Det er med stor sorg vi tar farvel med vår kjæreste Wenche Emilie Dahlmann. Samtidig føler vi visshet om at hun er trygt i havn hos sine kjære på den andre siden av tiden. Og med farvel følger alltid et på gjensyn. Wenche etterlot seg en stor gave av trygghet og ro - hun hadde ingenting usagt – hun bar aldri nag. Det lå simpelthen ikke i hennes natur.

De nære ting

Tilbake sitter vi som er igjen med takknemlighet for alle dagene vi fikk. Livet er dyrebart - og det er når endeligheten kommer at man fullt ut forstår den virkelige verdien av de nære ting. Og nettopp sangen «De nære ting» og visdommen i de enkle ordene gikk som en rød tråd gjennom hele Wenches liv. Det var slik hun levde livet sitt – og det var de nære og enkle ting som ga livet hennes den aller største mening.

Den trygge oppveksten på Malakoff

Wenche var datter, søster, barnebarn, niese og kusine - kjæreste, hustru og mor – hun var tante, bestemor, farmor, kollega og beste venn. Et liv byr på så mange faser og vi fyller så mange ulike roller. For Wenche satte oppveksten på Malakoff dype og kjærlige spor. Det var der røttene lå begravet. Det var der hvor tryggheten hos mamma og pappa og lillesøster Eva ga henne rom til å vokse - til tross for at de første årene av livet var preget av krig og ytre uro.

Barndomsvenner og brev til fremtiden

Det var på Malakoff – og senere i Fjordveien – at mange barne- og ungdomsvennskap var med på å forme henne som menneske og ga minner og gode stunder som fulgte henne hele livet og ga hverdagen næring. Wenche skrev selv et minneord til sin kjære barndomsvenninne Grete Jargvoll for bare noen måneder siden. Nå er de sammen igjen og vi er sikre på at gjensynsgleden er stor. I sitt "brev til fremtiden"  skrev Wenche selv om sin barndom og sine ungdomsår. Om bestemor Anna Evensen, om danseskole og barndommens jul. Denne nedskrevne historien er i dag en gave som er mer verdt enn all verdens jordiske gods. Gjennom ordene og bildene lever minnene videre - og etterkommerne får ta del i den verden som var hennes.

En kjærlig og tålmodig mor

Wenche var en kjærlig og tålmodig mor - og blant de sterkeste barndomsminnene hos de fire barna er mors trygge sang om kvelden når dagens dont var over. Barndomsbilder og følelser som følger et lite barn til dets siste dag. Den enkle lærdom og livsvisdom hun ga sine små var toleranse og respekt. Lær deg å elske de nære ting.

Et forbilde det gjør godt å lene seg til

De siste årene i Wenches liv var preget av sykdom, men hun lot aldri sykdommen få definere livet og hverdagen. Hun var en ungdom i sinn - og mange er dem som beundret hennes evne til å leve i nuet og akseptere sin situasjon. Hun klaget aldri – var aldri tung til sinns. Gjennom sin verdighet er hun og vil alltid være et trygt forbilde for dem som har henne nær. Det er enklere å bære også livets vanskelige sider når man har gode forbilder å støtte seg til.

Hverdagens helter

Bosatt som hun var på Øreåsen var det Rygge kommune med sine mange hverdagshelter som bygde det fantastiske støtteapparatet hun hadde rundt seg i de senere årene. Ingen ord er store nok for å beskrive det fantastiske arbeidet og de mange ressursene de tilbød henne. Og Wenches fastlege det siste året ga henne mer trygghet og støtte enn han noensinne kan ane. Følelsen av trygghet og av å være en likeverdig del av samfunnet rundt seg kan aldri måles i penger. Hennes mange hjelpere ga henne nettopp det. Vi er dem stor takk skyldig.

Din Egil

Og Wenches kjære Egil Juliussen løftet henne gjennom sin kjærlighet og uendelige lojalitet opp til et høyere nivå. Aldri var hun tryggere, aldri var hun mer tilfreds med livet og menneskene rundt seg. Vi er uendelig takknemlige for det.

Kjæreste mamma

Kjæreste mamma, vår Wenche – inntil den dagen vi skal sees igjen så tenker vi så inderlig kjærlig på deg. Din varme er med oss og gir oss styrke til varsomt å trå videre på livets landevei. Vi bøyer vårt hode og takker for all den kjærligheten du ga oss. Den er for all tid.

Hilde, Lars, Anne og Petter Christian

 

Wenche Emilie Dahlmann 16 11 1941 - 22 6 2012

Disse minneordene ble trykket i Moss Avis mandag 9. juli 2012 side 26.

Livshendelser

Wenche Emilie Dahlmann ble født i Norge søndag 16. november 1941. Yrket hennes var bankfunksjonær. Dette er nedtegnelser fra livshendelser i livet hennes.

1941 - Fødsel

Wenche Emilie Dahlmann ble født søndag 16. november 1941. Hjemstedet ved fødselen var Moss, Norge.

Foreldre:
Far: Alf Petter Dahlmann, født i Norge i 1916 | Yrke: Industriarbeider.
Mor: Bergliot Evensen, født i Norge i 1918 | Yrke: Husmor og renholdsassistent.

Annen informasjon: Wenche ble født på Moss fødehjem.

2012 - Død

Wenche Emilie Dahlmann døde fredag 22. juni 2012 i en alder av 71.

Bosted ved sin død: Rådyrfaret 1, 1528 Moss (Rygge).
Sted begravet: Moss kirkegård, Norge.
Yrke: Bankfunksjonær (Moss Sparebank).
Sivilstand: Skilt.

Family members and friends

Forelder: Alf Petter Dahlmann, født i Norge i 1916 | Yrke: Industriarbeider.
Forelder: Bergliot Evensen, født i Norge i 1918 | Yrke: Husmor og renholdsassistent.
Barn: Hilde Anstensen, født i Norge i 1962 | Yrke: Hjelpepleier.
Barn: Lars Dahlmann Anstensen, født i Norge i 1963 | Yrke: Statsautorisert revisor.
Barn: Anne Anstensen, født i Norge i 1964 | Yrke: Hjelpepleier.
Barn: Petter Christian Anstensen, født i Norge i 1967 | Yrke: Polititjenestemann.
Søsken: Eva Hultin Dahlmann, født i Norge i 1950 | Yrke: Hjelpepleier.
Tante: Hedvig Elvine Evensen, født i Norge i 1906 | Yrke: Husmor og arbeider.

Relevante lenker

Vær oppmerksom på! Sagahuus.com er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider

Del denne siden