Håpet mitt er at boka vil åpne "kikkhull" for oss som ble igjen - ut til utvandrerne våre og hva som hendte etter at båten rundet nesset, og barndomsfjorden lukket seg bak dem.

Liste over kapitler - List of chapters in English - Neste kapittel
* For disclaimer, please see end of text.

«UTVANDRINGSHISTORIE FRA NORDMØRE - Stangvik og Surnadal prestegjeld»

FORORD

Denne boka er en samling biter og skisser fra et komplekst og stort spill. Det er ikke en helhetlig framstilling av utvandringen fra Stangvik og Surnadal. Til det har materialtilgangen og tiden vært altfor knapp.

Med de informasjonsbitene som likevel er samlet i denne boka, vil mange kunne plukke ut informasjon, og legge sammen "bitene" til mange interessante og tankevekkende mønstre. F.eks. kan en ved hjelp av emigrasjonslistene og med Hyldbakkbøkene som oppslagsverk, finne ut hvordan utvandringen utviklet seg innenfor de enkelte grendene og de enkelte familiene. Slik skulle boka kunne bli en kilde å vende tilbake til flere ganger. Mye står mellom linjene og bak ordene. På dette grunnlaget håper jeg at mange kan finne underholdning og kunnskap - både i sofakroken og på skolen.

Hyldbakks slektshistoriske bøker og den generelle bygdesoga er slik beregnet som oppslagsbøker og referansestoff til denne boka. Eller en kan si det omvendt: Dette er et supplementsbind til Hyldbakkbøkene.

Det er Hyldbakks hyppige "utv. til Amerika" som har utløst min voksende nysgjerrighet på hva som skjedde etter at båten rundet nesset, og de hadde sett innover fjorden siste gang.

Vesthimmelen over Trongfjorden har alltid fengslet meg. Ingen andre steder har jeg opplevd så stor variasjon i lysvirkningene. Slik ble Trongfjorden porten til den store verden og framtida - hver gang en rettet ryggen bak hesja og i kålrabiåkeren under oppveksten. Og utafor der var Amerika.

Etterhvert som hundre etter hundre mennesker steg opp fra protokollene på Statsarkivet, føltes det som et tog av folk gikk utover i solnedgangen. Jeg husket Amerika-pakkene som ble åpnet på langbenken med stor andakt. Det strømmet liksom gult lys opp av dem og fylte hele rommet. Det var et mysterium og et mirakel for 3-4-åringen i 1948-49. Dokker som gråt og som sov. Dokker som kunne mates med tåteflaske og som måtte ha bleier. Silkekjoler med blondekrager, chicklets tyggegummi, marshmallows - store, rosa, mjuke - grønn kaffe og hårsløyfer i rosa, lyseblå og rutete silke. Hele Amerika kom opp av kassen, og Amerika var landet der folk drakk en evig ettermiddagskaffe under skyggefulle trær ved villaene.

Jeg visste at 3 gutter hadde slått de samme dørene som jeg i huset vårt, og vært minstebarnet hver sin gang. Hvor var de blitt av? Én visste vi om: Nils. Mor korresponderte gjennom tolk med datteren "Kate" (uttalt på surn'dalsk!). De to andre var forsvunnet i det absolutte mørke.

Ikke før i 1983 kunne jeg trekke bort ett og ett "slør" om gangen og etterhvert se hva som skjedde med dem

Prosessen ble så fascinerende at interessen gikk over til å bli en besettelse som i første omgang endte på Statsarkivet i Trondheim, i et forrykende tempo, for å greie å komme gjennom protokollene på en ukes permisjon.

***

Dette er en bok skrevet om nordmøringer for nordmøringer. Det er mer menneskelig dokumentasjon enn statistikk og data. Når folk har gitt kunstnerisk uttrykk for erfaringene med å være emigrant, så har jeg latt dem få slippe til, om det er naivistisk eller mer profesjonelt. Jeg overlater til faghistorikerne og fagsosiologene å trekke konklusjonene.

Trolig vil denne boka vise en ny fasett i norsk utvandringshistorie. Nytt kildestoff er det i alle fall. Professor Lovoll, forfatteren av "Det løfterike landet" (anbefales som referansestoff) er også redaktør for arkivene til Det Norsk-Amerikanske Historielaget. Han sa at i disse arkivene var det ingen ting om Nordmørsutvandringen før listene herfra ble innsendt.

Håpet mitt er at boka vil åpne "kikkhull" for oss som ble igjen - ut til utvandrerne våre og hva som hendte etter at båten rundet nesset, og barndomsfjorden lukket seg bak dem. Var det bare silkekjoler, kaffelag og hårsløyfer? Vi har lett for å tro det.

 

Liste over kapitler - Neste kapittel

 

Dersom du ønsker å skrive fortsettelsen på historien for de enkeltpersonene eller familiene som er nevnt i teksten over - eller om du har tilleggsinformasjon - hvorfor ikke registrere deg som bruker og skrive dine egne minneprofiler / artikler. Dersom du ønsker at vi legger inn en lenke fra et sted i teksten over til dine profiler / artikler kan du kontakte oss her.

A few copies of the book are still available for sale - see link to www.bokloftet.no under 'external links' below for further details.

* Copyright Dordi Glærum Skuggevik 1986 - ISBN 02-991394-0-6. Please note: The original text and photo captions in Norwegian – and any digitisation and translation thereof - contain information from public, private and personal sources and may contain unintended errors, inaccuracies or omissions. The author - and as applicable: the digitiser and translator - accepts no liability for any such errors, inaccuracies or omissions. To continue, the reader must accept all limitations of liability and the text ‘as is’ - or should refrain from further reading.

The above content is from the book "Utvandringshistorie fra Nordmøre - Stangvik og Surnadal Prestegjeld" (History of emigration from Nordmøre – Stangvik and Surnadal Parish (Norway)) - published in 1986 by Dordi Glærum Skuggevik - and is used by the author's kind permission. All photos are used by the owners' kind permission.

Relevante lenker

Vær oppmerksom på! Sagahuus.com er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider

Del denne siden