I 1985 satt Dordi Glærum Skuggevik og sønnen Magne ut på en episk reise - fra hjembygda på Nordmøre til skog og prærie i det forgjettede Nord-Amerika. I «Utvandringshistorie fra Nordmøre» har Dordi levendegjort - og gitt stemme til - generasjoner av mennesker som har reist fra denne jorden for lenge, lenge siden. Vi er stolte av å ha fått tillatelse til å gjengi boken i sin helhet her på Sagahuus.

English version

«HISTORY OF EMIGRATION FROM NORDMØRE - Stangvik and Surnadal parishes»
* For disclaimer, please see end of text

 

Hvor ble de av alle sambygdingene som dro for en generasjon eller fire siden - og som nå bare var blitt til navn i de lokale bygdebøkene? Ble livet hva de håpet på?

«Utvandringshistorie fra Nordmøre» er et fantastisk monument og en historiens skattekiste for framtidige generasjoner - en bro over et stormfullt hav - fra sagalandet i øst til den nye verden i vest. Under finner du lenker til alle bokens kapitler som vi er så heldige å ha fått tillatelse av forfatteren til å gjengi.

I bokens del VI finner du en oversikt over gårdene, plassene og husene som utvandrerne reiste fra - og som ofte ga dem deres etternavn. Og i del IV kan du blant annet lese utdrag fra Ingeborg Olsdatter Øye Bergeims dagbøker - som gir en unik innsikt i livet før avreisen - og de harde realiteter som ventet henne og mannen Peder i det nye landet.

I «Utvandringshistorie fra Nordmøre» har Dordi Glærum Skuggevik levendegjort - og gitt stemme til - generasjoner av mennesker som har reist fra denne jorden for lenge, lenge siden.

 

INNHOLDSOVERSIKT

Forord

Del I - Utskrift av utvandringsprotokollene – statistikk

NI-1 Protokollutskrift

NI-1 Nordmørskart

NI-1 Tabeller, diagram

NI-2 «Kjøtt og blod»

Del II - Nordmørsbygdene i Michigan

NII-1 De første

NII-1 Neste gruppe i dramatisk overfart

NII-1 Hvorfor Michigan?

NII-1 Tømmer-campene

NII-2 Northport

NII-3 Suttons Bay

NII-4 Øyene

NII-4 East Jordan

NII-4 Elk Rapids

NII-5 Elberta og Frankfort

NII-6 Sjøfolkene våre på Lake Michigan

NII-7 Norway Town - Empire

NII-8 Organiseringen av kirkelivet

NII-9 Eldste kjente utvandring via Nederland

NII-10 Decoraposten, fredag 5. dec. 1919

NII-11 Sluttkommentar til settlementene i Michigan

NII-12 «Utløpere» av Leelanau-bosettingen

Del III - Videre vestover

Minnesota

NIII-1 Jackson

NIII-2 Murray County

NIII-3 Kandiyohi County - Willmar

NIII-4 Fergus Falls - Otter Tail County - Underwood

NIII-5 Skrøvsetene i nordvest-Minnesota

NIII-6 Ironton

NIII-7 Lake Superior-regionen

NIII-8 Lake Crystal

NIII-9 Samtidsutvandrer i Minnesota

Nord-Dakota

NIII-10 Richland County

NIII-11 Nordmøre Township - Devils Lake

NIII-12 Pekin

NIII-13 Williams County - Williston - Alamo

NIII-14 Minot

NIII-15 Bismarck

Wisconsin

NIII-16 Eau Claire

NIII-17 Stanley

NIII-18 Kirkebøkene i Strum

NIII-19 Rice Lake

Colorado

NIII-20 Colorado

Del IV - Dagbøker

NIV-1 Peder P. Sande

NIV-2 Ingeborg Olsdatter Øye - gift Bergeim

NIV-3 Arnt Røv

NIV-3 Johan Larson Torslet

NIV-3 Mikkel G. Sande

NIV-3 John P. Snekkevik - to anekdoter

Del V - Samtidsutvandringen - Vestkysten - Canada

NV-1 Vestkysten og samtidsutvandringen

NV-2 Canada

NV-3 Skogsdrift på Nordvestkysten

Del VI - Våre navn i Amerika - Husstandsoversikt - Etterord

NVI-1 Våre navn i Amerika

NVI-2 Innledning til husstands-oversikten

NVI-3 Husstandsoversikt

NVI-4 Etterord

Del VII - A brief summery in English

Utvandrerdrømmen / The Emigration Dream

 

Dersom du ønsker å skrive fortsettelsen på historien for de enkeltpersonene eller familiene som er nevnt i denne boken - eller om du har tilleggsinformasjon - hvorfor ikke registrere deg som bruker og skrive dine egne minneprofiler / artikler. Dersom du ønsker at vi legger inn en lenke fra et sted i teksten til dine profiler / artikler kan du kontakte oss her.

A few copies of the book are still available for sale - see link to www.bokloftet.no under 'external links' below for further details.

* Copyright Dordi Glærum Skuggevik 1986 - ISBN 02-991394-0-6. Please note: The original text and photo captions in Norwegian – and any digitisation and translation thereof - contain information from public, private and personal sources and may contain unintended errors, inaccuracies or omissions. The author - and as applicable: the digitiser and translator - accepts no liability for any such errors, inaccuracies or omissions. To continue, the reader must accept all limitations of liability and the text ‘as is’ - or should refrain from further reading.

The above content is from the book "Utvandringshistorie fra Nordmøre - Stangvik og Surnadal Prestegjeld" (History of emigration from Nordmøre – Stangvik and Surnadal Parish (Norway)) - published in 1986 by Dordi Glærum Skuggevik - and is used by the author's kind permission. All photos are used by the owners' kind permission.

Relevant links

Please note! Sagahuus.com is not responsible for the content of external links

Share this page