Da emigrasjonslistene for Stangvik/Surnadal var ferdige, ble det klart at en måtte prøve å få ut noe av det som ligger mellom linjene og bak dataene. Ville en idag klare å kjenne pulsen av livet bak navn og årstall?

Forrige kapittel - Liste over kapitler - List of chapters in English - Neste kapittel
* For disclaimer, please see end of text.

«UTVANDRINGSHISTORIE FRA NORDMØRE - Stangvik og Surnadal prestegjeld»

UTSKRIFT AV EMIGRASJONS-PROTOKOLLENE I TRONDHEIM, KRISTIANSUND, ÅLESUND OG BERGEN

Utskrift av emigrasjonsprotokollene i Trondheim, Kristiansund, Ålesund og Bergen - Statistikk.

Listene er satt opp på følgende grunnlag:

  1. Topografisk utskrift for Stangvik og Surnadal prestegjeld fra Trondheimsprotokollene, utført av personalet ved Statsarkivet i Trondheim.
  2. Utskrift fra Kristiansundsprotokollene, for Stangvik og Surnadal, utført av undertegnede i januar -84, nedskrevet fra originalene pa Statsarkivet i Trondheim.
  3. Alfabetiserte lister, maskinskrevet fra Ålesundsprotokollene av personalet ved Statsarkivet i Trondheim, utlånt til undertegnede for gjennomgåing/nedskriving.
  4. Datautskrift fra Bergens-protokollene, utdrag for Møre og Romsdal fylke - gjennomgått/nedskrevet av undertegnede.

Undertegnede har gjennomgått originalene for Trondheim, og tilført listene opplysninger som er utelatt i de topografiske listene en får tilsendt derfra, ved forespørsel.

Mulige feilkilder:
I arbeidsprosessen med å ta ut emigranter fra originalprotokollene - utført av kontorpersonalet ved statsarkivene, ligger det en stor fare i at personalet ikke er kjent med lokale gardsnavn. Surnadal uttales nesten likt med Sunndal på dialekten, og derfor må en se på både Surnadal og Sunndal, og orientere seg etter gardsnavnene.

(Kontoristen som i sin tid førte emigrantene inn i protokollen kan ha skrevet Sunndal istedenfor Surnadal.)

I tillegg kommer folk fra Surnadal/Stangvik som kan ha hatt arbeid i andre prestegjeld, og utvandret fra disse. Fra landkommuner gir de oftest opp et gardsnavn fra hjemstedet, men er de assimilert i en av byene, så skriver de seg inn bare på -sen-navn.

Disse feilkildene angår da primært 1/3/4.

Feilkilden på 2, er at arbeidet er utført under stort tidspress. Navn kan være oversett. Denne menneskelige svikten må en regne med gjelder for alle fire kildene, så egentlig skulle det vært lest korrektur i avskrivningsleddet, noe som er nesten uoverkommelig.

Jeg takker Surnadal kulturstyre for at jeg fikk Iegge avskrivningsarbeidet på arbeidstiden, og Lisbet Bævre for at hun forstod notatene mine, og for fint skrivemaskinarbeid!

20/2-84
Dordi Glærum Skuggevik

 

Dataene under viser:
1. År/journalnummer
2. Dato
3. Sivilstand
4. Yrke/navn
5. Alder
6. Båt/Reisemål
7. Fødested
8. Bosted
9. Andre opplysninger:
A = billetter kjøpt i Amerika
K = billetter kjøpt i Kristiansund
N = billetter kjøpt i Norge

 

Året 1868

Trondheim

1427 | 2.9 | Johannes Nordvik , tømmermann | 33 år | Hilda/Chicago | - | Stangvik | -
573 | 11 .5 | Ingeborg Olsdtr. Folstad | 21 år | Neptun/Quebeck | - | Surnadal | -
574 | 11 .5 | Dorthe I. Garthe | 24 år | Neptun/Quebeck | - | Surnadal | -
908 | 19.5 | Ole Sivertsen Haugen | 30 år | Tyne Queen/Chic. | - | Surnadal | -

 

Året 1869

Trondheim

1344 | 6.3 | g. | Nils Amunds. Brøskehagen | 64 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1345 | 6.3 | g. | Kone Eli | 64 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1346 | 6.3 | - | Søn Lars | 31 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1347 | 6.3 | - | Sønnesøn Ole Olsen | 14 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1348 | 6.3 | - | Broderdatter Guri Pedersdtr. Ulvund | 34 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1349 | 6.3 | - | Søn Sivert Ulvund | 7 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1356 | 6.3 | - | Lars Larsen Skrøvseth | 22 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1357 | 6.3 | - | Thore Larsen Skrøvseth | 19 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | Brødre
1358 | 6.3 | - | Jakob Larsen Skrøvseth | 16 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1364 | 6.3 | g | Knud K. Kvande | 34 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1365 | 6.3 | g. | Kone Guri | 33 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1366 | 6.3 | - | Søn Knud | 7 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1367 | 6.3 | - | Datter Ingeborg | 4 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1368 | 6.3 | - | Søn Peder | ¾ år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1369 | 6.3 | - | Svigerinde Eli Stangvik | 27 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1395 | 6.3 | - | John Jakobs Søiseth | 29 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1396 | 6.3 | - | John Toresen Sesbø | 26 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1407 | 6.3 | - | Anders Pedersen Bakke | 26 år | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1408 | 6.3 | - | Broder Knud Bakke | - | Damaskus/Sarnia | - | Stangvik | -
1699 | 13.5 | - | Hans Olsen Liabø | 21 år | Norway/Madison | - | Stangvik | -
1700 | 13.5 | - | Henrik Olsen Liabø | 20 år | Norway/Madison | - | Stangvik | -
345 | 16.4 | - | Ole Thoresen Hjelden | 33 år | Norway/Sioux City | - | Surnadal | -
346 | 16.4 | - | Gjertrud Thoresdtr. Hjelden | 17 ½ | Norway/Sioux City | - | Surnadal | -
1341 | 4.5 | - | Fredrik Moen | 21 år | Neptun/Quebek | - | Surnadal | -
1351 | 6.5 | g. | Stener Gudmundssen Garthe | 57 år | Damaskus/Sarnia | - | Surnadal | -
1352 | 6.5 | g. | Kone Ingeborg | 44 år | Damaskus/Sarnio | - | Surnadal | -
1153 | 6.5 | - | Søn Christen | 27 år | Damaskus/Sarnio | - | Surnadal | -
1354 | 6.5 | - | Søn Josva | 20 år | Damaskus/Sarnio | - | Surnadal | -
1355 | 6.5 | - | Søn Martenus | 15 år | Damaskus/Sarnio | - | Surnadal | -
1375 | 6.5 | - | Nils Sivertsen Glerum | 20 år | Damaskus/Sarnio | - | Surnadal | Fragt og innskriving kr. 36 + 99
1387 | 6.5 | - | John Pedersen Skralthaug | 32 år | Damaskus/Sarnio | - | Surnadal | -
1388 | 6.5 | - | Ole Olsen Ranes | 25 år | Damaskus/Sarnio | - | Surnadal | -
1403 | 6.5 | - | Marit Beraugsdatter Glærem | 22 år | Damaskus/Lansing | - | Surnadal | -
1404 | 6.5 | g. | Lars Sivertsen Glærem | 26 år | Damaskus/Sarnia | - | Surnadal | -
1405 | 6.5 | g. | Kone Margrethe (Jonsdatter Aasen) | 21 år | Damaskus/Sarnia | - | Surnadal | -
1412 | 6.5 | - | Ingebrigt R. Tellesbø, skredder | 28 år | Damaskus/Sarnia | - | Surnadal | -
1432 | 6.5 | g. | Mikel Johnsen Moen | 54 år | Damaskus/Sarnia | - | Surnadal | -
1433 | 6.5 | - | Søn John | 14 år | Damaskus/Sarnia | - | Surnadal | -
1696 | 13.5 | - | Even T. Øie | 44 år | Norway/St.Cloud | - | Surnadal | -
1723 | 13.5 | - | Nils Olsen Røv | 34 år | Norway/Grand Haven | - | Surnadal | -
1724 | 13.5 | - | Lars Olsen Røv | 20 år | Norway/Grand Haven | - | Surnadal | -
1725 | 13.5 | - | Ole Gudmundsen Sogge | 27 år | Norway/Grand Haven | - | Surnadal | -
1917 | 27.5 | - | Snekker Ole Sy1te | 32 år | Norway/La Crosse | - Surnadal | -
2786 | 9.9 | - | Ole Johnsen Røv | 42 år | Sveden/Sarnia 1 - | Surnadal | -

 

Året 1870

Trondheim

1520 | 2.6 | g. | Esten Vaslie | 54 år | Norway/Grandthower? Grand Ebaner? | - | Halsa | -
1521 | 2.6 | g. | Kone Ane | 50 år | Norway/Grandthower? Grand Ebaner? | - | Halsa | -
1522 | 2.6 | - | Søn Hans | 20 (26?) | Norway/Grandthower? Grand Ebaner? | - | Halsa | -
1524 | 2.6 | - | Lars Larsen Bø | 20 år | Norway/Grandthower? Grand Ebaner? | - | Halsa | -
1585 | 17.6 | g. | Skomager Ole Bendixen Follerø | 37 år | Norway/St.Paul | - | Stangvik | -
1586 | 17.6 | g. | Kone Johanna | 27 år | Norway/St.Paul | - | Stangvik | -
1587 | 17.6 | - | Datter Marith | ½ år | Norway/St.Paul | - | Stangvik | -
1588 | 17.6 | g. | Gårdmann Esten Larsen Bøvra | 50 år | Norway/Sarnia | - | Stangvik | -
1589 | 17.6 | g. | Kone Marith | 53 år | Norway/Sarnia | - | Stangvik | -
1590 | 17.6 | - | Datter Mali | 14 år | Norway/Sarnia | - | Stangvik | -
1591 | 17.6 | - | Datter Elisabeth | 11 år | Norway/Sarnia | - | Stangvik | -
1592 | 17.6 | - | Datter Marith 9 ½ | Norway/Sarnia | - | Stangvik | -
1597 | 17.6 | - | Johanna Sjøflot | 49 år | Norway/St.Paul | - | Stangvik | -
1598 | 17.6 | - | Søn Ole Olsen | 17 år | Norway/St.Paul | - | Stangvik | -
1599 | 17.6 | - | Søn Isak Olsen | ¾ år | Norway/St.Paul | - | Stangvik | -
1401 | 2.6 | - | Ole Halvorsen Aune | 60 år | Norway/Chicago | - | Surnadal | -
1402 | 2.6 | - | Søn Ole Olsen | 20 år | Norway/Chicago | - | Surnadal | -
1414 | 2.6 | - | Greis Greissen Røv | 47 år | Norway/Dr.witt | - | Surnadal | -
1415 | 2.6 | - | Ane Greisdatter Røv | 18 år | Norway/Dr.witt | - | Surnadal | -
1593 | 17.6 | g. | Christen Isaksen Garten ? | 35 år | Norway/Mankato? | - | Surnadal | -
1594 | 17.6 | g. | Kone Ane | 30 år | Norway/Mankato? | - | Surnadal | -
1595 | 17.6 | - | dtr. Marith | 3 ½ | Norway/Mankato? | - | Surnadal | -
1596 | 17.6 | - | Søn Ingebrigt | f. l6.12 | Norway/Mankato? | - | Surnadal | -
1926 | 27.7 | g. | Ole Toresen Bjørnaas | 42 år | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1927 | 27.7 | g. | Kone Dordi | 29 år | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1928 | 27.7 | - | Barn Marit | 7 ½ | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1929 | 27.7 | - | Barn Thore | 3 ½ | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1930 | 27.7 | - | Barn Ole | l ¼ | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1931 | 27.7 | g. | John Olsen Aune | 28 år | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1932 | 27.7 | g. | Kone Marit | 26 år | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1933 | 27.7 | - | Barn Ole | 3 ½ | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1934 | 27.7 | - | Barn Ingeborg | f.3.12 | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1935 | 27.7 | g. | Kone Ane Olsdtr. Røv | 29 år | Norway/Sarnia | - | Surnadal | -
1936 | 27.7 | - | Thore Jonsen Furuhaug | 40 år | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1937 | 27.7 | - | Ole Olsen Aune |21 år | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1938 | 27.7 | - | Ole Fredriksen Løset | 20 år | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1939 | 27.7 | - | Ole I. Stomprød | 28 år | Norway/La Cross | - | Surnadal | -
1940 | 27.7 | - | Olle Olsen Løvseth | 31 år | Norway/La Cross | - | Surnadal | -

 

Året 1871

Trondheim

636 | 4.5 | - | Arb. Ole J. Graven | 33 år | D/S Norway/Austin | - | Stangvik | -
1277 | 13.7 | - | Erik E. Vullum | 21 år | D/S Norway/Austin | - | Stangvik | -
1278 | 13.7 | - | Erik Vullum | 27 år | D/S Norway/Austin | - | Stangvik | -
1279 | 13.7 | - |Bastian Halse | 20 år | D/S Norway/Austin | - | Stangvik | -
115 | 20.4 | - | Synøv A. Sylthe | 30 år | Norway/Bownsville | - | Surnadal | -
738 | 17.5 | - | Ole Olsen Kaldøren | 58 år | Norway/Mancetu? | - | Surnadal | -

 

Året 1872

Trondheim

439 | 18.4 | - | John Pedersen Brøske | 27 år | Tasso/New York | - | Stangvik | -
440 | 18.4 | - | Johannes Pedersen Brøske | 20 år | Tasso/New York | - | Stangvik | -
441 | 18.4 | - | Margrethe Pedersdatter Brøske | ¼ år | Tasso/New York | - | Stangvik | -
765 | 9.5 | - | Ole Johansen | 18 år | D/S Tasso/Torsagelake? | - | Stangvik | -
766 | 9.5 | - | Pige Marie Jeldnæs | 19 år | Tasso/New York | - | Stangvik | -
1223 | 13.6 | - | Bastian Johannessen Bø el. Sættem | 23 år | Norway/Chicago | - | Stangvik | -
1260 | 26.6 | - | Nils Sætherbøe | 33 år | Norway/Grand Haven | - | Stangvik | -
1261 | 26.6 | - | Paul Hakstad | 41 år | Norway/Grand Haven | - | Stangvik | -
1262 | 26.6 | g. | Arb. Christen Møklejærde | 37 år | Norway/Grand Haven | - | Stangvik | -
1263 | 26.6 | g. | Kane Gjertrud | 40 år | Norway/Grand Haven | - | Stangvik | -
1264 | 26.6 | - | Barn: Dordi | 12 år | Norway/Grand Haven | - | Stangvik | -
1265 | 26.6 | - | Maria | 10 år | Norway/Grand Haven | - | Stangvik | -
1266 | 26.6 | - | Arb. Peder Sjøflot | 29 år | Norway/Grand Haven | - | Halsa/Stangvik | -
1267 | 26.6 | - | Ole Eriksen Skaalvig | - | Norway/Grand Haven | - | Halsa/Stangvik | -
1275 | 26.6 | - | Kristen Møkelgjerdet | 51 år | Norway/Mankata | - | Stangvik | -
1277 | 26.6 | - | Gjertrud Bøklep | 54 år | Norway/Albert Lea | - | Stangvik | -
1278 | 26.6 | - | Elen Bøklep | 18 år | Norway/Milwauke | - | Stangvik | -
1551 | 17.7 | - | Sjøm. Guldmund Pedersen | 21 år | ?/New York - | Stangvik | -
11 | 19.3 | - | Skom. Peter Olsen Moen | 29 år | Norway/Milwoche | - | Surnadal | -
496 | 25.4 | - | Randi Stenersdatter | 33 år | Tasso/Reds Landing | - | Surnadal | -
894 | 23.5 | - | Kone Inger Johansdatter Røe (Røv) | 42 år | Tasso/Milwaukee | - | Surnadal | -
895 | 23.5 | - | Barn: Gunhild Olsdatter | 10 år | Tasso/Milwaukee | - | Surnadal | -
896 | 23.5 | - | Barn: John Olsen | 7 år | Tasso/Milwaukee | - | Surnadal | -
897 | 23.5 | - | Barn: Johan Olsen | 3 år | Tasso/Milwaukee | - | Surnadal | -
898 | 23.5 | - | Barn: Britha Olsdatter | 2 år | Tasso/Milwaukee | - | Surnadal | -
916 | 22.5 | g. | Peder Mauseth | 27 år | Tasso/Hancok? | - | Surnadal | -
917 | 22.5 | g. | Kone Caroline | 22 år | Tasso/Hancok? | - | Surnadal | -
918 | 22.5 | g. | Kone Marit Olsdatter | 40 år | Tasso/Port Huron | - | Surnadal | -
919 | 22.5 | - | Barn: Ole | 15 år | Norway/Port Huron | - | Surnadal | -
920 | 22.5 | - | Barn: Lars | 12 år | Norway/Port Huron | - | Surnadal | -
921 | 22.5 | - | Barn: Britta | 10 år | Norway/Port Huron | - | Surnadal | -
922 | 22.5 | - | Barn: Lars | 5 år | Norway/Port Huron | - | Surnadal | -
1198 | 5.6 | - | J.br. Lars Chr. Sogge | 28 år | Tasso/New York | - | Surnadal | -
1201 | 5.6 | - | J.br. Thore Chr. Sogge | 30 år | Tasso/New York | - | Surnadal | -
1269 | 26.6 | g. | Arb. Thore E. Garthe | 42 år | Norway/Tossekun? | - | Surnadal | -
1270 | 26.6 | g. | Kone Anna | 40 år | Norway/Tossekun? | - | Surnadal | -
1271 | 26.6 | - | Barn: Beret | 11 år | Norway/Tossekun? | - | Surnadal | -
1272 | 26.6 | - | Barn: Edvart | 9 år | Norway/Tossekun? | - | Surnadal | -
1273 | 26.6 | - | Barn Kristen | 9 år | Norway/Tossekun? | - | Surnadal | -
1274 | 26.6 | - | Barn: Martin | 3 ½ | Norway/Tossekun? | - | Surnadal | -
1276 | 26.6 | - | Arb. Anders Garthe | 18 år | Norway/Mankota? | - | Surnadal | -
1331 | 3.7 | - | Ole Sæther | 28 år | Tasso/Chicago | - | Surnadal | -
1470 | 11.7 | g. | Smed Erik Hansen | 39 år | Norway/Eau Claire | - | Surnadal | -
1471 | 11.7 | g. | Kone Marit | 30 år | Norway/Eau Claire | - | Surnadal | -
1472 | 11.7 | - | Barn: Hans | 8 ½ | Norway/Eau Claire | - | Surnadal | -
1473 | 11.7 | - | Barn: Marit | 3 ½ | Norway/Eau Claire | - | Surnadal | -
1474 | 11.7 | - | Arb. Hans Christensen | 19 år | Norway/Eau Claire | - | Surnadal | -
1475 | 11.7 | ug. | Pige Kari Stenersdtr. Foseide | 18 år | Norway/Eau Claire | - | Surnadal | -
1476 | 11.7 | - | Snekker Ole Larsen | 25 år | Norway/Eau Claire | - | Surnadal | -
1477 | 11.7 | - | Arb. Ole Johnsen | 20 år | Norway/Eau Claire | - | Surnadal | -
1707 | 22.8 | - | Kristofer Olsen | 20 år | Norway/Payton | - | Surnadal | -

 

Året 1873

Trondheim

296 | 1.5 | - | Arb. John Nilsen Sætherbø | 36 år | Tasso/New York | - | Stangvik | -
718 | 29.5 | - | Tøris J. Sæther | 21 år | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | -
719 | 29.5 | - | Andreas Thorlaksen | 32 år | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | -
971 | 29.5 | - | Olaus N. Gjeldnæs | 17 år | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | -
972 | 29.9 | - | Guro Gjeldnæs | 22 år | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | -
974 | 29.9 | - | Ole Andersen Stangvik | 20 ½ | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | -
1750 | 21.8 | g. | Kone Margrethe Hansen | 44 år | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | -
1751 | 21.8 | - | Barn: Esten | 14 år | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | -
1752 | 21.8 | - | Barn: Hans | 11 år | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | -
1753 | 21.8 | - | Barn: Elisabeth | 9 år | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | -
1754 | 21.8 | - | Barn: Lars | 7 år | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | -
1755 | 21.8 | - | Arb. Ole Tøreson | 30 år | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | -
1756 | 21.8 | - | Pige Margrete Flostad | 18 år | Tasso/ Grand | - | Stangvik | -
548 | 15.5 | g. | Kone Gjertrud Negaard | 72 år | Tasso/Mankota | - | Surnadal | -
549 | 15.5 | - | Datter Gjertrud | 26 år | Tasso/Mankota | - | Surnadal | -
556 | 15.5 | - | Arb. Anders Tiseth | 39 år | Tasso/Mankota | - | Surnadal | -
713 | 29.5 | - | Smed Peder P. Sande | 27 år | Tasso/Marquette | - | Surnadal | -
835 | 29.5 | - | Arb. Ole Larsen Mauseth | 26 år | Tasso/Hancock | - | Surnadal | -
843 | 29.5 | g. | Kone Guri Kvammen | 40 år | Tasso/Marquette | - | Surnadal | -
844 | 29.5 | - | Barn: Mali | 8 år | Tasso/Marquette | - | Surnadal | -
845 | 29.5 | - | Barn: Gjertru | 0 år | Tasso/Marquette | - | Surnadal | -
846 | 29.5 | - | Arb. Ole J. Kvammen | 24 år | Tasso/Marquette | - | Surnadal | -

 

Året 1874

Bergen

1164 | 22.7 | ug. | Karen Olsdatter Liabø, husmandsdotter | 34 år | - | Stangvik | Stangvik | 7 spd.
997 | 19.6 | ug. | Anna Mikkelsen Berset | 18 år | ? | Surnadal | Surnadal | -
998 | 19.6 | b. | Christen M. Berset | 11 år | - | Surnadal | Surnadal | Har foreldre i Amerika
999 | 19.6 | b. | Lars M. Berset | 9 år | - | Surnadal | Surnadal | Har foreldre i Amerika
1000 | 19.6 | b. | Margrethe M. Berset | 7 år | - | Surnadal | Surnadal | Har foreldre i Amerika
1001 | 19.6 | b. | Ingeborg M. Berset | 5 år | - | Surnadal | Surnadal | Har foreldre i Amerika
1002 | 19.6 | b. | Anders M. Berset | 3 år | - | Surnadal | Surnadal | Har foreldre i Amerika
1003 | 19.6 | b. | Jon Olsen Øie | 11 år | - | Surnadal | Surnadal | Har foreldre i Amerika
1004 | 19.6 | b. | Ingrid Olsd. Øie | 9 år | - | Surnadal | Surnadal | Har foreldre i Amerika
1005 | 19.6 | b. | Ole Olsen Øie | 8 år | - | Surnadal | Surnadal | Har foreldre i Amerika
1006 | 19.6 | b. | Marit Olsd. Øie | 5 år | - | Surnadal | Surnadal | Har foreldre i Amerika

 

Året 1874

Trondheim

338 | 28.5 | - | Smed Peder Olsen Halseth | 32 år | Tasso (Allanl.)/Port Huron | - | Stangvik | -
356 | 28.5 | g. | G.br. Jacob Olsen Grytsko(g)(v) | 60 år | Tasso (Allanl.)/Port Huron | - | Stangvik | -
357 | 28.5 | g. | Kone Anna | 50 år | Tasso (Allanl.)/Port Huron | - | Stangvik | -
358 | 28.5 | - | Barn: Marie 9 år | Tasso (Allanl.)/Port Huron | - | Stangvik | -
359 | 28.5 | - | Arb. Anders K. Husby | 26 år | Tasso/North Port | - | Stangvik | -
360 | 28.5 | - | Arb. Lars Halseth | 26 år | Tasso/North Port | - | Stangvik | -

 

Året 1875

Trondheim

258 | 13.5 | - | Arb. Ole Olsen Aasbo | 25 år | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | A.
259 | 13.5 | - | Gardmanns-sønn Ejnar Chr. Gjeldnæs | 20 år | Tasso/Port Huron | - | Stangvik | A.
46 | ? | - | Gert Wimpelmann | 23 år | ? | - | Surnadal | -
262 | 13.5 | - | Pige Gjertrud Johnsen | 26 år | Tasso/Port Huron | - | Surnadal | -
263 | 13.5 | - | Dtr. Gjertrud | 2 år | Tasso/Port Huron | - | Surnadal | -
513 | 10.6 | - | Ole L. Skjærmo | 28 år | Tasso/Eau Claine | - | Surnadal | -
514 | 10.6 | - | Lava Trondsdatter Skjærmo | 28 år | Tasso/Eau Claine | - | Surnadal | -
515 | 10.6 | - | J.br. Thore Larsen Moen | 32 år | Tasso/Eau Claine | - | Surnadal | -

 

Året 1876

Trondheim

420 | 6.7 | g. | Kone Marie Grytskoug | 32 år | Tasso/Traverse City | - | Stangvik | A.
421 | 6.7 | - | Pige Elisabeth Kvande | 25 år | Tasso/Traverse City | - | Stangvik | -
422 | 6.7 | - | Arb. Ole P. Kvande | 19 år | Tasso/Traverse City | - | Stangvik | -
469 | 20.7 | - | Arb. Lars Johansen Liabø | 37 år | Tasso/LaCrosse | - | Stangvik | -
+ 470/471/472/473- Prot. Tr.heim
91 | 11.5 | g. | J.br. John K. Nergaard | 34 år | Tasso/Mankato | - | Surnadal | -
92 | 11.5 | g. | Kone Randi | 36 år | Tasso/Mankato | - | Surnadal | -
93 | 11.5 | - | Barn: Ole | f.11.l2 | Tasso/Mankato | - | Surnadal | -
94 | 11.5 | - | Barn: Gjertrud | 8 år | Tasso/Mankato | - | Surnadal | -
95 | 11.5 | - | Lars Pedersen Fugelsø | 35 år | Tasso/Mankato | - | Surnadal | -
265 | 8.6 | - | Arb. Anders Olsen Elshaug | 25 år | Tasso/EauClaire | - | Surnadal | -

 

Året 1878

Trondheim

628 | 18.7 | g. | Arb. Peder Toresen Sande | 62 år | Stj.N/St. Paul | - | Surnadal | -
629 | 18.7 | g. | Kone Randi Pedersdatter Sande | 62 år | Stj.N/St. Paul | - | Surnadal | -
630 | 18.7 | g. | Skom. Peder Olsen Moen | 26 år | Stj.N/St. Paul | - | Surnadal | Svigers. til 628 og 629
631 | 18.7 | g. | Kone Randi Moen (Kari?) | 26 år | Stj.N/St. Paul | - | Surnadal | -
638 | 18.7 | g. | Arb. Og lignendee Jonsen Kvammen | 32 år | Stj.N/St. Paul | - | Surnadal | -
639 | 18.7 | g. | Kone Ingeborg Kvammen | 24 år | Stj.N/St. Paul | - | Surnadal | -
840 | 18.7 | ug. | Pige Mali Eriksdtr. Harrang | 25 år | Stj.N/St. Paul | - | Surnadal | -
641 | 18.7 | ug. | Pige Ingeborg Pedersdatter Harrang | 16 år | Stj.N/St. Paul | - | Surnadal | -

 

Året 1879

Trondheim

1543 | 17.12 | - | Arb. Martinus Knudsen | 29 år | Amerikanlinjen, Dampskibet/Chic. | - | Stangvik | A. Bill. 160,- kr
1544 | 18.12 | - | Arb. Ole Jansen Bruseth | 25 år | Domino/Chicago | - | Stangvik | A. Bill. 160,- kr
197 | 24.4 | - | Arb. Markus Th. Hustad | 37 år | Tasso/Sank Centre, Minne. | - | Surnadal | -
1260 | 17.7 | g. | J. br. Beraug Ranæs | 50 år | Tasso/New Richland | - | Surnadal | -
1261 | 17.7 | g. | Kone Randi | 50 år | Tasso/New Richland | - | Surnadal | -
1468 | 25.9 | - | Skom. Lars Mauseth | 22 år | Tasso/Bismark, Dakota | - | Surnadal | -
1479 | 25.9 | - | Arb. Nils Einersen Børseth | 23 år | Tasso/Maritoba, Canada | - | Surnadal | Brødre
1480 | 25.9 | - | Arb. Ole Einersen Børseth | 20 år | Tasso/Maritoba, Canada | - | Surnadal | Brødre

 

Året 1880

Trondheim

2748 | 24.5 | - | Einar Stangvik, arb. | 23 år | ?/Grand Haven, Mich. | - | Stangvik | Via Kristiania og Bremen
2749 | 24.5 | - | Arb. Ole Næs | 23 år | ?/Grand Haven, Mich. | - | Stangvik | Via Kristiania og Bremen
299 | 1.4 | - | Pige Nikoline Einersen | 20 år | Tasso/Hacock, Mich. | - | Surnadal | -
526 | 14.4 | - | Bager Fredrik S. Sæther | 25 år | Tasso/Chicago | - | Surnadal | -
744 | 14.4 | g. | Arb. Anders Elshaug | 29 år | Tasso/Northfield, Minne. | - | Surnadal | -
745 | 14.4 | g. | Kone Ane | 24 år | Tasso/Northfield, Minne. | - | Surnadal | -
746 | 14.4 | - | Barn: Marit | ¾ år | Tasso/Northfield, Minne. | - | Surnadal | -
1799 | 12.5 | - | Arb. Ole Jansen Sogge | 18 år | Tasso/Windom, Minne. | - | Surnadal | -
2859 | 9.6 | - | Arb. Peder O. Øien | 23 år | Tasso/Jackson, Minne. | - | Surnadal | -
2899 | 9.6 | g. | Arb. Ole O. Bjørnaas | 33 år | Tasso/Quebec, Canada | - | Surnadal | -
2900 | 9.6 | g. | Kone Ida M. | 18 år | Tasso/Quebec, Canada | - | Surnadal | -

 

Året 1881

Trondheim

2983 | 1.6 | - | Snekker Ingebrigt P. Kvande | 26 år | ?/Menomane Wisc. | - | Stangvik | -
5415 | 8.9 | - | Pige Gjertrud Søiseth | 23 år | Tasso/Sioux City, Iowa | - | Stangvik | A. Søstre
5416 | 8.9 | - | Pige Berit Søiseth | 16 år | Tasso/Sioux City, Iowa | - | Stangvik | A. Søstre
302 | 23.3 | - | Skom. Gregorius Moen | 23 år | Tasso/Canby, Minne. | - | Surnadal | -
2313 | 19.5 | - | Arb. Lars M. Bergem | 20 år | D/S Hero/Kerkhaven, Minne. | - | Surnadal | -
3055 | 2.6 | - | Arb. Endre H. Moen | 40 år | Krist. og Bremen/ Red Wing, Min. | - | Surnadal | -
3715 | 23.6 | - | Arb. Johan K. Josefsen | 44 år | D/S Domino (Ankerl.)/Quebec | - | Surnadal | -
3721 | 23.6 | - | Arb. Peder B. Gulla | 38 år | D/S Domino/la Crosse, Wise. | - | Surnadal | -
3723 | 23.6 | - | Skom. Nils Mogstad | 24 år | Domino/Chic. Ill. | - | Surnadal | -
4398 | 18.7 | - | G.br. Ole Dalseg | 45 år | Kr./Bremen/Fergus Falls, Min. | - | Surnadal | -
4399 | 18.7 | - | Datter Gjertrud | 19 år | Kr./Bremen/Fergus Falls, Min. | - | Surnadal | -
4400 | 18.7 | - | Sønn Ole | l7 år | Kr./Bremen/Fergus Falls, Min. | - | Surnadal | -
4401 | 18.7 | - | Sønn Ingebrigt | 11 år | Kr./Bremen/Fergus Falls, Min. | - | Surnadal | -
4810 | 28.7 | - | Pige Karen Rindal | 20 år | Tasso/Fergus Falls, Minne. | - | Surnadal | A.
48ll | 18.7 | - | Pige Ingeborg Rindal | 25 år | Tasso/Fergus Falls, Minne. | - | Surnadal | -
4812 | 18.7 | - | Søn Johan Rindal | 4 år | Tasso/Fergus Falls, Minne. | - | Surnadal | -
4847 | 10.8 | - | Arb. Ole I. Bjørnaas | 29 år | Tasso/Philadel. | - | Surnadal | -
4935 | 4.9 | - | Arb. Ole Moe | 50 år | Kr./Bremen/Chicago | - | Surnadal | -
5338 | 8.9 | - | Arb. Ole O. Bergum | 45 år | Tasso/EauClaire, Wisc. | - | Surnadal | -
5451 | 8.9 | - | Arb. Lars Aune | 20 år | Kr./Bremen/Chicago | - | Surnadal | A.
5452 | 8.9 | - | Arb. Rolf Aune | l7 år | Kr./Bremen/Chicago | - | Surnadal | A.

 

Året 1882

Kristiansund

7 | 8.3 | ug. | Handelsbetjent Karl Oluf Udby (?) | 23 år | Allanslinjen/Illinois. | Stangvik | - | K.
8 | 8.3 | ug. | Arb.m. Ole Pedersen Liabø | 25 år | Allanslinjen/Illinois. | Stangvik | - | K.
9 | 8.3 | ug. | Pige Margrethe Olsdatter Mæhle | 21 år | Allanslinjen/Illinois. | Stangvik | - | K.
10 | 8.3 | ug. | Arb. Augustinus Olsen Vogland | 25 år | Allanslinjen/Illinois. | Stangvik | - | K.
11 | 8.3 | ug. | Arb. Johannes Ingebrigtsen Glerum (eller Glamen) | 26 år | Allanslinjen/Illinois. | Stangvik | - | K.
12 | 8.3 | g. | Arb. John Olsen Vogland | 34 år | Allanslinjen/Illinois. | Stangvik | Amerika | K. (Familie)
13 | 8.3 | g. | Konen Berit Olsen Vogland | 34 år | Allanslinjen/Illinois. | Stangvik | Amerika | A.
14 | 8.3 | b. | August Olsen Vogland | 4 ½ | Allanslinjen/Illinois. | Stangvik | Amerika | A.
54 | 24.3 | g. | Arb.m. Ole Kristian | Vigen 29 år | Allanslinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
55 | 24.3 | ug. | Iver Andersen Bergem | 29 år | Allanslinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
135 | 20.4 | ug. | Arb. Fredrik A. Aarnes | 22 år | Allanslinjen/Minnesota | Stangvik | - | A. (f.29.l0.1860)
136 | 20.4 | ug. | Lars M. Torvig | 22 år | Allanslinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
169 | 26.4 | ug. | Arb. Kristian Einersen Næss | 23 år | Inmanl./Minne. | Stangvik | - | B.N.
202 | 3.5 | ug | Snekker Thore Andersen Stangvig | 25 år | Stjernelinjen/Ihspening | Stangvik | - | B.N.
203 | 3.5 | g. | Arb. John Olsen Todalshaug | 26 år | Stjernelinjen/Ihspening | Stangvik | - | B.N.
204 | 3.5 | ug. | Arb. Nils Fredriksen K....l | 27 år | Stjernelinjen/Ihspening | Stangvik | - | B.N.
205 | 3.5 | ug. |Hal... Torstensen | 27 år | Stjernelinjen/Ihspening | Stangvik | - | B.N.
206 | 3.5 | ug. | Arb. Halvard Andersen Stangvig | 22 år | Stjernelinjen/Ihspening | Stangvik | - | B.N.
231 | 4.5 | g.? | Pige Ildri Olsdatter Brøske | 20 år | Stjernelinjen/Illinois | Stangvik | - | A.
232 | 4.5 | g.? | Pige Andrea Kristensdatter Bruset | 19 år | Stjernelinjen/Illinois | Stangvik | - | K.
233 | 4.5 | g.? | Pige Brit Andersdatter Stangvig | 20 år | Stjernelinjen/Illinois | Stangvik | - | A.
239 | 4.5 | ug. | Arb. Halvor Olsen Kvande eller Rognfo. | 24 år | Stjernelinjen/Illinois | Stangvik | - | A.
249 | 4.5 | ug. | Lars Sivertsen Soiseth | 20 år | Dominol./Wisc. | Stangvik | - | A. ”Bastian Soiseth attesterer alder.”
265 | 10.5 | ug. | Skomager Lars Nilsen Røkkum | 23 år | Stjernelinjen/Minnesota | Stangvik | - | K.
266 | 10.5 | ug. | Arb. Johan Johnsen Foseide | 24 år | Stjernelinjen/Dakota | Stangvik | - | K.
267 | 10.5 | ug. | Arb. Lars Larsen Levig | 23 år | Stjernelinjen/Michigan | Stangvik | - | K.
268 | 10.5 | ug. | Arb. Anders(?) Larsen Smiseth | 24 år | Stangvik | - | K.
269 | 10.5 | ug. | Arb. Fredrik Larsen Røkkum | 26 år | Stjernelinjen/Minnesota | Stangvik | - | K.
270 | 10.5 | ug. | Erik Olsen Ulvund | 25 år | Stangvik | - | K.
271 | 10.5 | ug. | Maler Gudmund Martinussen (Røkkum, Brecken, Brøske?) | 35 år | Stangvik | - | K.
272 | 10.5 | ug. | Arb. Fredrik Fredriksen Smiseth | 24 år | Stjernelinjen/Michigan | Stangvik | - | K.
282 | 10.5 | ug. | Pige Gjertrud Larsdatter Brøske | 20 år | Stjernelinjen/Minnesota | Stangvik | - | K.
287 | 11.5 | ug. | Arb. Mikkel K. Sæterbø | 21 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | K.
288 | 11.5 | ug. | Pige Ingeborg K. Sæterbø | 22 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | K.
296 | 11.5 | g. | Arb. Ivar A. Næsø | 62 år | Allanslinjen/Illinois | Stangvik | - | K. (Familie)
297 | 11.5 | ug. | Barn: Anders | 21 år | Allanslinjen/Illinois | Stangvik | - | K.
298 | 11.5 | ug. | Barn: Magnus | 14 år | Allanslinjen/Illinois | Stangvik | - | K.
299 | 11.5 | ug. | Barn: Peter | 7 år | Allanslinjen/Illinois | Stangvik | - | K.
300 | 11.5 | ug. | Barn: Marie | 24 år | Allanslinjen/Illinois | Stangvik | - | K.
301 | 11.5 | g. | Konen Dordi O. Næsø | 48 år | Allanslinjen/Illinois | Stangvik | - | K.
302 | 11.5 | ug. | Barn: Ole | 18 år | Allanslinjen/Illinois | Stangvik | - | K.
310 | 11.5 | ug. | Arb. John N. Holten | 20 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
311 | 11.5 | g. | Konen Marie Sætherbø | 35 år | Allanslinjen/Baltimore(?) | Stangvik | - | A. (Familie)
312 | 11.5 | ug. | Barn: Nils Sætherbø | 4 år | Allanslinjen/Baltimore(?) | Stangvik | - | A.
313 | 11.5 | ug. | Barn: Kristoffer | 3 år | Allanslinjen/Baltimore(?) | Stangvik | - | A.
314 | 11.5 | ug. | Barn: Ole | 1 ½ år | Allanslinjen/Baltimore(?) | Stangvik | - | A.
315 | 11.5 | ug. | Arb. Hans Larsen | 20 år | Allanslinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
316 | 11.5 | ug. | Ole A. Rakands ?? | 24 år | Allanslinjen/Minnesota | Stangvik | - | K.
317 | 11.5 | ug | Nils I.(O?) Drøpping | 19 år | Allanslinjen/Minnesota | Stangvik | - | K.
318 | 11.5 | ug. | Pige Anne O. Taknæs | 17 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
321 | 11.5 | ug | Arb. Kristen Andersen | 26 år | States/Michigan | Stangvik | - | K. Fripass.
328 | 11.5 | ug. | Arb. Anders Husby | 19 år | Stjernelinjen/Minnesota | Stangvik | - | K.
329 | 11.5 | ug. | Arb. Anders Halle | 19 år | Stjernelinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
330 | 11.5 | ug. | Pige Gjertrud Søiseth | 17 år | Stjernelinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
331 | 11.5 | ug. | Arb. Anders Seljebø | 40 år | Stjernelinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
335 | 17.5? | ug. | Pige Eli Andersdatter Bæhle | 30 år | Allanslinjen/Minnesota | Stangvik | - | K.
336 | 11.5? | ug. | Arb. Sivert M. Bæhle | 24 år | Allanslinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
354 | 17.5 | ug. | Arb. Ole Markusen? Melhus | 26 år | Inmanlinjen/Michigan | Stangvik | - | K.
355 | 17.5 | ug. | Arb. Peder Rolfsen Harvigen | 23 år | Allanslinjen/Minnesota | Stangvik | - | K.
385 | 17.5 | g. | Konen Gjertrud Andersen | 24 år | Cunardlinjen/Michigan | Stangvik | - | A. (Familie)
386 | 17.5 | b. | Barn: Marta | 4 l/2 år | Cunardlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
387 | 17.5 | b. | Barn: Anna | 1/2 år | Cunardlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
409 | 18.5 | g. | Arb. Erik Olsen Husby | 25 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A. (Familie)
410 | 18.5 | g. | Konen Marie E. Husby | 20 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
411 | 18.5 | b. | Barn: Ole E. | l/2 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
426 | 24.5 | - | Halvor Hansen Moen | 30 år | Allanslinjen/Michigan | Surnadal | - | A. (Hennes mann - svoger.)
427 | 24.5 | g. | Konen Eli Johnsdatter Moen | 40 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A. (Familie) Moder med børn
428 | 24.5 | b. | Barn: John Endresen Moen | 10 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
429 | 24.5 | b. | Barn: Marit | 8 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
430 | 24.5 | b. | Barn: Elias | 4 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
431 | 24.5 | b. | Barn: Hanna | 6 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
432 | 24.5 | b. | Barn: Hans | 2 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
478 | 7.6 | g. | Arb. Anders Grytskog | 40 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A. (Familie)
479 | 7.6 | g. | Konen Anne Grytskog | 35 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
480 | 7.6 | - | Barn: Tommine | 11 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
481 | 7.6 | - | Barn: Maria | 9 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
482 | 7.6 | - | Barn: Kristian | 6 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
483 | 7.6 | - | Barn: Anna | 4 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
484 | 7.6 | - | Barn: Oline | 2 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
485 | 7.6 | g. | Tømmermand Ole A. Moe | 40 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A. (Familie)
486 | 7.6 | g. | Konen Elisabet Moe | 35 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
487 | 7.6 | - | Barn: Marie | 8 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
488 | 7.6 | g. | Konen Oline C. Vigen | 32 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | K.
489 | 7.6 | ug. | Arb. Johannes Bæhle | 21 år | Allanslinjen/Minnesota(?) | Stangvik | - | A.
515 | 14.6 | ug. | Tømmermand Einar Iversen Hakstad | 32 år | Cunardlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
516 | 14.6 | ug. | Gaard ... ? Arnt I. Holten | 48 år | Cunardlinjen/Michigan | Stangvik | - | K.
543 | 5.7 | ug. | Pige Mildri L. Moe | 18 år | Lelans/Wisconsin | Stangvik | - | K.
555 | 13.7 | ug. | Arb. Peder Knudsen Bæverfjord | 21 år | NAL/Illinois | Stangvik | - | -
560 | 26.7 | ug. | Pige Johanna Sæterbø | 21 år | Cunardlinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
619 | 20.9 | ug. | Arb. Petter Olsen Osberg | 26 år | Stjernelinjen/Wisconsin | Stangvik | - | A. Blind på venstre
620 | 20.9. | ug. | Arb. Ole Johannesen Sættem | 31 år | Stjernelinjen/Oregon | Stangvik | - | A.
621 | 20.9 | ug. | Pige Marit Johansdatter Sættem | 27 år | Stjernelinjen/Oregon | Stangvik | - | A.
622 | 20.9 | ug. | Dreng Henning Bastiansen Sættem | 13 år | Stjernelinjen/Oregon | Stangvik | - | A.
654 | 4.10 | g. | Arb. Svend Sivertsen | 33 år | Imanlinjen/Michigan | Stangvik | - | A. (Familie)
655 | 4.10 | g. | Kone Brit Larsdatter | 27 år | Imanlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
656 | 4.10 | - | Barn: Lars Svendsen | 1 år | Imanlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
657 | 4.10 | ug. | Arb. Anders Pedersen Gjerstad | 27 år | Imanlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
658 | 4.10 | ug. | Pige Brit Johnsdatter Brøske(?) | 21 år | Cunardlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | K.
667 | 19.10 | ug. | Ole Iversen Brækken | 20 år | Inmanlinjen/Michigan | Ulvundfjord, Stangvik | - | A.
677 | 16.11 | ug. | Arb. H. Jeldnæs | 34 år | NAL/New York | Stangvig | - | K.
678 | 16.11 | ug. | Arb. Ole Jeldnæs | 32 år | NAL/New York | Stangvig | - | K.
679 | 16.11 | ug. | Pige Ingeborg Brøske | 27 år | NAL/New York | Stangvig | - | K.
1 | 8.2 | ug. | Arb. Ingebrigt Johansen Glærum | 24 år | Nations/Dakota | Surnadal? | Kristiansund | K.
23 | 23.3 | ug. | Arb. Hans Bastiansen Bergem | 17 år | NAL/Minnesota | Surendalen | - | A.
175 | 26.4 | ug. | Arb. Ole Olsen Øie | 23 år | NAL/Minnesota | Surendalen | - | -
176 | 26.4 | ug. | Johan Ellevseth | 21 år | NAL/Minnesota | Surendalen | - | K. født 28.5.1860
212 | 3.5 | ug. | Pige Marit Gundersdatter Hjelle | 19 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | A. Søster til 213
213 | 3.5 | ug. | Arb. Endre Gundersen Hjelle | 26 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | K. Bror til 212
234 | 4.5 | g.? | Pige Marit Sivertsdatter Røv | 24 år | NAL/Wisconsin | Surendalen | - | A.
235 | 4.5 | ug. | Arb. Lars Sivertsen Røv | 17 år | NAL/Wisconsin | Surendalen | - | A.
236 | 4.5 | - | Barn: Lars Olsen Røv | 3 år | NAL/Wisconsin | Surendalen | - | A.
240 | 4.5 | ug. | Pige Magnhild Engelsdatter Husby | 19 år | Stjernelinjen/Illinois | Surendalen | - | K.
244 | 4.5 | g. | Konen Marit Olsdatter Mauset | 31 år | Dominolinjen/Wisconsin | Surendalen | - | K.
245 | 4.5 | ug. | Pige Eli Olsdatter Mauset | 25 år | Dominolinjen/Dakota | Surendalen |1 - | K.
246 | 4.5 | g. | Konen Ingri Andersdatter Holten | 43 år | Dominolinjen/Wisconsin | Surendalen | - | K. Mor med barn
247 | 4.5 | - | Barn: Marit Olsdatter Holten | 11 år | Dominolinjen/Wisconsin | Surendalen | - | K.
248 | 4.5 | - | Barn: Elisabet Olsdatter Holten | 2 måneder | Dominolinjen/Wisconsin | Surendalen | - | K.
250 | 4.5 | ug. | Arb. Ole Arntsen Aasen | 20 år | Dominolinjen/Wisconsin | Surendalen | - | A.
251 | 4.5 | ug. | Pige Karen Olsdatter Schei | 19 år | Dominolinjen/Illinois | Surendalen | - | A.
259 | 10.5 | ug. | Skredder Mikkel Nilsen Telstad | 41 år | NAL/Wisconsin | Surendalen | - | K.
(295) | - | - | (Marit O. Glærum) | - | - | - | - | (Tingvoll – over Kristiansund)
337 | 17.5 | ug. | Arb. Sivert Einersen Gulla | 25 år | Inmanlinjen/Wisconsin | Surendalen | - | K.
344 | 17.5 | ug. | Arb. Martinus Hommelstad | 18 år | Allanlinjen/Michigan | Surendalen | - | A. Bror til 345
345 | 17.5 | ug. | Pige Guri Hommelstad | 22 år | Allanlinjen/Michigan | Surendalen | - | A. Søster til 344
346 | 17.5 | ug. | Pigen Andrea Jakobsen | 24 år | Stjernelinjen/Minnesota | Surendalen | - | K.
414 | 18.5 | ug. | Smed Ole Olsen Røv | 18 år | Dominolinjen/Wisconsin | Surendalen | - | K.
424 | 24.5 | ug. | Arb. Isak Isaksen | 21 år | Inmanlinjen/Minnesota | Surendalen | - | A. født 20.5.61
425 | 20.5 | ug. | Arb. Hans I. Bævre | 27 år | Inmanlinjen/Minnesota | Surendalen | - | K.
426 | 20.5 | ug. | Arb. Halvor Hansen Moen | 30 år | Stjernelinjen/Wisconsin | Surendalen | - | A.
434 | 20.5 | ug. | Arb. Anders Hansen Sveen | 19 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | A. født 24.9.62
466 | 31.5 | ug. | Arb. Ole Jakobsen Sylte | 22 år | Inmanlinjen/Wisconsin | Surendalen | - | K. (står Sundalen i protokollene)
467 | 31.5 | ug. | Arb. Peder Johnsen Bævre | 22 år | Inmanlinjen/Wisconsin | Surendalen | - | K. (står Sundalen i protokollene)
468 | 31.5. | ug. | Pige Gunhild Olsdatter Øie | 23 år | Inmanlinjen/Dakota | Surendalen | - | K. (står Sundalen i protokollene)
475 | 1.6 | ug. | Pige Marit Øie | 57 år | National/Minnesota | Surendalen | - | A.
545 | 5.7 | g. | Arb. Einar Engen | 48 år | Lelans?/Wisconsin. | Surendalen | - | A.
565 | 2.8 | ug. | Arb. Mikkel Olsen Øie | 33 år | Allanlinjen/Minnesota | Surendalen | - | A.
566 | 2.8 | ug. | Pigen Sønøve L. Sæther | 26 år | Allanlinjen/Minnesota | Surendalen | - | K.
580 | 16.8 | g. | Arb. Ole Larsen Polden | 32 år | Allanlinjen/Minnesota | Surendalen | - | K. Familie
581 | 16.8 | g. | Konen Marit Olsdatter | 28 år | Allanlinjen/Minnesota | Surendalen | - | K.
582 | 16.8 | - | Barn: Anne | 4 ½ år | Allanlinjen/Minnesota | Surendalen | - | K.
583 | 16.8 | g. | Arb. John Pedersen Ellevseth | 50 år | Allanlinjen/Minnesota | Surendalen | - | K. Familie
584 | 16.8 | g. | Konen Brit Ellevseth | 45 år | Allanlinjen/Minnesota | Surendalen | - | K.
585 | 16.8 | - | Barn: Mali | 10 år | Allanlinjen/Minnesota | Surendalen | - | K.
586 | 16.8 | - | Barn: Peder | 7 år | Allanlinjen/Minnesota | Surendalen | - | K.
623 | 20.9 | g. | Konen Elen Jonsen | 34 år | Cunardlinjen/Michigan | Surendalen | - | A.
624 | 20.9 | - | Barn: John Olsen | 7 år | Cunardlinjen/Michigan | Surendalen | - | A.
625 | 20.9 | g. | Konen Synøve S. Takle | 44 år | Stjernelinjen/Dakota | Surendalen | - | K.
626 | 20.9 | g. | Kristian S. Takle | 37 år | Stjernelinjen/Dakota | Surendalen | - | K.
627 | 20.9 | ug. | Dreng Kristian S. Takle | 14 år | Stjernelinjen/Dakota | Surendalen | - | K.
628 | 20.9 | ug. | Pige Ingeborg Olsen | 40 år | Stjernelinjen/Chicago | Surendalen | - | A. Mor til 629
629 |  20.9 | - | Barn: Matea Olsen | 10 år |  Stjernelinjen/Chicago | Surendalen | - | K. Barn til 628
663 | 18.10 | ug. | Arb. Lars Ingebregtsen Harrang | 17 år | Dominolinjen/Wisconsin | Surendalen | - | A.
664 | 18.10 | ug. | Arb. Ole Olsen Sveen | 21 år | NAL/Wisconsin | Surendalen | - | -

Trondheim

3756 | 24.5 | - | Arbeiderske Marie Hamnes | 28 år | Hero/Grue(?) River, Minnesota | - | Stangvik | A.
4207 | 7.6 | - | Peder Eliassen | 34 år | Hero/New York | - | Stangvik | N.
2259 | 3.5 | - | Politibetj. Ole Glærum | 34 år | Dom.Tasso/Eau Claire, Wisconsin | - | Surnadal | A.
2633 | 10.5 | g. | Arb. Anders Manset | 33 år | Hero/Ishpeming, Minnesota | - | Surnadal | -
2634 | 10.5 | g. | Kone Kari | 30 år | Hero/Ishpeming, Minnesota | - | Surnadal | -
2635 | 10.5 | - | Søn Nils | 6 år Hero/Ishpeming, Minnesota | - | Surnadal | -
5770 | 5.8 | - |Tj. pige Berit Sande | 50 år | Via Kristiania/Fergus Falls | - | Surnadal | N.
5771 | 5.8 | - | Tj. pige Randi Sande | 74 år | Via Kristiania/Fergus Falls | - | Surnadal | N.
5772 | 5.8 | - | Ole Sande | 11 ½ år | Via Kristiania/Fergus Falls | - | Surnadal | N.
6305 | 20.9 | ug. | Randi Harrang | 35 år | Tasso/Hancock, Michigan | - | Surnadal | A.
6306 | 20.9 | - | Søn Paul Harrang | 3/4 år | Tasso/Hancock, Michigan | - | Surnadal | A.

 

Året 1883

Kristiansund

4 | 21.2 | ug. | Arb. Jørgen Kristian Dreier Aasgaard | 20 år | Inmanlinjen/Minnesota | Stangvig | - | K.
34 | 5.4 | ug. | Arb. Martinus Eriksen Husby | 23 år | States/Minnesota | Stangvik | - | K. Fripass. (Reisetilladelse med fornøden paategning)
35 | 5.4 | ug. | Johan Olsen Gjerstad | 23 år  | States/Michigan | Stangvik | - | K. Fripass. (Reisetilladelse med fornøden paategning)
36 | 5.4 | ug. | Arb. Nils Pedersen Ørsal | 22 år |  | States/Minnesota | Stangvik | - | K. Fripass. (Reisetilladelse med fornøden paategning)
37 | 5.4 | ug. | Arb. Kristen Eriksen Halle | 23 år  | States/Michigan | Stangvik | - | K. Fripass. (Reisetilladelse med fornøden paategning)
38 | 5.4 | ug. | Arb. Peder Ingebrigtsen Husby | 26 år | States/Minnesota | Stangvik | - | K. Fripass. (Reisetilladelse med fornøden paategning)
47 | 11.4 | ug. | Arb. Anders Johansen Holden | 25 år | Cunardlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
48 | 11.4 | ug. | Arb. Thore P. Haugen | 19 år | Cunardlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
49 | 11.4 | ug. | Arb. Anna Pettersen | 20 år Cunardlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
54 | 18.4 | ug. | Snedker Anders Pedersen Hyldbak | 22 år | Inmanlinjen/Michigan | Stangvik | - | K.
55 | 18.4 | ug. | Arb. Ole Johnsen Sæterbø  | 23 år | Inmanlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
56 | 18.4 | ug. | Arb. Erik Arntsen Stangvig | 25 år | Inmanlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
68 | 2.5 | ug. | Arb. Martinus Olsen Kvande | 22 år | Cunardlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | A.
69 | 2.5 | ug. | Arb. Fredrik Fredriksen Kvande  | 24 år | Cunardlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | A.
70 | 2.5 | ug. | Arb. Guro A Lillevik | 20 år | Inmanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | A.
86 | 2.5 | ug. | Pige Ingeborg Olsdatter Brøske | 26 år | Stjernelinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
87 | 9.5 | ug. | Arb. Sivert Martinusen Torvik | 19 år | Cunardlinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
88 | 9.5 | ug. | Arb. Ingri Martinusdatter Torvik | 17 år | Cunardlinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
89 | 9.5 | ug. | Arb. Johannes Marcusen Gjerstad (Hyldbak) | 25 år | Cunardlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
124 | 10.5 | ug. | Arb. Nils Olsen Renset | 24 år | Statelinjen/Wisconsin | Stangvik | - | A.
146 | 23.5 | ug. | Arb. Elen K. Stangvig | 26 år | Inmanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | A.
147 | 23.5 | ug. | Arb. Lisabet Nilsdatter | 19 år | Inmanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | A.
169 | 30.5 | g. | Arb. Sivert Larsen Stangvig | 59 år | Dominolinjen/Chicago | Stangvik | - | A.
170 | 30.5 | g. | Konen Marie Olsen Stangvig | 57 år | Dominolinjen/Chicago | Stangvik | - | A.
192 | 13.6 | ug. | Arb. Johan Hansen Nordvig | 21 år | Stjernelinjen/Minnesota | Stangvik | - | K.
193 | 13.6 | ug. | Arb. Marie A Gjeldnæs | 22 år | Stjernelinjen/Minnesota | Stangvik | - | K.
261 | 22.8 | ug. | Pige Marie Hyldbak | 21 år | Hvide Stjerne/Minnesota | Stangvik | - | A.
262 | 22.8 | ug. | Arb. Anders Stenersen Ulvund | 30 år | Hvide Stjerne/Michigan | Stangvik | - | A. Telegrafisk reisebillett
266 | 23.8 | ug. | Pige Randi Bersveinsdatter Hagen | 24 år | Statelinjen/Minnesota | Stangvik | - | A.
280 | 5.9 | ug. | Arb. Isak Olsen Romfog el. Rognskog ? | 21 år | NAL/Wisconsin | Stangvik | - | A.
282 | 5.9 | | ug. | Pige Marie P. Bæhle | 34 år | Cunardlinjen/Minnesota | Stangvik | - | K.
283 | 5.9 | - | Barn/pige Petrine M. Bæhle | 12 l/4 år | Cunardlinjen/Minnesota | Stangvik | - | K.
313 | 18.10 | ug. | Arb. Peder Hansen Sæsbø | 33 år | Inmanlinjen/Michigan | Stangvik | - | A.
314 | 18.10 | ug. | Arb. Edvard Hansen Nordvig | 18 år | Inmanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | A. Konfirmert 14.10.1883
53 | 18.4 | ug. | Arb. Gregorius Olsen Røv | 20 år | Statelinjen/Iowa | Surendalen | - | A.
71 | 2.5 | ug. | Skomagcr Lars Arntsen Aasen | 28 år | NAL/Wisconsin | Surendalen | - | A.
84 | 2.5 | ug. | Pige Ingeborg Eriksdatter Harrang | 27 år | Stjernelinjen/Minnesota | Surendalen | - | A.
85 | 2.5 | ug | Pige Karin Eriksdatter Harrang | 24 år | Stjernelinjen/Minnesota | Surendalen | - | A.
150 | 23.5 | ug. | Sømand(?) Maren S. Kragnes | 21 år | Stjernelinjen/Michigan | Surendalen | - | K.
151 | 23.5 | ug. | Sømand(?) Dorthea Mauseth | 22 år | Stjernelinjen/Michigan | Surendalen | - | K.
152 | 23.5 | ug. | Sømand(?) Gjertrud Hommelstad | 16 år | Stjernelinjen/Michigan | Surendalen | - | K.
153 | 23.5 | g. | Gårdmann John A Hommelstad | 47 år | Stjernelinjen/Michigan | Surendalen | - | A. Familie
154 | 23.5 | g. | Konen Karen | 51 år | Stjernelinjen/Michigan | Surendalen | - | A.
155 | 23.5 | - | Barn: Eli E. Hommelstad | 20 år | Stjernelinjen/Michigan | Surendalen | - | A.
156 | 23.5 | - | Barn: Fredrik J. | 11 år | Stjernelinjen/Michigan | Surendalen | - | A.
157 | 23.5 | - | Barn: Anne J. | 9 år | Stjernelinjen/Michigan | Surendalen | - | A.
158 | 23.5 | ug. | Handelsmann John S. Kragnæs | 27 år Stjernelinjen/Michigan | Surendalen | - | K.
159 | 23.5 | ug. | Arb. Peder Johnsen Hofethun?? (Hosetlien?) | 34 år | Stjernelinjen/Michigan | Surendalen | - | K.
160 | 23.5 | ug. | Arb. Lars R. Sogge | 21 år | Stjernelinjen/Michigan | Surendalen | - | K.
176 | 6.6 | g. | Pige Marit Olsdatter Gulla | 38 år | Stjernelinjen/Wisconsin | Surendalen | - | A. Mor til 177
177 | 6.6 | - | Sønn: Ole Olsen Gulla | 11 år | Stjernelinjen/Wisconsin | Surendalen | - | A. Sønn til 176
178 | 6.6 | g. | Bødker Anders Olsen Moe | 36 år | Stjernelinjen/Wisconsin | Surendalen | - | A.
241 | 11.7 | ug. | Marit Johnsen Harrang | 21 år | States./Michigan | Surendalen | - | K.
242 | 11.7 | ug. | John L Sande | 26 år | States./Michigan | Surendalen | - | A.
243 | 25.7 | ug. | Pige Mali Nilsen Sæther | 23 år | Inmanlinjen/Michigan | Surendalen | - | A.
275 | 23.8 | ug. | Arb. Ole Johnsen Holten | 21 år | NAL/Minnesota | Surendalen | - | A.
279 | 5.9 | ug. | Pige Randi I. Øie | 19 år | NAL/Wisconsin | Surendalen | - | A.
294 | 19.9 | g. | Kone Johnsdatter Almberg | 67 år | NAL/Minnesota | Surendalen | - | K.
295 | 19.9 | ug. | Arb. Ole Jakobsen Bergheim | 21 år | NAL/Minnesota | Surendalen | - | A. (Reisebill. Sendt av Kaptein Castberg 20.9.83)
320 | 1.11 | g. | Skrædder Halvar Seljebø | 36 år | Inmanlinjen/Wisconsin | Surendalen | - | A.

Trondheim

3239 | 11.7 | - | Arb. Johan Husby | 27 år | Via Kr./New Richland, Minnesota | - | Stangvik | A.
130 | 21.3 | ug. | Pige Mali Sverkesdatter | 19 år | Tasso/Northfield, Minnesota | - | Surnadal | A.
131 | 21.3 | g. | Mali Pedersdatter | 51 år | Tasso/Northfield, Minnesota | - | Surnadal | A.
149 | 20.3 | Arb. Iver O. Sveem(n?) | 26 år | Via Kr./Edgerton, Wisconsin | - | Surnadal | N.
1013 | 2.5 | ug. | Tj. pige Marit Aune | 24 år | Hero(Am.l.)/Eau Claire | - | Surnadal | A.
2792 | 27.6 | g. | Brynhild Holte | 50 år | Hero(Am.l.)/Minneapolis | - | Surndal | A.

 

1884

Kristiansund

94 | 15.5 | ug. | Arb. John Øien | 37 år | Hvide Stjerne/Michigan | Stangvig | - | K.
95 | 15.5 | ug. | Arb. Ole K. Talge | 23 år | Hvide Stjerne/Michigan | Stangvig | - | K.
96 | 15.5 | ug. | Arb. Ole P. Ørsal | 38 år | Hvide Stjerne/Michigan | Stangvig | - | K.
97 | 15.5 | ug. | Arb. Jakob Ørsal | 18 år | Hvide Stjerne/Michigan | Stangvig | - | K.
112 | 29.5 | ug. | Arb. Lars Fr. Kvande | 20 år | Inmanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | A.
127 | 29.5 | ug. | Pige Ane Nilsdatter Røkkum | 22 år | NAL/Wisconsin | Stangvik | - | A.
128 | 29.5 | ug. | Pige Elisabeth Olsdatter Ulvund | 17 år | NAL/Minnesota | Stangvik | - | A.
150 | 5.6 | ug. | Arb. Knud Fredriksen | 28 år | NAL/Wisconsin | Stangvik | - | A. (Fripas.)
151 | 5.6 | ug. | Pige Marie Fredriksen | 23 år | NAL/Wisconsin | Stangvik | - | K.
156 | 5.6 | ug. | Pige Ingeborg Renseth | 19 år | Hvide Stjerne/Michigan | Stangvik | - | A.
163 | 5.6 | ug. | Pige Lisbeth Bæverfjord | 22 år | Hvide Stjerne/Michigan | Stangvik | - | A.
164 | 5.6 | ug. | Arb. Lars J. Bævre (Aasgaard) | 19 år | Hvide Stjerne/Michigan | Stangvik | - | A.
203 | 19.6 | enke | Sigrid Sætherbø | 53 år | Hvide Stjerne/Michigan | Stangvik | - | A.
204 | 19.6 | - | Pige Johanna Sætherbø | 18 år | Hvide Stjerne/Michigan | Stangvik | - | A. (Familie?)
205 | 19.6 | - | Barn: Gunhild Sætherbø | 11 ½ år | Hvide Stjerne/Michigan | Stangvik | - | A.
261 | 4.9 | ug. | Pige Ragnhild Halle | 21 år | Inmanlinjen/Illinois | Stangvik | - | A.
276 | 2.10 | ug. | Arb. Knud Olsen Levig | 31 år | NAL/Stevens Point – Wisconsin | Stangvik | - | (Reisetillatelse ifølge telegram fra Amtmann Arveschoug.)
21 | 16.4 | ug. | Pige Randi Olsdatter | 20 år | Hvide Stjerne/Minnesota | Surendalen | - | A.
123 | 29.5 | ug. | Arb. Einar Sveen | 19 år | NAL/Wisconsin | Surendalen | - | A.
124 | 29.5 | - | Konen Randi Stenersen | 35 år | NAL/Wisconsin | Surendalen | - | A. Familie
125 | 29.5 | - | Barn: Olaf Stenersen | 4 år | NAL/Wisconsin | Surendalen | - | A.
126 | 29.5 | - | Barn: Marie Stenersen | 7 år 1 NAL/Wisconsin | Surendalen | - | A.
194 | 12.6 | ug. | Arb. Sivert S. Mauseth | 19 år | Allanlinjen/Michigan | Surendalen | - | A.
195 | 12.6 | ug. | Arb. Martinus Endresen | 28 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | K.
210 | 26.6 | ug. | Arb. Peder R. Moen | 21 år | National/New York | Surendalen | - | A.
238 | 7.8 | - | Ingeborg Seljebø | 29 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | A.
239 | 7.8 | - | Barn: Martin Seljebø  |10 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | A.
240 | 7.8 | - | Barn: Johan | 7 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | A.
241 | 7.8 | - | Barn: Peder | 4 ¾ år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | A.
242 | 7.8 | - | Barn: John | 3 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | A.
243 | 7.8 | - | Barn: Ildri | 1 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | A.
259 | 21.8 | ug. | Arb. Bersvend Johnsen Telstad | 18 år | NAL/Minnesota | Surendalen | - | A. (Alder legitimert ved koppeatt.)

Trondheim

1366 | 11.6 | Fisker Lars Ulvund | 24 å | Hero/Traverse City | Stangvik | - | A.
2277 | 27.11 | g. | Brit Vasæng | 40 år | Tasso/Manistu, Michigan | Surnadal | - | -
2278 | 27.11 | - | Andrea (datter) | 11 år | Tasso/Manistu, Michigan | Surnadal | - | -

 

1885

Kristiansund

62 | 22.4 | ug. | Gunder Gjeldnæs (arb.) | 28 år | Dominolinjen/Michigan | Stangvig | Michigan | Americaner
63 | 23.4 | - | Pige Anna Stangvig | 18 år | Dominolinjen/Michigan | Stangvig | - | -
64 | 23.4 | ug. | Arb. Einar Gjeldnæs | 18 år | Dominolinjen/Michigan | Stangvig | - | -
65 | 23.4 | ug. | Arb. Johan Svinvik | 28 år | Dominolinjen/Michigan | Stangvig | - | -
66 | 23.4 | g. | Arb. John Husby | 39 år | Dominolinjen/Michigan | Stangvig | - | -
118 | 7.5 | ug. | Pige Gurå L. Bæverfjord | 22 år | Allanslinjen/Michigan | Stangvik | - | -
212 | 24.6 | g. | Halvor Olsen Ulvund | 31 år | Cunnard/Minnesota | - | Ulvundf. | -
220 | 2.7 | ug. | Arb. Lars Iversen | ? år | Hvite Stjerne/Wisconsin/Michigan | Stangvik | - | -
259 | 13.8 | ug. | Pige Karen Nilsen | 25 år | Cunardlinjen/Michigan | Stangvik | - | -
260 | 13.8 | ug. | Pige Anna Nilsen | 19 år | Cunardlinjen/Michigan | Stangvik | - | -
316 | 13.8 | ug. | Pige Elisabet O. Hyldbakk | 18 ½ år | Cunardlinjen/Wisconsin (Minnesota ?) | Stangvik | - | -
34 | 8.4 | ug. | Pige Annie Ness | 19 år | Dominolinjen/Michigan | Surnadal | - | -
35? | 8.4 | g. | Sømand Ole Sogge | 47 år | Dominolinjen/Michigan | ? | Kristiansund | Alder legitimert ved sjøfartsbok.
36 | 8.4 | - | Kone Marit Sivertsdatter Mauseth | 34 år | Dominolinjen/Michigan| Surnadal | - | Familie.
37 | 8.4 | - | Barn: Johannes Pettersen Mauseth | 11 år | Dominolinjen/Michigan | Surnadal | - | -
38 | 8.4. | - | Barn: Enga (?) Pettersen Mauseth | 8 år | Dominolinjen/Michigan | Surnadal | - | -
39 | 8.4 | - | Barn: Siver Pettersen Mauseth | ? år | Dominolinjen/Michigan | Surnadal | - | -
42 | 9.4 | g. | Arb. Michel P. Bergem | 53 år | Hvide Stjerne/Dakota | Surnadal | Dakota | Rodesedel henlagt
43 | 9.4 | g. | Bødker Gabriel Gundersen Birkeland | 34 år | Inmanlinjen/Chicago | Surendalen | - | -
67 | 23.4 | ug. | Pige Marit Husby | 26 år | Dominolinjen/Chicago | Surendalen | - | -
68 | 23.4 | ug. | Pige Anna Husby | 18 år | Dominolinjen/Chicago | Surendalen | - | -
111 | 7.5 | ug. | Arb. Einar I. Rø (Røv) | 29 år | Cunardlinjen/Wisconsin | Surendalen | Eau Claire | Forevist fripass.
112 | 7.5 | ug. | Arb. Ole Ingebrigtsen Rø (Røv) | 22 år | Cunardlinjen/Wisconsin | Surendalen | Eau Claire | Rodeseddel og skr. fra distriktskommisær henlagt.
117| 7.5 | - | Barn: Johanne Olsdatter Sogge | 11 år | Allanlinjen/Minnesota | Surendalen | - | -
Foran henne står Marit Olsdatter Løseth, Rindal. 21 år. Samme båt.
119 | 7.5 | ug. | Pige Elen Johannesdatter Sæther | 22 år | Allanlinjen/Michigan | Surendalen | - | -
120 | 7.5 | ug. | Arb. Kristoffer Larsen Sæther | 33 år | Allanlinjen/Minnesota | Surendalen | -| -
121 | 7.5 | g. | Nils S. Glærum | 36 år | Allanlinjen/Michigan | Surendalen | Amerika | Amerikansk borger. (Utv. i 1869.)
161 | 21.5 | ug. | Pige Ingri Olsdatter Vigen | 44 år | Inmanlinjen/Iowa | Surendalen | - | Barn?
162 | 21.5 | - | Barn: Halvor O. Vigen | 7 år | Inmanlinjen/Iowa | Surendalen | - | -
163 | 21.5 | - | Barn: Ingebrigt O. Vigen | 4 ¾ år | Inmanlinjen/Iowa | Surendalen | - | -
164 | 21.5 | - | Barn: Gustav O. Vigen | 3 år | Inmanlinjen/Iowa | Surendalen | - | -
165 | 21.5 | ug. | Arb. Peder Sivertsen Dalen | 19 år | Inmanlinjen/St. Paul. Minnesota | Surendalen | - | Sundal?
166 | 21.5 | g. | Arb. Ole Olsen Vigen | 47 år |Irmal./Iowa | Surendalen | - | J.nr. 161 (?)
209 | 24.6 | g. | Sømand Peter A. Torvig | 25 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | Folderaalid | Familie.
210 | 24.6 | g. | Konen Mathilde | 24 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | -
211 | 24.6 | - | Barnet: Magna | f 11.12? | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | -
230 | 16.7 | ug. | Pige Ingrid Øie | 25 år | Cunardlinjen/Dakota | Surendalen | - | -
287 | 15.9 | g. | Arb. Ole T. Øie | 52 år | Stjemelinjen/Dakota | Surendalen | - | Far til 288
288 | 15.9 | ug. | Pige Marit Øie | 23 år | Stjemelinjen/Dakota | Surendalen | - | Datter til 287
299 | 7.10 | g. | Arb. Hoven (Haven?) | 45 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | M/famelie
300 | 7.10 | g. | Kone | 39 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | -
301 | 7.10 | - | Barn: datter | 11 ¾ år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | -
302 | 7.10 | - | Barn: søn | 10 ½ år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | -
303 | 7.10 | - | Barn: datter | 8 ¾ år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | -
304 | 7.10 | - | Barn: datter | 7 ¼ år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | -
305 | 7.10 | - | Barn: søn | 4 ¾ år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | -
306 | 7.10 | - | Barn: datter | 3 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | -
317 | 7.10 | ug. | Arb. Gabriel S. Fanrem | 34 år | Cunardlinjen/Minnesota | Surendalen | - | (Rettet fra Ørlandet)

Trondheim

685 | 6.5 | ug. | Arb. Ingebrigt O. Hylbak | 22 år | Hero/Albert Lea, Minnesota | - | Stangvik | N.
686| 6.5 | ug. | Ole H. Mulvig | 31 år | Hero/Minneapolis | - | Stangvik | N.
691 | 6.5 | ug. | Johanne H. Blakstad | 25 år | Hero/Chicago, Illinois | - | Stangvik | A.

 

1886

Kristiansand

11 | 25.3 | ug. | Snekker Johannes Olsen | 20 år | Cunardlinjen/Minnesota | Stangvik | - | -
12 | 25.3 | ug. | Arb. Anders Johnsen | 23 år | Cunardlinjen/Minnesota | Stangvik | - | -
21 | 25.3 | ug. | Arb. Henrik Sesbø | 26 år | Irmanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | -
24 | 25.3 | ug. | Arb. Peder H. Mulvig | 19 år | Irmanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | -64 | 21.4 | ug. | Arb. John Larsen Stangvig | 21 år | Irmanlinjen/Iowa | Stangvik | - | -
65 | 3.5 | g. | Arb. John Larsen Røkkum | 39 år | Cunardlinjen/Washington | Stangvik | - | (Familie) Alder leg. ved Presteattest
66 | 3.5 | g. | Kone Ingeborg | 38 år | Cunardlinjen/Washington | Stangvik | - | -
67 | 3.5 | - | Barn: Lars | 3 år | Cunardlinjen/Washington | Stangvik | - | -
68 | 3.5 | - | Barn: Guro | ¾ år | Cunardlinjen/Washington | Stangvik | - | -
76 | 4.5 | ug. | Pige Gjertrud Smiseth | 31 år | Cunardlinjen/Washington | Stangvik | - | -
77 | 4.5 | ug. | Pige Lisbet Lervig | 33 år | Cunardlinjen/Washington | Stangvik | - | -
115 | 6.5 | ug. | Pige Magnhild Mulvik | 25 år | Allanlinjen/Minnesota | Stangvik | - | -116 | 6.5 | e. | Enke Elen Jeldnæs | 55 år | Allanlinjen/Dakota| Stangvik | - | -
117 | 6.5 | e. | Enke Ane Behle | 27 år | Allanlinjen/Minnesota | Stangvik | - | -
139 | 20.5 | ug. | Arb. Halvor Nilsen Holden | 19 år | Cunardlinjen/New York | Stangvik | - | -
203 | 10.6 | - | Brit O. Bæverfjord | 50 år | Allanlinjen/Michigan | Stangvik | - | Står ikke sivilstatus.
204 | 10.6 | - | Pige Petrine Bæerfjord | 18 år | Allanlinjen/Michigan | Stangvik | - | -
205 | 10.6 | - | Barn: Edvard Bæverfjord | 11 år | Allanlinjen/Michigan | Stangvik | - | -
206 | 10.6 | - | Barn: Sivert Bæverfjord | 9 år | Allanlinjen/Michigan | Stangvik | - |
207 | 10.6 | ug. | Pige Dordi S. Aardnæs | 17 år | Inmanlinjen/Minnesotaq | Stangvik | - | -
313 | 23.9 | g. | Arb. Ole J. Seljebø | 42 år | Allanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | Familie(?)
314 | 23.9 | g. | Kone Ane S. | 40 år | Allanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | -
315 | 23.9 | - | Barn: Sivert | 10 ½ år | Allanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | -
316 | 23.9 | - | Barn: Marit | 9 ½ år | Allanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | -
317 | 23.9 | - | Barn: Johan | 7 år | Allanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | -
318 | 23.9 - | Barn: Martinus | 4 ½ år | Allanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | -
319 | 23.9| - | Barn: Jakob | 2 ½ år | Allanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | -
320 | 23.9 | - | Barn: Erik | ½ år | Allanlinjen/Wisconsin | Stangvik | - | -
104 | 26.1 | ug. | Erling Knudsen | 28 år | Michigan | Surnadal | Todal i Aure | Utvandringstillatelse fra Nordmøre bataljon
105 | 26.1 | - | Ole Martinussen | 21 år | Surnadal | - | -
106 | 6.5 | e. | Gjertrud Mauseth | 60 år | Hvide stjerne/Dakota | Surnadal | - | -
107 | 6.5 | Barn: Gjertrud Mauseth | 11 år | Hvide stjerne/Dakota | Surnadal | - | Barnebarn? (se nr. 110)
108 | 6.5 | - | Barn: Ole J. Mauseth | 6 år | Hvide stjerne/Dakota | Surnadal | - | Barnebarn? (se nr. 110)
109 | 6.5 | - | Barn: Ole M. Olsen/barn - under 12 år | - | - | - | -
110 | 6.5 | ug. | Lars Mauseth | 28 år | Hvide stjerne/Dakota | Surnadal | Dakota | Amerikansk borger
111 | 6.5 | ug. | Pige Gjertrud Gulla | 25 år | Hvide stjerne/Minneapolis | Surnadal | - | -
112 | 6.5 | ug. | Lars O. Fugelsøe | 17 år |  Hvide stjerne/Minneapolis | Surnadal | - | -
123 | 6.5 | ug. | Rannei(veig?) Johnsen | 18 år | Cunardlinjen/Boston/Minne. | Surnadal | - | -
F

Relevante lenker

Vær oppmerksom på! Sagahuus.com er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider

Del denne siden