Lars hadde kjent til Gjertrud i Norge, og han skrev følgende praktiske forslag til henne: Han sa han trengte husholder. Han ville betale billetten hennes over, og dersom de fant ut at de kunne tenke seg å gifte seg med hverandre, så skulle de gjøre det.

Forrige kapittel - Liste over kapitler - List of chapters in English - Neste kapittel
* For disclaimer, please see end of text.

«UTVANDRINGSHISTORIE FRA NORDMØRE - Stangvik og Surnadal prestegjeld»

PEKIN

Brødrene Ola og Knut Fredrickson fra Borterøra - Søyset
En times biltur sørøst for Devils Lake finner en småstedet Pekin, og enda litt videre i samme retning ligger to store farmer med imponerende bygninger, hvor brødrene Ola og Knut Fredrickson fra Borterøra, Søyset, slo seg ned. De er brødrene til Andrew Fredrickson i Northport, Michigan.

Ola kom til Amerika i 1880, og arbeidet i skogen i Michigan og i Wisconsin til han satte kursen for Dakota-Territoriet i 1882. Han kom til Larimore med toget, og gikk til fots 60 km derfra. Han hogg tømmer ved elva og tømret hus. I 1907 bygde han nytt.

Fotoreferanse 271/1 A + B: Farmen til Ole Fredrickson (Borterøra - Søyset) i Pekin Nord-Dakota - 1907 | Tilhører: Randa Fredrickson. | Kopi: Bud Palin.

Marit Renseth 30 år og sønnen Martinus Olsen 12 år utvandret i 1888 med reisemål Lakota - nær Pekin. lngenting er opplyst om hvem far til Martinus er. Ettersom Marit reiser benest til Ole Fredrickson, må en vel kunne tenke seg at han er faren.

Ole og Marits barn: Lars/Martin/Fred(rik)/Knut/Emil/Albert/Minda/Emma.

Ole ble amerikansk statsborger i 1888.

Lars, den eldste, var sønn av Ole og Margrete Andersdatter Hals. Det er derfor ikke helt rett å sette ham opp under Marit. Lars ble farmer ved siden av faren, og ble gift med Gjertrud Søyset fra Ytre Haltbakken. De hadde bare fosterdatteren Mary Hegseth, datter til enkemannen Lars Hegseth - Nyhusan.

Fotoreferanse 272/1: Lars Fredrickson (Hals) og Gjertrud f. Søyset med fosterdatter Mary Hegseth - datter til enkemann Lars H. (Nyhusa) Pekin - Nord-Dakota og Rannei (Evjestad) Søyset. | Tilhører: John Soiseth.

Lars hadde kjent til Gjertrud i Norge, og han skrev følgende praktiske forslag til henne: Han sa han trengte husholder. Han ville betale billetten hennes over, og dersom de fant ut at de kunne tenke seg å gifte seg med hverandre, så skulle de gjøre det. Hvis det ikke laget seg for ekteskap, skulle Gjertrud arbeide tilsvarende billettverdien for Lars, og så skulle de være kvitt.

Gjertrud ville til USA uansett, grunnet hjertesorg, og kom i 1903. Hun reiste sist i mai, og 3. juli giftet de seg!

Lars, bror til Gjertrud, sier i et skriv i 1950 at pr. dags dato har Lars, mannen til Gjertrud, vært 20 år i Delstatsforsamlingen i Nord-Dakota: 8 år i House of Representatives, 12 år i Senatet, og ”nå er han i Rådet for høyere utdannelse”. Gjertrud fikk mye av ansvaret med driften av farmen p.g.a. denne høye politiske aktiviteten til Lars.

Martin Renseth Fredrickson ble kommunekasserer i Lakota.

Fredrik var noe psykisk utviklingshemmet, og bodde hjemme alltid.

Knut var lastebilsjafør og drev farmen.

Emil ble selger i Fargo.

Albert ble melkefarmer i Stanwood nord for Seattle.

Minda hadde Down syndrom, og da moren ble gammel, flyttet Emma, den yngste, hjem fra sekretærjobben i Fargo og tok seg av alt, til hun omsider var den siste på farmen, og døde for kort tid siden. Farmen har ennå ikke fått skjebnen avgjort, om den skal ut av slekta eller ikke. Farmen var stor i forhold til det vanlige i området, og bygningene imponerer selv i dag.

Ole døde i 1924, Marit i 1928.

*

Litt lenger borte i veien ligger en tro kopi av Oles farm, hvor broren Knut holdt til. Han ble først gift med Brit Krossbakken (1897?), og andre gang med Nellie Sather (1914?). Brit var fra Lesjaskog.

Barn: Minnie/Fridtjof/Bella/Martin/Benjamin.

Martin og Benjamin bor alene og ugift på farmen i dag.

Fotoreferanse 274/1: Knut Fredricksen fra Borterøra - Søyset. Bosatt i Pekin, Nord-Dakota. Foran til venstre: Søstrene Maria Christensen, bosatt i Elmwood, Wisconsin og Gjertrud Olsen, bosatt i Baldwin, Wisconsin. | Foto: A. Meidell, Hudson, Wisconsin. | Tilhører: Randa Fredrickson. | Kopi: Bud Palin.

 

Søstrene Marie og Gjertrud
Marie ble gift Christenson og bosatte seg i Elmwood, Wisconsin. Barn: Minnie/Alfred/Sigurd/Carl/Fred(rik)/Lettie/Edna/Helmer.

Gjertrud ble gift med en enkemann - Olsen, og bosatte seg i Baldwin, også i Wisconsin.

Barn: Odin/Martin/Theodora.

Kilde: Randa Fredrickson/Emma Fredricksons opptegnelser/Jayne Fuhrman/Benjamin Fredrickson.

 

Forrige kapittel - Neste kapittel


Dersom du ønsker å skrive fortsettelsen på historien for de enkeltpersonene eller familiene som er nevnt i teksten over - eller om du har tilleggsinformasjon - hvorfor ikke registrere deg som bruker og skrive dine egne minneprofiler / artikler. Dersom du ønsker at vi legger inn en lenke fra et sted i teksten over til dine profiler / artikler kan du kontakte oss her.

A few copies of the book are still available for sale - see link to www.bokloftet.no under 'external links' below for further details.

* Copyright Dordi Glærum Skuggevik 1986 - ISBN 02-991394-0-6. Please note: The original text and photo captions in Norwegian – and any digitisation and translation thereof - contain information from public, private and personal sources and may contain unintended errors, inaccuracies or omissions. The author - and as applicable: the digitiser and translator - accepts no liability for any such errors, inaccuracies or omissions. To continue, the reader must accept all limitations of liability and the text ‘as is’ - or should refrain from further reading.

The above content is from the book "Utvandringshistorie fra Nordmøre - Stangvik og Surnadal Prestegjeld" (History of emigration from Nordmøre – Stangvik and Surnadal Parish (Norway)) - published in 1986 by Dordi Glærum Skuggevik - and is used by the author's kind permission. All photos are used by the owners' kind permission.

Relevant links

Please note! Sagahuus.com is not responsible for the content of external links

Share this page