Under oppveksten på Sandaker gård i Råde kommune tilbrakte jeg mine syv års folkeskole på Gammelsrød skole.

I de første tre årene med frøken Martha Hestevold som lærerinne (som for øvrig ble ble avskjediget av NS-myndighetene og var borte fra skolen i perioden 1942 - 1945 - se link til skolehistorie i Råde under, under eksterne linker), og i de fire siste årene med lærer Knut Nordskog som klasseforstander.

Dette var i perioden 1933 - 1940 og den gangen gikk man på skolen annenhver dag.

Skolen lå en halvtimes vei unna Sandaker gård - så ikke så lang en skolevei som det lett kunne ha blitt i en relativt grisgrendt landbrukskommune. Om vinteren gikk vi ungene gjerne på ski over åkrene og det kunne være kaldt og mørkt en tidlig midtvinters morgen. Da var det godt å komme inn i varmen i det ovnsfyrte klasserommet.

Selv om det har gått nesten sytti år siden jeg gikk ut av folkeskolen husker jeg fortsatt de fleste av klassekameratene på bildet. Noen navn har foreløpig dessverre gått i glemmeboken, men om du som leser dette kan hjelpe med navn eller har forslag til korreksjoner så hører jeg gjerne fra deg.

Bakerste rekke fra venstre: Hans Sogn, Torstein Fuglevik, Ukjent, Leif Tasken, Jon Fuglevik, Leif Norum.

Midterste rekke fra venstre: Arne Sarpebakken, Jens Berg, Anton Sandaker, Kjell Sandaker, Bjarne Helgerød, Jon Viersholm, Erling Sogn.

Foran fra venstre:Kari Mørk, Marie Sandaker, Solveig Viersholm, Ruth Meum, Ukjent (bodde i et hus på Fuglevik, Oven - muligens et feriehus), Helen Norum, Ruth Tasken

Skolehistorie i Råde
På Råde kommunes hjemmesider skriver Arne Antonsen følgende om Gammelsrød skole:

"Gammelsrød skole var den første skolen som ble bygd etter vedtaket om kretsinndelingen i 1861. Samme år ble det kjøpt inn et jordstykke av gården Gammelsrød til skoletomt og lærerbolig med have. Prisen var 30 spd. og selger var Kristoffer Andersen som nettopp hadde kjøpt gården (der Ørmen bor nå). Det ser ut til å ha vært problemer med å finansiere byggingen, men etter mye frem og tilbake var skolen klar i 1863, som den tredje faste skolen i Råde. Den første læreren ser ut til å ha vært sersjant og skoleholder Hans Christoffersen fra Husebyheia. Det var vel 50 elever fra starten - et elevtall som holdt seg nokså konstant i mange tiår fremover.

Peter Valdal ble ansatt som lærer ved Gammelsrød skole i 1905. I 1912 ble han syk av tuberkulose og måtte på sanatorium. Da han kom tilbake etter noen måneder, var han erklært frisk. Allikevel vegret foreldrene seg for å sende barna i skolen. Dette ble det en stor sak av. Den endte med at så godt som alle foreldrene tok elevene ut av skolen og opprettet en privatskole på Holer. Den var i drift i ca. to og et halvt år. Valdal satt tilbake med èn eller to elever som trosset "smittefaren". Saken løste seg på et vis, men skapte mye uro i kretsen og læreren følte seg nok "dolket i ryggen" av dem han følte burde ha støttet ham.

I 1920 begynte Kretstilsynet ved Gammelsrød skole å se på om ikke tiden var inne til å fornye skoleanlegget. Det var også påkrevet med utvidelse av skoleområdet. I hvert fall ble det i juni 1920 drøftet om en tomt ved siden av skolen kunne være brukbar til nybygg.

I 1921 brant Grimstad skole ned til grunnen, og det ser ut til at byggesaken på Gammelsrød måtte utsettes på grunn av dette. Men i 1923, den 6. april, oppnevnte formannskapet byggekomité for skolebygg på Gammelsrød. Komiteen besto av Hans Gammelsrød (formann), Syver Aker og Johannes Ringsrød. I løpet av våren og sommeren 1923 ble det kjøpt tomt, ansatt arkitekt (ark. Thoring fra Moss) og lyst ut anbud. Byggeoppdraget gikk til en Otto Brostrøm fra Borge for
kr. 36 992,-. Grunnarbeidet og grunnmur skulle utføres av A. Johansen Kraakerøy for kr. 2 500,-. Protokollene sier ikke noe om lærerboligen så en må anta at denne kanskje ble bygd noe senere.

Utover på 1950-tallet sank elevtallet i Gammelsrød krets, og i 1956 ble elevene fra kretsen overført til Tomb skole som hadde god kapasitet. Ordningen var ment å være midlertidig - i hvert fall oppfattet nok kretsen det slik. På femtitallet gikk diskusjonen om sentralisering av skolen i Råde nokså høyt. Gammelsrød krets avviste ikke sentralisering, men ønsket tilknytning til Karlshus - ikke til Tomb eller Spetalen. Uansett: Overføring av elevene fra Gammelsrød til Tomb ble nok ikke midlertidig, men høyst permanent og betød full nedleggelse av folkeskolen på Gammelsrød etter 93 års virksomhet. Frem til 1970 holdt framhaldsskolen til i bygningen. Den siste læreren ved Gammelsrød skole var Oddleif Vennesland (1952-1956). Det fremgår ikke av protokollen hvor han havnet etter at han forlot Gammelsrød.

Lærere ved Gammelsrød skole:

 1. Hans Christoffersen Husebyheia, 1863-1872. Han var skoleholder og sersjant og hadde før vært omgangsskolelærer, antagelig i 3. distrikt. Ansatt i omgangsskolen 1847. 
 2. Hans Skoug, 1872-1875.
 3. Andreas Østenstad, 1876-1885.
 4. Johan Olsen Heltvedt, 1885-1890.
 5. Th. Thomasen (Haakon Thomas Oscar), 1890-1900. Han flyttet til Glemmen og ble førstelærer ved Trosvik skole.
 6. Hans (Sørensen) Oven, 1900-1905. Han ble lærer ved Veum skole, senere Trara skole i Glemmen. 1913-1919 ved Østsiden skole i Fredrikstad. Kirkesanger og lærer i Råde (Klokkergården) 1919-1921 og senere skolebestyrer ved Snarøya skole, og sist ved Evje skole i Bærum.
 7. Peter Valdal, 1905-1917.
 8. Rasmus Fløtra, 1917-1918. Flyttet til Melleby skole i Rygge.
 9. Håkon Tomasen, 1918-1919. Han var sønn til Th. Thomasen.
 10. Knut Nordskog, 1919-1950.
 11. Johan Westby, 1951-1952. Flyttet over til Tomb skole.
 12. Oddleif Vennesland, 1952-1956."


Denne profilen er basert på samtaler mellom Kjell Sandaker og Lars Dahlmann Anstensen.

Kilder: 

 • Råde kommunes hjemmesider, "Rådeskolen opp gjennom tidene!" av Arne Antonsen 

Relevante lenker

Vær oppmerksom på! Sagahuus.com er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider

Del denne siden