Thorvald og kona slo seg ned på en farm i Aneta, ikke langt fra kvennalandingene i Pekin. Ca. 4 år holdt de til her. Thorvald gikk gradvis tilbake til møbelsnekring, som var opplæringen han hadde fatt i Norge.

Forrige kapittel - Liste over kapitler - List of chapters in English - Neste kapittel
* For disclaimer, please see end of text.

«UTVANDRINGSHISTORIE FRA NORDMØRE - Stangvik og Surnadal prestegjeld»

BISMARCK

Thorvald Thorsen
Thorvald var fra ”Hoås-låna” i Stangvik. Han kom til USA i usedvanlig ung alder – 15 år var han i 1905 da han kom.

Han kom til Bonanza-farmene i østre delen av Nord-Dakota. Her bodde han hos slektninger, uten at det er sagt noe mer om hvem det var. Belden er ikke et navn som er kjent herfra, men det er opplyst at datteren var Thorvalds kusine, så fru Belden må ha vært hans tante.

I 1912 ble Thorvald gift med Florence Mae Morse som hadde morslekt fra Ringebu og irsk far.

Fotoreferanse 283/1: Thorvald Thorsen (fra Hoåslåna i Stangvik) og Florence Mae f. Morse. | Tilhører: Sylvia Watson.

Thorvald og kona slo seg ned på en farm i Aneta, ikke langt fra kvennalandingene i Pekin. Ca. 4 år holdt de til her. Thorvald gikk gradvis tilbake til møbelsnekring, som var opplæringen han hadde fatt i Norge.

I 1914 ble sønnen Theodore Melvin født på farmen.

Nå flyttet familien til Bismarck, hvor Thorvald innarbeidet seg som ”contractor” - husprodusent/byggmester. I 1916 ble sønnen Clifford Thorvald født her.

I 1917-1918 bodde familien i Hazelton, 90 km sydvest for Bismarck. Thorvald hadde oppdrag for bygging av flere hus og farmbygninger i dette området.

Familien bosatte seg etter dette i Bismarck igjen, og bygde sitt permanente hjem - omsider. Sylvia Elisabeth og Thelma Ovidia ble født her, i 1921 og 1924. Allerede i 1927 mistet barna moren. Hun døde av kreft. Faren døde i 1930 av lungebetennelse, etter å ha gått våt i klærne. Han eide 12 hus da han døde, og eiendommene ble omgjort til et fond for barna. De hadde en formynder til de alle var gjennom gymnaset. Familiehjemmet ble beholdt til da. Det rare var at formynderen het Thorson også.

Hjemmet var delvis utleid og delvis bebodd av barna. Jentene bodde hos grandtanten sin i Driscoll, øst for byen, og hos mormoren, men da eldste broren giftet seg, flyttet de til ham og familien.

Kontakten med familien i Stangvik opphørte i 1930 da Thorvald døde. I 1964 skrev eldste broren, Theodore Melvin, til Stangvik, og etablerte kontakt igjen.

Mens foreldrene levde, hadde familien det bra. Faren fikk alltid tak i det nye som kom - f. eks. radio. Barna tok spilletimer. Vi besøkte kjelleren til eldste sønnen i Bismarck - hvor han har både selvbygget pipeorgel og el-orgel.

Det er forbausende ofte at en kommer over familier der moren dør fra barneflokken. At de mister begge foreldrene slik som her, forekom nok ikke så ofte. Det uvanlige i så måte her, er at Thorvald hadde vært i stand til å opparbeide seg en så stor formue i fast eiendom på så kort tid i dette området, og at barna hadde det å falle tilbake på.

 

Thorvalds brødre Gunnar, Olaf og Anton
Familien har ikke hørt noe om farens halvbror Gunnar, men et postkort som niesen Sylvia har, er postlagt i San Francisco 21/9 - 1909, og er adressert til Thorvald i Aneta. ”H. Jelanes reiser til Norge på julebesøk,” skriver han. Han sier at været er fint, og undertegner: ” Din hengivne broder, Gunnar”.

Både Olaf og Anton var i Amerika en tur, men likte seg ikke og returnerte. Olaf prøvde Alaska også.

Anton dro til Sør-Afrika, og der hadde han elektro- og skiltforretning. Han levde som pensjonist i Durban, og er begravet der. Av et brev skrevet 1964, går det fram at adressen er: Kloof-Natal. Et postkort viser at Anton var i København i 1915. Returadresse er Kongens vej 21. Enten er han på vei til Afrika da, eller kanskje gikk han elektrikerlæren her, eller hadde arbeid -?

Kilde: Sylvia Watson/Theodore Melvin Thorson.

 

Forrige kapittel - Neste kapittel

 

Dersom du ønsker å skrive fortsettelsen på historien for de enkeltpersonene eller familiene som er nevnt i teksten over - eller om du har tilleggsinformasjon - hvorfor ikke registrere deg som bruker og skrive dine egne minneprofiler / artikler. Dersom du ønsker at vi legger inn en lenke fra et sted i teksten over til dine profiler / artikler kan du kontakte oss her.

A few copies of the book are still available for sale - see link to www.bokloftet.no under 'external links' below for further details.

* Copyright Dordi Glærum Skuggevik 1986 - ISBN 02-991394-0-6. Please note: The original text and photo captions in Norwegian – and any digitisation and translation thereof - contain information from public, private and personal sources and may contain unintended errors, inaccuracies or omissions. The author - and as applicable: the digitiser and translator - accepts no liability for any such errors, inaccuracies or omissions. To continue, the reader must accept all limitations of liability and the text ‘as is’ - or should refrain from further reading.

The above content is from the book "Utvandringshistorie fra Nordmøre - Stangvik og Surnadal Prestegjeld" (History of emigration from Nordmøre – Stangvik and Surnadal Parish (Norway)) - published in 1986 by Dordi Glærum Skuggevik - and is used by the author's kind permission. All photos are used by the owners' kind permission.

Relevante lenker

Vær oppmerksom på! Sagahuus.com er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider

Del denne siden