Det er med stort vemod vi mottar budskapet om at Karin Halvorsen har reist til sine på den andre siden av tiden. Samtidig er vi viss på at hun er tatt varmt imot av sine kjæres trygge hender.

Karin ble født Gudmundsen og var avholdt datter av Martha, født Evensen, og John Gudmundsen. Som del av en søskenflokk på åtte vokste hun opp i det idylliske Son. Jeg kan garantere at det var mye latter der hvor Karin var.

For meg var hun først og fremst vår mamma Wenche Emilie Dahlmanns kusine og livslange venn. De holdt kontakten gjennom et langt liv og jeg vil gjerne spesielt holde fram for verden den lojalitet og omsorg som Karin viste vår mamma da hun var syk over flere år. Karin kom med hjemmebakst og den gode samtalen. Den slags er ingen selvfølge - men for Karin var det det. Omsorg og lojalitet er de største egenskaper et menneske kan ha - og Karin hadde dem i overflod. Nå er de to venner i himmelen og kan dele gleden ved å få se hverandre igjen.

Våre manges varmeste tanker går til Kai og jentene, søsken - og deres familier. Sorgen er en tung bør å bære og til å begynne med kan man ikke gjøre mer enn å puste. Vi lever så lenge vi er husket sier et gammelt ordtak - og kjære Karin, vi husker deg hele veien fram – til dagen da vi sees igjen.

Lars Dahlmann Anstensen

Dette minneordet ble trykket i Moss Avis torsdag 4. desember 2014, side 39.

Du kan lese mer om Karins barndomshjem i saga-kapittelet «Martha Olava og John Gudmundsen - Son» av Eva Hultin Dahlmann.

Relevante lenker

Vær oppmerksom på! Sagahuus.com er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider

Del denne siden