. Dei bur i California, USA. Anne Lise er kontordame i radiostasjonen K.F.I. Born: Lise Allyn f. 1966, Anne Liv f. 1966.

Gjengstøa
Nils Nilsson Ulvund f. 1869 utv., gift.
Knut Nilsson Ulvund f. 1878 utv. til I^tiA 1907, gift, død 1949.

Nedre Røkkumsneset
Fredrik Larsson (Åsbø) f. 1857 utv. til Minneapolis, USA. Gift der.
Jon Larsson f. 1886 utv. død ugift.
Johan Larsson f. 1888 utv. til Seattle, Wash., g.m. Effa Andersson.
Ragna Larsdt. f. 1890 utv. til Seattle, Wash., g.m. Kristen Erlandsen frå Nordland.

Indergård
Lars Nilsson Mulvik f. 1859 utv.
Anne Nilsdt. Mulvik f. 1862 utv. g.m. 1: Andersen. G.m. 2: Rolv Larsson Melling frå Surnadal, 6 born. Anton Jonson Mulvik f. 1881 utv. til Amerika.

Nessheim
Brit Henriksdt. Kvande f. 1863.
Johan Henrikson Kvande f. 1869.

Steinsvoll
Jo Larsson Nisja f. 1849 utv. g.m. Ingeborg, visstnok frå Bruset.

Steinsrud
Ola Josvason f. 1868 død ugift i Amerika.
Petter Josvason f. 1870 utv. 1878, Åtte stor fruktfarm i Omek, Wash., død ugift.
Ingeborg Josvadt. f. 1873 utv. 1902 g.m. Paul Hoem i Amerika.
Nils Josvason f. 1876 reiste til Amerika, kom heim og døydde ugift 1911.

- Drøpping -
Oppistua
Bastian Henning With Torvik f. 1887. Utv. i 1912.
Nils Ivarson f. 1863, reiste til Amerika i 1882.

Vikatrøa
Peder Nilsson Melhus f. 1870 utv. Han var son av Ingeborg Pedersdt. (ho var frå denne plassen) -og Nils Johnson Melhus.

Heimstad
Peder Pederson f. 1860 for til Amerika 1887 og vart gift der.
Ola Pederson f. 1871 gift 1893 med Lisbet Knutsdt. Husby utv. til Amerika.
Borna til Skomakar-Innbrekt: Olaf. 1872, Erik f. 1874, Berau f. ?, Teodor f. ? og Ane f. ?. Alle utv. Skomakar-Innbrekt hadde bodd på Kåsa i Storlidalen og i Nestua, Drøpping.

Øvre Kobbskjeret
Ellen Olsdt. f. 1865 reiste til Amerika og vart gift der. Nils Olausson f. 1889 reiste til Amerika i 1910.

Jelen
Hans Kristenson Heggem f. 1874 reiste til Amerika 1892.
Anton Kristenson f. 1878 utv.
Maria Kristensdt. f. 1881 utv.
Olaf Kristenson f. 1884 utv. 1904.
Albert Kristenson f. 1889 utv.

Rakaneset -
Anders Andersson Åram f. 1854 g.m. Maret Ivarsdt. Drøpping, Oppistua i 1878. Dei hadde Oppistua på Drøpping eit par år og reiste så til Amerika.
Ola Andersson Åram f. 1857 g.m. Olina Berntsdt. Bø i 1887. Ulv. 1895.

***

Todalen Sokn

- Svinvik -
Klakkjen
Edvard Erikson Svinvik f. 1877.

- Gjeldnes -
Nestua
Halvor Olson Jeldnes f. 1857 utv. til Amerika og døydde der i 1935. Ugift.
Brorsonen Edvard Jonson Jeldnes f. 1875 dreiv farmen åt Halvor. Han kom heim tredje og siste gongen i 1949 og tok øver drifta.

Oppistua
Gudmund Nilson Øyen f. 1856 g.m. Ane Stangvik. Utv.
Einar Nilson Øyen f. 1867 utv.
Steinar Nilson Øyen f. 1871 g.m. Ane Røv frå Rindalen. Utv.

Nausta
Steinar Person Gjeldnes f. 1875.

Ytre Gjengstøa
Ola Larsson Kvendbø f. 1866.
Johannes Larsson Kvendbø f. 1868.

- Kvennset -
Kvennsettrøa
Nils Olson Kvendset f. 1882.

Ørtun
Erling Anderson Husby f. 18?
Arne Anderson Husby f. 18?
Ane Jakobsdt. (mor til Erling og Arne) reiste til Amerika etter at ho vart enkje.
Olav Nilsson Ansnes f. 1902 utv. til Canada. G.m. Florence.
Arne Nilsson Ansnes f. 1908 utv. til Canada. G.m. Mary, ei svensk dame.

Steinan
Steinar Larsson Halle f. 1858.

- Husby -
Jostua
Jo Steinarson Husby f. 1872 tok over garden, men reiste til Amerika og overlet garden til broren Ola Steinarson i 1928.

Brønnan
Johan Erikson f. 1855 utv. til USA.
Erik Erikson f. 1861 utv. til USA.

Oddøya (Austre)
Kristen f. ? son av Jo Knutson og Gunnhild Olsdt. Kvendset.
Martinus Knutson f. 1849 utv. til USA.
Anne Knutsdt. f. 1850 gift og bur i USA.
Anders Knutson f. 1851 utv. til USA.
Ola Knutson f. 1858 utv. til USA.
Martinus Erikson f. 1881 utv. til USA.
Gudmund Erikson f. 1882 utv. til USA.
Edvard Erikson f. 1890 utv. til USA.

Husby Nedre
Gurå Gudmundsdt. Husby f. 1872.
Helga Gudmundsdt. Husby f. 1881.

Nerbøen
Jon Martinusson Halle f. 1891 g.m. Lisbet Arntsdt. Ørsal, Sagtrøa. Utv. til USA.

Midtbø
Peder Ingebrigtson Halle f. 1857, vart kalla Stor-Pe.
Peder Ingebrigtson Halle f. 1859, vart kalla Litl-Pe.

Hauann og Heggøyann
Tore Olson f. 1898 utv. til USA. Kom tilbake i 1964 og budde i Heggøyan til han døydde i 1980.

Peøya
Ola Andersson Ulvund f. 1888 utv. til USA.

- Halle -
Øyann
Kristen Erikson Kårvatn f. 1859 utv. til USA.
Ragnhild Eriksdt. 1861 g.m. Sivert Estberg og bur i USA.
Edvard Erikson f. 1865. Utv. til USA.

Skreddarstua
Maria Hallvardsdt Halle f. 1866.
Marta Hallvardsdt Halle f. 1868.

Baklien
Gurå Larsdt. Halle f. 1859 g.m. Ola Jonson Brusetneset, utv. til USA.
Ragnhild Larsdt. Halle f. 1862 g.m. Peder Ingebrigtson Husby, Stua. Dei reiste til Amerika.

Lykkjå
Olai Olson Husby f. 1897 g.m. Gina Olsdt. Storli og bur i Canada.
Astrid Olsdt. Husby f. 1899 g.m. Edvard Andersson Hallset, utv. til USA.

- Kårvatn -
Dalahaugen
Maria Ingebrigtsdt. Hallebakken f. 1885 g.m. Hans Rude og bur i Amerika.
Lars Ingebrigtson Hallebakken f. 1887 gift og bur i Amerika.

- Talgøya -
Talgøyholet
Elling Knutson Halle f. 1858 g.m. Lisbet Andersdt Holden. Dei reiste til Amerika.

Talgøytrøa
Magnus Pederson (Vassli), f. 1877 gift og busett i Brooklyn, New York.
Magnus Olson f. 1877, son av Ola Pederson og Gurå Haltbakken. Han reiste til Kristiansund i 1888 og i 1922 til Canada der han var redaktør for bladet Norrøna - «Independent publication for the norwegians in Ca­nada» - i Winnipeg, Manitoba.

- Bruset -
Ingvald Kristenson Øyen f. 1903 g.m. Ingrid Legernes. Død i Amerika 1937. Born: Jon (død) og Betzy-Ann

Brusethaugen
Elling Hallvardson Brusethaug f. 1870.
Ildri Hallvardsdt. Brusethaug, f. 1872. Kom heimatt og flytta til søstra Brit på Bakkebu under Ansnes. Død 1949.

Brusetneset
Ola Jonson f. 1856 g.m. Gurå Larsdt. Hallebakken utv.
Ingebrigt Jonson f. 1858 utv.
Lars Jonson f. 1861 (son frå andre ekteskap), reiste til Amerika, men kom att og døydde her.
Jon Anderson f. 1901 g.m. Gertrude Wagner og bur i Amerika. Bom: Jon Normann f. 1936.

Bruset Øvre
Dordi Jonsdt. Bruset f. 1918 gift med Franz Smith i Tyskland.

Falløya
Brit Olsdt. Husbytrøen f. 1883, gift og bur i Amerika.
Einar Olson Husbytrøen f. 1894, gift og bur i Amerika.

Bjørås
Martinus Settem f. ?, var den første som bygde her. Han arbeidde på møbelfabrikken, men reiste sia over til USA med huslyden sin.
Jon Martinusson Husby f. ?, reist over til Amerika etter at han vart enkemann.

Elvagard
Hallvard Pederson Kvendset. f. 1864.

Hjellen
Dordi Jonsdt. f. 1852 utv. til Amerika. Med Ola Andersson Bruset hadde ho dotra Brit g.m. Ola Tangen på Sunndalsøra. Brit vaks opp hos faren på Bruset.
Peder Jonson f. 1857.
Anders Jonson f. 1859.

- Øya -
Reitan
Maret Tronsdt. Halle f. 1841, sjå Ørsaljelen.
Randi Tronsdt. Halle f. 1851.
Jon Trondson Halle f. 1854.
Ildri Johansdt. Todalshaugf. 1883 g.m. Ivar S. Thomle og bur i Amerika.

Melen
Johan Pederson f. 1870 utv. til Amerika.

Hjellan
Jonas Larsson Grøn f. g.m. Ingrid Pedersdt. Born: Lars f. 1871, Lars f. 1874. Reiste til Amerika med heile huslyden.
Peder Martinusson Kvendset f. 1885.
Kristen Martinusson Kvendset f. 1888.

- Ørsal -
Ørstad
Ola Pederson (Østbø) f. 1846.
Nils Pederson (Østbø) f. 1860.
Jon Arntson (Husbymoen) f. 1886 g.m. Ingrid Johnson og bur i Amerika.
Torvald Arntson f. 1894 g.m. Kristine Bersø og bur i Amerika.

Jelen
I 1885 reiste Anders Nilsson Svensk og Maret Tronsdt. Øyen til Amerika med heile huslyden sin. Born: Ildri f. 1870, Kristine f. 1872, Teodor f. 1875 og Brita f. 1877.
Ellen Torsteinsdt. f. 1882 g.m. Jon Haltbakk, reiste til USA.
Magnhild Olsdt. Kvendset f. 1900 g.m. Ben Olsen frå Gullasbakken i Surnadal og bur i USA. Born: Arline, Bernhard og Greta.
Elisabet Olsdt. Kvendset f. 1901 g.m. Heitmann Thom­sen i Seattle, USA. Born: Harry.

- Hallset -
Hegerneset
Peder Olson f. 1846.
Torstein f. 1848.
Nils f. 1850.
Desse tri var sønene til Ola Pederson og Guri Tor­steinsdt. Dei hadde ikkje fleire born.

Naustneset
Gudmund Larson Kalset f. 1869.
Gurå Christensdt. Halle f. 1884 g.m. Joe Wigner og bur i Vancouver i Canada. Born: Mariane, Dortty og Arthur.
Dordi Christensdt. Halle f. 1886 g.m. Alex Nicol og bur i Amerika.
Kristen Christenson Halle f. 1888 g.m. Elma Karlson og bur i Amerika, born: Rudte; Elaine og Ralan.
Torbjørn Christenson Halle f. 1894 g.m. Blanche Rodal og bur i Seattle, USA. Born: Tamy
Kolbjørn Erlingson Halle f. 1921 g.m. Margit Andersdt. Halset, Nestua. Reiste til Canada i 1952 og kom att i 1958.

Naustvollen
Ragnhild Jakobsdt. Todalshaug f. 1869 g.m. Martinus Bekken frå Tingvoll utv. til USA.
Erling Erlingson Husby f. 1900 utv. og g.m. Birgit.
Arne Erlingson Husby f. 1906 utv. og g.m. Lucie.

Elveset (Halsen)
Lars Olson Gjeldnes f. 1871.
Johan Olson Gjeldnflf. 1874.
Olav Olson (frå andre ekteskap) f. 1890.

- Ansnes -
Hyllneset
Ola Olson Todalshaug f. 1872, Julie Ingebrigtsdt. Strøm frå Hitra. Born: Olav f. 1899, bur i Oregon, Ingvar f. 1903, jurist og bur i New York. Eldbjørg f. 1906.

«Ansnes & Nixon»
Ingvar Ansnes f. 1903 hadde advokatpraksis sammen med senere President Nixon i New York, under firma­navnet «Ansnes & Nixon», opplyser Brit Ørsal, Toda­len.

Hyllnesbukta
Lars Einarson Hallset f. 18?
Einar Anderson Hallset f. 1881 g.m. Ellen Sandvik.
Peder Andersson Hallset f. 1886 g.m. Randi Andersdt. Husby.
Edvard Andersson Hallset f. 1889 g.m. Astrid Olsdt. Halle, Lykkja. Utv. til Canada.
Knut Andersson Hallset f. 1903, gift og bur i Canada.

***

Åsskard sokn

- Kalset -
Ester Andersdt. Vågen f. 1890 g.m, Bernard Kjempenes frå Olden i Nordfjord. Reiste til Seattle. Born: Harold og Solveig Champenes.

Kråkå
Lisabet Johannesdt. Dragset - og truleg søsken.
Markus Jensen Halle, søskenbarnet til Lisabet.

- Heggemsnes -
Elen Anna Jonson f. 1883 utv. 1909.
Maria Jonson f. 1890. G.m. Edvard Magnusson Betten. Utv. i 1911, kom heimatt og busette seg i Bettenneset.

Trøinn
Ane Olson f. 1886 g.m. Hans Andersen. 2. barn.

- Heggem -
Austislua
Markus Jonson f. 1864 g.m. Ane Hallsteinsdt. Heggem.
Augustinus Jonson f. 1867 g.m. Ingeborg Olsdt. Solli.

Utistua
Ane Hallsteinsdt. f. 1857 g.m. Markus Jonson Heggem.

Øverhagen (Moen)
Lars Larsen Drøpping f. 1870.
Ola Larsen Drøpping f. 1870.
Martinus Larsen Drøpping f. 1875. Kom att og budde i Kr. sund.

Nerhagen
Nils Larson Heggem f. 1874 død ugift i Amerika.
Martinus Larson Heggem f. 1875 g.m. Beret Ersnes.

- Dragset -
Oppistua
Stinus Torsteinson f. 1868 g.m. Lisabet Johannesdt. Dragsetteigen.
Teodor Olsen f. 1893 g.m. Lilly. Barnlaus.

Enga
Anders Anderson f. 1878.

Teigen
Nils Nilsen Dragset f. 1852.

Skrøvset
Lars Larsson f. 1825 g.m. Mali Toresdt. Åsprong i 1847, utv. med alle borna: Lars f. 1848, Tore f. 1850, Jakob f. 1852, Bastian f. 1855, Dordi f. 1861 og Martinus f. 1864. Lars og heile familien reiste til Amerika sommaren 1870, og dermed gjekk det ut med den gamle ætta på garden.
Lars Larsson hadde dotra Lisbet med Gurine Hansdt. Skrøvset - f. 1843.

Skrøvsetbakken
Andreas Samuelson Drøpping f. 1833 utv. 1876 til Australia.

- Settem -
Jonas Moe Width f. 1839.
Anders Johannesen Nesøy f. 1843. Utv. til Illinois
Bastian Henning With f. 1887 utv. Han var son av Elen Johannesdt. og Jo Ivarson Drøpping, oppfostra i Torvika - Vollan, bruka Torvik-namnet i USA.
Knut Pederson Vatn f. 1833 utv. 1907.
Martinus Pederson Vatn f. 1885.
Hans Endreson Hoås f. 1879 utv. 1899.

Midta
Maria Johannesdt. Bæverfjord f. 1845 g.m. Olaus Håven i Oregon.
Bastian Johannesen Bæverfjord f. 1848 utv. til Oregon.
Sonen Henning f. 1868 utv. i 1882.

Arn-Øra
Arnt Kristian Sivertson f. 1885 g.m. Hanna frå Østfold. Barn: Eilen og Glenn.
Georg Sivertson f. 1889 g.m. 1. Ester, g.m. 2. Marie. 2 barn frå 1. ekteskap.
Kristine Sivertsdt. f. 1891 g.m. Frank Benjamin, fransk­mann. 3 sønner.
Beret Sivertsdt. f. 1900 g.m. Peder Skogset frå Valsøyfjord. Barn: Martin, Kolbjørn, Stanley og Eilen.

Moen
Amund Bersveinson Rybaug f. 1847.

Sagbakken
Arnt Sakariasson Faksnes f. 1866.
Anne Sakarisdt. Faksnes f. 1870.
Ola Sakariasson Faksnes f 1873.

- Bø -
Kristengarden
Jon Anderson f. 1869.
Kristine Andersdt. f. 1876 g.m. Jon Levik frå Halsa.

Mikkelgarden
Maret Johansdt. f. 1858, gift og hadde sonen Jon.
Maria Johansdt. f. 1860.

Olastua
Anne Eriksdt. Bø f. 1857.

Bøbakken
Olina Bersveinsdt. Solem f. 1861. Død sinnsjuk.

Tuva
Ane Toresdt. Bø f. 1845. G.m. Anders Jakobson Grytskog i 1869 frå Grytskogkloppå i Stangvik.

Vårly
Lars Andersson Bø f. 1897 g.m. Johanna Jakobsdt. Bæverfjord i 1914.

Bøgeilen
Einar Larsson Bø f. 1876 g.m. Margrete Andersdt. Sponås frå Torjulvågen. Ho døde i 1902, og Einar reiste til Amerika og vart oppattgift der.
Sverre Berntsen Bø f. 1905 utv. 1923 - død ugift 1933.
Jon Berntsen Bø f. 1908 utv. 1927. G.m. Ailia, barn: Maxine, Gary John og Julie Ann.

- Settemsdal -
Oppigard
Edvard Larsen Solem f. 1849 utv. til Amerika men kom att, døde ugift i Oppigard.

Nergard
Lars Larsen Fjellås f. 1880 g.m. svensk dame og har 1 barn.
Kristian Larsen Fjellås f. 1884 gift.
Ingvald Larsen Fjellås f. 1886, gift og har ein son.

Sørgard
Knut Sivertsen f. 1868. G.m. Augusta Kuløy frå Smøla.

Kvemstad 1
Martin Olsen Grøtan g.m. Bergljot Pedersen i Tingvoll.
Johan Olsen Grøtan

- Settemsli -
Eli Einardt. Settemsdal f. 1861.
Jon Johansen Meisingset f. 1908. Utv. til Canada, er gift og har sonen Harry.

- Solli -
Johanna Olsdt. Solli f. 1863 g.m. Anders Rodal frå Aure.
Ingeborg Olsdt. Solli f. 1871 g.m. Stinus Heggem, Ola Jonsen Bele f. 1885.

- Aasgård -
Nesset
Ane Olsen Gravvoll f. 1875. Utv. i 1903.

- Snekvik -
Martin Eisteinson f. 1883 g.m. Beret Gulstein frå Tustna f. 1884, Born: Marie f. 1914 og Edvin f. 1916. Øistein Eisteinson f. 1889.

Bekken
Kristen Sivertson Bø f. 1865.
Maria Sivertsdt. Bø f. 1868 g.m. Johan Nordvik i Amerika.
Ola Sivertsen Bø f. 1884.

- Bele -
Oppistua
Eli Andersdt. Svorken f. 1848 g.m. Sivert Martinusson Belasagja.
Lars Andersson Svorken f. 1852.
Anne Andersdt. Svorken f. 1858.
Marta Andersdt. Svorken f. 1860 g.m. Børset.
Johannes Andersson Svorken f. 1862.
Ragnhild Andersdt. Svorken f. 1867.

Jostua
Eistein Larsson Solem f. 1821 g.m. Maret Larsdt. Bæverfjord. Dei bygsla Belanausta og reiste sia til Amerika.
Anders Pederson Solem f. 1842 utv. i 1868.
Knut Pederson Solem f. 1845 utv. i 1868.
Maria Pedersdt. Solem f. 1849 utv. i 1883.
Maret Pedersdt. Solem f. 1852 g.m. Peder Sivertson Glærum i 1878. Utv. i 1880. Barn: Ragnhild og Sivert.
Anne Pedersdt. Solem f. 1858 utv, 1881.

Sjøheim
Eistein Larsson Bele f. 1821 utv. i 1870 med kona Maret Larsdt. Bæverfjord Torestua og borna Mali f. 1852, Elisabet f. 1855 og Maret f. 1858.
Arnt Henrik Kristianson Åsgård, f. 1868, born: Irene og Arthur.
Henrikka Sofie Åsgård f. 1875 g.m. Lars Søyset frå Stangvik i 1904, i USA. Barn: Johan, Ane, Kristian, Ingeborg, Leonard og 2 til.
Sivert Kristianson Åsgård f. 1879, reist over i 1899, kom att og tok over heimen saman med søstra Ingeborg.

Belasagja og Nygard
Sivert Martinussen Gravvold f. 1857 g.m. Eli Andersdt. Bele, Oppistua.
Maret Martinusdt. Gravvold f. 1866 utv. g.m. Peder Ulrikson Beichmann frå Sæterbø. Born: Martin, Gina, Rakel, Mali, Lovise, Bjørn.
Petrine Martinusdt. Gravvvold f. 1871 utv. i 1883.

Belalia
Eli Pedersdt. Svorken f. 1847 g.m. Lars Fjernesdal frå Tustna.

Roligheten
Anders Nilssen Bele f. 1876.

Moe
Harald Olsen Moe f. 1881 g.m. Signe Andersson.

Trøa
Torvald Olsson Solli f. ?

- Hakstad -
Lars Einarson Bele f. 1853 g.m. Helga Jonsdt. Valset i 1876. Utv. til USA i 1880, tok etter seg kona og borna: Gjertrud f. 1875, Einar f. 1878 og Jon f. 1879.

Rønningen
Ola Olsen Gravvold f. 1869, reiste til USA i 1892 og kom att i 1901 (julekvelden).

Hallvardbakken
Paul Hansson Bæverfjord f. 1830 g.m. Maret Eisteinsdt. Snekvik. Born: Eistein f. 1858, Hans f. 1861, Lisabet f. 1863 og Lars f. 1865. Utv. i 1873.

Nedre Rønningen
Elen Jonsdt. Sæterbø Storås f. ? (enkja etter Ola Toresen Storås, 1846-1880). Reiste med sonen Jon.
Jo Toresen Storås f. 1848.
Ane Toresdt. Storås f. 1858 g.m. Bersvein Blekken i Halsa.
Gunnhild Toresdt. Storås f. 1860.
Anders Toresson Storås f. 1866 utv. 1881.

Heim (Bukta)
Lars Jensen Snekvik f. 18?
Maret Jensdt. Snekvik f. 18?
Beret Sivertsdt. Bæverfjordøran utv. 1921.

- Baklia -
Maria Kristensdt. f. 1845 død ugift.
Gurå Kristensdt. f. 1847 g.m. Hans Svorkmo frå Ork­dal.

- Bæverfjord -
Bortigard
Målår Svein Sivertson Bæverfjord f. 1850 g.m. Brit Larsdt. Bolme. Utv. 1884. Barn: Lars f. 1881.
Peder Sivertson f. 1903 utv. 1923.

Torestua
Eli Larsdt. Bæverfjord f. 1805 g.m. Nils Amundson Ulvund i Brøskjahagen i 1833. Utv.
Maret Larsdt. Bæverfjord f. 1817 g.m. Eistein Larsson

Relevant links

Please note! Sagahuus.com is not responsible for the content of external links

Share this page