Forrige kapittel - Liste over kapitler - List of chapters in English - Neste kapittel
* For disclaimer, please see end of text.

«UTVANDRINGSHISTORIE FRA NORDMØRE - Stangvik og Surnadal prestegjeld»

ETTERORD

Leseren vil se at det står mange spørsmålstegn langs veiene der dette streiftoget har gått. Det er mange sidespor som ikke er fulgt - det er antydet mange løse ender som en ikke har hatt mulighet for å nøste opp her. Forhåpentlig vil det pirre nysgjerrigheten hos en del til å ta fatt på avsnitt som det ikke er gått inn på.

Folk har fremdeles mye stoff om utvandringen i skuffer, albumer og i hukommelsen. Forfatteren av dette hadde ikke tid til gardtales besøk. Da ville vel også dette blitt en bok på 5 kg, og det er allerede galt nok som det er.

Kulturkontoret i Surnadal bør kunne åpne mottaksmulighet for kildestoff som folk vil levere inn: Bilder, brev, dagbøker, særoppgaver fra skolen, familieoversikter - skrevet her eller i USA.

Dersom Kulturkontoret ikke får ordnet mottak, kan Utvandrermuseet på Hamar ta imot. I skrivende stund er Surnadal Kommune medlem av dette landsomfat­tende museet - ved Kulturutvalget. Det bør bli drøftet som et viktig prinsippspørsmål - om kommunene skal ha kildestoffsamling om utvandrerhistorien, eller om landet bør ha et sentralarkiv ved Utvandrermuseet. Det er ting som taler for begge deler - og imot. Diskusjonen bør komme.

Forfatteren har bygd opp informasjonssamling i vel 2 år, og brukt nesten 1 år på å tømme lageret inn i denne boka. Forfatteren ser seg hermed ferdig med sitt enga­sjement i vår lokale utvandrerhistorie, og håper å ha åpnet dørene ut til utvandrerne våre, i den grad at andre finner ruter å følge for nye oppdagelser.

Under overskriften «Utvandringshistorie fra Nord­møre» bør det komme flere bøker, om andre prestegjeld på Nordmøre. Forfatteren sender herved stafetten vi­dere til prestegjeldene på Nordmøre som ennå ikke har gjort noe med denne delen av lokalhistorien sin. Lykke til!

 

Forrige kapittel - Neste kapittel

 

Dersom du ønsker å skrive fortsettelsen på historien for de enkeltpersonene eller familiene som er nevnt i teksten over - eller om du har tilleggsinformasjon - hvorfor ikke registrere deg som bruker og skrive dine egne minneprofiler / artikler. Dersom du ønsker at vi legger inn en lenke fra et sted i teksten over til dine profiler / artikler kan du kontakte oss her.

A few copies of the book are still available for sale - see link to www.bokloftet.no under 'external links' below for further details.

* Copyright Dordi Glærum Skuggevik 1986 - ISBN 02-991394-0-6. Please note: The original text and photo captions in Norwegian – and any digitisation and translation thereof - contain information from public, private and personal sources and may contain unintended errors, inaccuracies or omissions. The author - and as applicable: the digitiser and translator - accepts no liability for any such errors, inaccuracies or omissions. To continue, the reader must accept all limitations of liability and the text ‘as is’ - or should refrain from further reading.

The above content is from the book "Utvandringshistorie fra Nordmøre - Stangvik og Surnadal Prestegjeld" (History of emigration from Nordmøre – Stangvik and Surnadal Parish (Norway)) - published in 1986 by Dordi Glærum Skuggevik - and is used by the author's kind permission. All photos are used by the owners' kind permission.

Relevante lenker

Vær oppmerksom på! Sagahuus.com er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider

Del denne siden