Forrige kapittel - Liste over kapitler - List of chapters in English - Neste kapittel
* For disclaimer, please see end of text.

«UTVANDRINGSHISTORIE FRA NORDMØRE - Stangvik og Surnadal prestegjeld»

NORDMØRE TOWNSHIP

Nordvest for Richland, omtrent en time med bil syd for Devils Lake, nordøst for Carrington, ligger et lite township som heter Nordmore. Navnet dukket opp i et brev, oversendt fra professor Naeseth. Vi lette grundig bortover landsbygda, spurte folk ved postkasser etc. ”Kivørnis Church”, snakket de om, og det hørtes skotsk ut, men plutselig stod det et skilt ved veien: KVERNES CHURCH!

På kirkegården ligger det bare folk fra ytre Nordmøre - Averøya, stort sett. Navnet vi ikke hadde oppfattet ved postkassene, viste seg å være søstrene Gussiaas, som bor like ved Kvernes kirke. Gussiås er jo ikke så greit å få til å lyde norsk på engelsk.

Det ble to raske, interessante timer med søstrene. Her fikk en også syn for sagn – for ennå en side ved klimaet i Midt-Vesten: Haglstormene om sommeren. To år på rad - begge årene på samme dato, gikk haglstormen over Gussiås-farmen. (Det er bare noen år siden.) Trærne hadde ikke et blad igjen, de fullmodne markene var svarte som om de var nypløyd, bilen smadret, vinduene knust, malingen avskallet og bordkledningen delvis som flis. De hadde ikke forsikring noen av årene. Haglene var som baseballer.

På tur inn i Otter Tail County samme dag kjørte vi inn under en stor svart ”kake” av noen skymasser, som hang over Otter Tail, og på dette flate landet ligger skyene helt nedpå jorda. I Fergus Falls var det flom i gatene, knekte grener, og i Sverdrup stod en høyballe i brann. Heldigvis ikke hagl der, men vi så sporene etter haglstormen i nabolaget neste dag. Ikke mye igjen av maisåkrene, nei.

 

DEVILS LAKE

Peder Glærum, Negard og Maret Bæhle, Jostua
Da vi kjørte inn i Devils Lake en formiddag, visste vi at Peder Negard og Maret Jostua hadde holdt til her, og av Bæhle-brevene fra Fergus Falls kunne en se at de hadde hatt kontakt med Marets bror Anders og kusine Marie i Fergus.

Fotoreferanse 270/1: Pionerdatter oppvokst i torvhus i Nord-Dakota: Anna Bailey Glerum, datter av Peder og Maret. | Tilhører: Fred Hoghaug.

Etter en stund på biblioteket og gjennomgang av lokalhistorien, så det ut til at disse to fremdeles hadde barnebarn i byen. Det holdt stikk, og i mørkningen om kvelden havnet vi ute på kirkegården vest for Devils Lake, i rask rekognosering i regnet.

Farmen til Peder og Maret lå rett ved Norway Church-kirkegården, og Peder pleide fyre i ovnen før gudstjenesten om søndagene.

Peder og Maret bodde i Fergus Falls noen år før de kom hit. Vi ser av Bæhle-brevene at Maret var syk og ble igjen i Fergus, og at Peder hentet henne til Devils Lake senere. HH sier de ble gift i 1878, emigrerte i 1880, med barna Ragnhild og Sivert.

Peder og Maret slo seg ned i Norway Township i 1883. Dattersønnen sier de begynte livet her i torvhus. Trolig har Peder levd i ”dugout” før Maret flyttet opp. Da hun kom, hadde de datteren Anna, som var bare baby, og to eldre døtre - Randa og Bertha. Randa er Ragnhild som de har ved utreisen. Sivert som de også hadde med, er ikke nevnt av familien i dag, så vi må gå ut fra at de mistet Sivert mellom Nordmøre og Devils Lake.

Andre barn, født på farmen: Peter/Inga/Selma/Alex.

Farmen var pa 160 acres homestead, samt 80 acres kjøpt og tre-claim. Peder kom første året Dakota-Territoriet ble åpnet, sier dattersønnen.

Norway Township ble forandret til Grand Harbor Township da Nord-Dakota ble stat.

Lokalhistorien sier at skandinavene kom i 1882, og at ”de var en religiøs gruppe som brakte sine bibler med over havet, og holdt meditasjon og gudstjenester i hjem og skolehus”. - Om de som kom hit var annerledes enn andre nordmenn på andre steder er vel lite trolig. En kan vel heller tilskrive forfatterens kreative forfatterskap dette poenget.

Folket samlet seg i 1894 for å danne menighet på stedet, og Peder Negard er sekretær på dette møtet. Når de to måneder senere har møte for å forfatte menighetens konstitusjon, er Peder også da sekretær. Ole Torvik nevnes som deakon - diakon, på dette møtet. Ole er fetter av Maret, nevø av Esten Bæhle i Suttons Bay, Michigan, så en kan klart se linjen i utvandringen Northport - Fergus Falls - Devils Lake her, og der en går, følger andre etter av skyldfolk og landsmenn.

I 1897 velges Peder som en av tre for å skaffe midler til kirkebygg. I 1899 velges Peder og Ole som to av fern i en menighet på 180 personer, til å forestå kirkebyggingen.

Kirken ble innviet sommeren 1903. Pastor Kildahl, president for St. Olaf College i Minnesota, forrettet.

Pastor K.O. Raftshol var prest i tiden 1911-42. Gudstjenestene ble holdt på norsk til tidlig i 30-årene.

Kirken brente ned av lynnedslag i 1940, men i 1950 ble nytt bygg innviet.

Omkring århundreskiftet var samfunnet i Norway Township (Grand Harbor) like stort som Devils Lake, 15 km lenger øst, men Devils Lake vokste, og det andre minket. Norway-kirken ble knyttet til St. Olafs menighet i Devils Lake, med felles prest - pastor E.L. Rude i 25 år. I dag er menighetene slått sammen, og Norwaykirken ble flyttet hel - flere km - til sydsiden av innsjøen Devils Lake, ble bygget på og er i dag St. Olaf Retreat Center, møtested for St. Olaf kirke i byen Devils Lake. Det er satt opp minnesmerke på kirkegården ved farmen til Peder og Maret, om menigheten som reiste kirken der. Ole Torvik dukket opp her - i tusmørke og regn - med navnet innrisset på gravsteinen.

Vi satte oss inn i Lincolnen til Fred Hoghaug igjen, dattersønnen til Peder og Maret, og returnerte til byen. Han gikk i sin tid og arbeidet på jordet hos bestefar Peder her ute, da presidenten i banken i Devils Lake kom over ekra, og vervet ham for arbeid i banken. Fred ble bankpresident i Devils Lake. I dag er sønnen i samme stilling. Fred har vært alt som er mulig å være i en liten by, og er i dag en slags byens ”ukronede folkets konge”, med fortid som borgermester og også delstatspolitiker i North Dakotas House of Representatives, men med en velsignet bevissthet om sin herkomst av norske pionerfarmere.

I 1926 flyttet Peder og Maret inn til Devils Lake. I 1927 ble Peder syk, Maret stelte ham i to uker, så ble også hun syk, og de døde samme døgnet av influensaen. De ble begravet først fra St. Olaf kirke i Devils Lake med gudstjeneste på engelsk ved pastor Loftness, og deretter forrettet pastor Raftshol på norsk ute i Norway Church, etter at alle hadde kjørt i prosesjon de 15 km ut dit - gjort mulig av naboenes store dugnad med brøyting i stor kulde og snømengde.

Peder hadde vært en nøktern og arbeidsom mann, mager og senete - 5 fot 9 høy. Han var kjent som en god farmer. Da akersennepen kom, gikk han over farmen egenhendig og luket, om det bare fantes et par planter på hele arealet. Han drev kjøtt- og melkeproduksjon med rødt og kvitt korthornkveg og avlet korn av diverse slag og linfrø. Kyllingproduksjon og svinekjøttproduksjon spedde han også på med. Som andre, byttet han i varer med smør og fløte.

Det fortelles om Peder at han måtte legges inn på sykehus en gang. Neste dag skulle han ut, og befalte kona å hente pengene. Her skulle det gjøres opp på stedet!

Sønnen Peder overtok farmen. Han levde ugift, og søstersønnen Fred tok seg senere av farmen med forpakter, til den ble solgt under annen verdenskrig.

Peder senior hadde også smie på farmen, og var kjent for godt håndlag. Han smidde til eget bruk og for naboene.

80- og 90-årenes Grand Harbor by var en røff og pulserende by, med tømmeropplagsplasser, kornsiloer, butikker og - 13 salooner!

Ungguttene i Grand Harbor satte avgårde til Devils Lake en gang i denne tiden, og ville rane til seg arkivene i rettslokalet, for å tvangsflytte county-setet til Grand Harbor. De ordnet seg med hester og vogner. I Devils Lake ble de kjent med planene. En flokk unge menn derfra tok med seg en whiskey-kagge og dro i møte med oppviglerne. De møttes på halvveien og tok seg en fest - og skiltes i stor forbrødring!

*

Om Peders bror - politibetjent Ole - havnet her, vet en ikke. Han har reisemål Eau Claire, Wisconsin i 1882 - alene.

 

Bastian Glerum
Rolf Glerum, som er en sprek 91-åring, og som vi treffer i en rask halvtime i en hotell-vestibyle i Portland, Oregon, forteller at farens fetter, Bastian Glerum, var ungkar og bosatt i Devils Lake. Dette kan ikke være andre enn Bastian f. 1870 i Negard, bror til Peder. Men HH sier han ble gift med Elise Toreson fra Kristiansund. (Slektskapet var litt fjernere enn fettere.)

 

Ingebrigt og Andreas Glerum - Knutsondalen
Ingebrigt og Andreas var født på garden Knutsondalen i Kristiansund. Faren Jon var fra Negard, Glærum.

Ingebrigt kom til USA våren 1881 og registrerte seg for 2 quarters land: Et homestead og et tre-claim (320 acres) ved Devils Lake, 15 km vest for Dayton. Han pløyde opp prærietorva med oksene ”Samson” og ”Goliath”, og plantet de påkrevde 300 trærne, men kaninene åt opp plantningene. Han hadde hentet plantene i Minnesota, og reiste avgårde etter 300 til. Ny fest for kaninene, og Ingebrigt måtte bevise med 3 vitner, at han hadde fylt plantingsbetingelsene.

Han kjørte materialer fra terminalen til Great Northern Railway ved Bartlett med oksene sine, og med naboassistanse satte han opp det første reisverkhuset i området.

Våren etter kom broren Andreas med Ingebrigts forlovede, Christine Olsen fra Kristiansund (f. 1859), og de giftet seg. De fikk seks barn i Devils Lake, og da Rolf ble født i 1894, tok Ingebrigt med seg hele sin hær og reiste den lange veien til Buffalo ved New York, hvor han lærte seg til fotograf. De kom tilbake til Devils Lake, og han kjøpte Cooper Studio, og hus på 4. gate, og ble ”fortaus-farmer”. Han åpnet også fotofilialer i nabobyer omkring. Vi kan sikkert gå ut fra at det er han som har tatt det lekre bildet av Anna Bailey Glerum som er gjengitt her. Det sjuende barnet ble født etter ”ekspedisjonen” til New York, med jernbane uten sovevogner og uten servering - med den store barneflokken. Vi kan legge merke til fødselsårene, og tenke oss den brogede togturen: Anna Asbjørg - 1886/Joseph Christoffer- 87/Lewis Andrew - 88/Albert - 90/Marie Margrethe - 91/Rolf- 94/Hilda - 96. Hilda ble født etter returen til Devils Lake. (9, 8, 7, 5, 4 og 0 år!) Albert og Hilda døde tidlig.

Ingebrigt fortsatte farmdriften, og kjøpte mer grunn i byen. Han solgte senere farmen, og bygde ut ”The Glerum building” for å forstørre studioet. Han hadde 12 leiligheter og 4 butikklokaler for utleie.

Lokalhistorien i Devils Lake sier at Ingebrigt var teknisk ingeniør da han kom fra Norge. Han og Peder skal ha oppfunnet landbruksutstyr, bl.a. en harv, som John Deere ville kjøpe patentet på, men de hadde tenkt å sette den i produksjon selv. De angret senere på dette, for patentkjøperne hadde jo sett prototypen, og den kom på markedet, selvsagt.

lngebrigts kone Christine var fotografassistent i Norge, så det var vel ekteparets kombinasjon av teknisk innsikt som ledet til den utrolige togturen/studieoppholdet ved New York.

lngebrigt døde i 1925, Christine i 1943.

*

Om Andreas bare hentet Christine i Buffalo, eller om de kom over havet sammen, er uvisst. Det er ikke brakt på det rene hvor Andreas slo seg ned. Sannsynligvis i samme område.

Han ble gift med Anna Noeros (?). Barn: Anna -86/lnga -88/Signe -90/Josef -93/Harold -97. Andreas døde i 20-årene, Anna i 1947.

 

Ole M. Torvik
Ole M. Torvig 1860- 1915, står det på gravsteinen. Ole var farmer i Norway Township, og han startet sannsynligvis samtidig med Peder og satte opp torvhus. Ellers har det ikke lykkes å skaffe opplysninger om denne familien, bortsett fra at sønnen Lars (Louis) ble gift med Peder og Marets datter Bertha. De bodde i Devils Lake, hvor Louis var landpostbud og filmtekniker ved Grand Theatre, samt frivillig brannmann. Deres eneste datter Bessie van Doren bor i California. Se ellers det som nevnes om Ole under Peder og Maret Glerum, og i Bæhle-brevene under Suttons Bay, Michigan

 

Sogge-folk i Devils Lake
Lokalhistorien i D.L. har bilde av Harold Soggie, født i Norge i 1880, emigrert da Harold var 11 år. Far: Hans Sogge. Boka sier at ”The Soggie Bridge”- Sogge-brua i Surnadal, ble oppkalt etter oldefaren til Harold.

Harold giftet seg i Brookings, Syd-Dakota i 1915. De bodde der i flere år, før de kom med hest og vogn til Nord-Dakota.

Barn: Raymond/Marvin/Alyce/William/Bernice/Delores/Victor/Vivian.

Harold og Alma f. Christianson bodde på flere farmer i området, hvor de drev med krøtter, fjørfe og korndyrking. De sluttet med farmerlivet i 1958. Siste farmen var i Benson County, og derfra flyttet de til Devils Lake. Harold døde i 1977, 86 år gammel, sier boka - som ikke stemmer med seg selv. Med fødselsår 1880, må han ha vært 96-97 år gammel da han døde.

Kilde: Maren Møkkelgjerd/Meg Glerum Thompson/Rolf Glerum/Lokalhistorien for Devils Lake/Fred Hoghaug.

 

Forrige kapittel - Neste kapittel

 

Dersom du ønsker å skrive fortsettelsen på historien for de enkeltpersonene eller familiene som er nevnt i teksten over - eller om du har tilleggsinformasjon - hvorfor ikke registrere deg som bruker og skrive dine egne minneprofiler / artikler. Dersom du ønsker at vi legger inn en lenke fra et sted i teksten over til dine profiler / artikler kan du kontakte oss her.

A few copies of the book are still available for sale - see link to www.bokloftet.no under 'external links' below for further details.

* Copyright Dordi Glærum Skuggevik 1986 - ISBN 02-991394-0-6. Please note: The original text and photo captions in Norwegian – and any digitisation and translation thereof - contain information from public, private and personal sources and may contain unintended errors, inaccuracies or omissions. The author - and as applicable: the digitiser and translator - accepts no liability for any such errors, inaccuracies or omissions. To continue, the reader must accept all limitations of liability and the text ‘as is’ - or should refrain from further reading.

The above content is from the book "Utvandringshistorie fra Nordmøre - Stangvik og Surnadal Prestegjeld" (History of emigration from Nordmøre – Stangvik and Surnadal Parish (Norway)) - published in 1986 by Dordi Glærum Skuggevik - and is used by the author's kind permission. All photos are used by the owners' kind permission.

Relevant links

Please note! Sagahuus.com is not responsible for the content of external links

Share this page