Hovedbildet er av familien Anna Helene (født Olsen) og Henrik Andreas Evensen. Dessverre var Henrik ikke tilstede da bildet ble tatt, men se separat bilde av ham under "Fotografier" over.

Det knytter seg en historie til hvorfor Henrik var bortreist da bildet ble tatt, men den skal jeg ta ved en senere anledning.

Min tilknytning til bildet er at Bergliot Dahlmann (sittende til venstre) var min kjære bestemor - og Anna og Henrik var mine oldeforeldre. Dessverre døde både Anna og Henrik før jeg ble født, men Anna kan du lese litt om i barnebarnet Wenche Dahlmanns brev til fremtiden.

Hovedbildet
Sittende fra venstre:

 1. Bergliot Evensen, født 25. februar 1918 - gift Dahlmann
 2. Reidar Andreas Evensen, født 29. januar 1920
 3. Anna Helene Olsen, født 17. september 1884 - gift Evensen
 4. Einar Henry Evensen, født 12. mars 1927
 5. Martha Olava Evensen, født 15. august 1912 - gift Gudmundsen

Stående fra venstre:

 1. Rolf Johan Evensen, født 17. august 1916
 2. Gunvor Helene Evensen, født 3. november 1910 - gift Kristoffersen
 3. Hedvig Elvine Evensen, født 28. juli 1906 - gift Hansen
 4. Julie Marie "Sunna" Evensen, født 21. mars 1908 - gift Lauritzen
 5. Kristian Alfred Evensen, født 17. juni 1914

Henrik Andreas Evensen ble født 1. november 1883.

Anna og Henrik fikk også et barn, født 17. september 1909. Det var en liten gutt som dessverre døde før han var blitt døpt, den 17. oktober 1909 - akkurat en måned gammel. Han ble begravet den 22. oktober 1909. Det må ha vært stor sorg i den unge familien Evensens hus. Av protokollene ser vi at dødsfallet skjedde om natten og uten at den lille gutten hadde vist tegn til sykdom.

Nå er de sammen alle sammen - på den andre siden av tiden.

Bildet av de fleste søsknene Evensen med ektefeller
Helt bakerst til høyre ved vinduet, fra venstre:

 1. Frank Kristoffersen, gift med Gunvor Evensen
 2. Alf Petter Dahlmann, gift med Bergliot Evensen

Stående fra venstre:

 1. Rolf Evensen
 2. Heinrich (Hein) Hansen, gift med Hedvig Evensen
 3. Bergliot Dahlmann, født Evensen
 4. Liv Evensen, født Olsen, gift med Reidar Evensen
 5. Randi Evensen, født Haugen, gift med Kristian Evensen
 6. Kristian Evensen
 7. Einar Evensen
 8. Reidar Evensen

Sittende fra venstre:

 1. Else Evensen, født Nissen i Danmark, gift med Rolf Evensen
 2. Hedvig Hansen, født Evensen
 3. Julie Marie "Sunna" Lauritzen, født Evensen
 4. Edith Evensen, født Hattevig, gift med Einar Evensen
 5. Gunvor Kristoffersen, født Evensen

Martha Gudmundsen, født Evensen, og hennes ektemann John Gudmundsen var ikke tilstede ved denne anledningen. Ei heller Trygve Lauritzen, gift med Julie Marie "Sunna" Lauritzen, født Evensen.

Relevante lenker

Vær oppmerksom på! Sagahuus.com er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider

Del denne siden