Endelig liste over våre emigranter har ikke vært målet for denne boka. Målet har vært å samle nok stoff til å klarlegge «stiene» og mønstret i utvandringen, og å komme inn på livet av emigrantenes livsforhold.

Forrige kapittel - Liste over kapitler - List of chapters in English - Neste kapittel
* For disclaimer, please see end of text.

«UTVANDRINGSHISTORIE FRA NORDMØRE - Stangvik og Surnadal prestegjeld»

INNLEDNING TIL HUSSTANDS-OVERSIKTEN

Husstandsoversikten er «kjemmet» ut av Hyldbakk-bøkene. Hans opplysninger bygger på intervjuer med folk for 50 år siden. Da var allerede de eldste emigran­tene reist for 70 år siden. Han har videre bygget på prestenes notater i kirkebøkene om folk som flyttet ut. Ofte flyttet de til et annet prestegjeld før de utvandret. Hyldbakk har ikke hatt kjennskap til politi-registrene, sier han.

Uten Hyldbakk-bøkene kunne ikke denne boka vært skrevet. Hans grundige oversikter over slektene har holdt rede på folket. I løpet av så mange sider, med så stor informasjonsmengde, er det umulig å unngå feil og mangler, men det blir ubetydelig i forhold til hva som er kommet med av informasjon og oversikt. Respekten for Hyldbakks enorme arbeidsinnsats har tiltatt, etter­som arbeidet med denne boka har utviklet seg.

9 kg Hyldbakk reiste i forfatterens bagasje under USA-oppholdet!

Forfatteren har vinglet mellom å trykke utdraget av Hyldbakk-bøkene uten tilføyelser og korrigeringer, og å omarbeide dem fullstendig i forhold til hva utvandrings-protokollene opplyser, og ytterligere opplysninger, hentet i USA. Valget ble å la Hyldbakk stå uendret. Han mangler ganske mange. Det gjør også utvandringsprotokollene. Mange har «smuttet» forbi som sjø­folk eller før protokollene ble påbegynt. Slik vil det være umulig å utarbeide en fullstendig index som inkluderer absolutt 100 % av emigrantene. Det arbeides på flere hold med å få til en fullstendig index over alle norske emigranter til USA. Med oppgitte fødested der, vil en kanskje om en del år kunne sammenfatte en endelig liste over våre folk. Den vil inneholde mellom 2.500-3.000 personer.

Endelig liste over våre emigranter har ikke vært målet for denne boka. Målet har vært å samle nok stoff til å klarlegge «stiene» og mønstret i utvandringen, og å komme inn på livet av emigrantenes livsforhold.

Noen få justeringer er gjort i Hyldbakks opplysninger i husstandsoversikten, med grunnlag i andre opplysnin­ger han selv gir, men ellers står alt urørt. Poenget med husstandsoversikten er å gi leseren en idé om hvordan «årelatingen» av befolkningen i området spredte seg geografisk.

Leseren bør bruke Hyldbakk-bøkene som referanse under lesningen, og også lese boka i forhold til hus­standsoversikten.

Kilder er oppgitt under hvert avsnitt. Hyldbakk har vært kilde hele tiden, sammen med utvandringsprotokollene.

Generell litteratur om utvandringen fra Norge har bevisst vært unngått, for bedre å kunne beholde lokalkoloritten.

Familienavnet som slekta hadde med da de flyttet til stedet, er oppført som slektsnavnet i husstandsoversik­ten, men utvandrerne har omtrent uten unntak brukt gardsnavnet der de er flyttet ut fra som familienavn når de emigrerer. Også mange som har tilbrakt kort tid som dreng eller tjenestetaus, oppgir ofte navnet på siste tjenesteplassen som familienavn i protokollene.

 

For American readers

The following pages are extracts of the farm and family history books of Hans Hyldbakk. Fifty years ago he interviewed people in the Surnadal and Stangvik area but this was already 70 years after the first emigrants had left. He was not aware of the emigration protocols at the police archives and, therefore, the list of names is not complete. He is also mistaken in some of his informations. Nevertheless, nothing of what he published is amended except statements which contradict each other. The catalogue of names is meant to give the reader an idea of the geographical spread of the emigration from the area.

The listed names represent the emigrants' Norwe­gian origins: people took the name of the farm where they lived and then when they left Norway they emigrated with this name as their surname.

 

 

Forrige kapittel - Neste kapittel

 

Dersom du ønsker å skrive fortsettelsen på historien for de enkeltpersonene eller familiene som er nevnt i teksten over - eller om du har tilleggsinformasjon - hvorfor ikke registrere deg som bruker og skrive dine egne minneprofiler / artikler. Dersom du ønsker at vi legger inn en lenke fra et sted i teksten over til dine profiler / artikler kan du kontakte oss her.

A few copies of the book are still available for sale - see link to www.bokloftet.no under 'external links' below for further details.

* Copyright Dordi Glærum Skuggevik 1986 - ISBN 02-991394-0-6. Please note: The original text and photo captions in Norwegian – and any digitisation and translation thereof - contain information from public, private and personal sources and may contain unintended errors, inaccuracies or omissions. The author - and as applicable: the digitiser and translator - accepts no liability for any such errors, inaccuracies or omissions. To continue, the reader must accept all limitations of liability and the text ‘as is’ - or should refrain from further reading.

The above content is from the book "Utvandringshistorie fra Nordmøre - Stangvik og Surnadal Prestegjeld" (History of emigration from Nordmøre – Stangvik and Surnadal Parish (Norway)) - published in 1986 by Dordi Glærum Skuggevik - and is used by the author's kind permission. All photos are used by the owners' kind permission.

Relevante lenker

Vær oppmerksom på! Sagahuus.com er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider

Del denne siden