Ole Polden, en ung norsk Gut, døde den 23de ds. paa Luther Hospital af Lungebetændelse, som han havde paadraget sig, mens han arbeidet i Skoven. Han havde været her i Landet tre-fire Aar. Det var en prægtig Gut. Han blev meget afholdt af alle, der kom i Berøring med ham.

Forrige kapittel - Liste over kapitler - List of chapters in English - Neste kapittel
* For disclaimer, please see end of text.

«UTVANDRINGSHISTORIE FRA NORDMØRE - Stangvik og Surnadal prestegjeld»

EAU CLAIRE

Det ser kanskje rart ut å ta for seg Wisconsin etter Minnesota og Dakota, men de første dro rett gjennom Wisconsin til Goodhue County i Minnesota, og spredte seg til de stedene som er omskrevet.

Fotoreferanse 284/1: Kartskisse over Wisconsin

Det er først i 1880 at en finner noen koloni av våre folk i Wisconsin - bortsett fra på kysten (Sturgeon Bay).

Den bosettingen som finner sted i særlig grad i Wisconsin, er knyttet til sagbruks- og skogsdriftsmiljøene ved Eau Claire og Cameron/Stanley. En mann peker seg ut som ”brohode” og ”stasjon”:

 

Bastian Nilsson Nordvik og Gjertrud f. Glærurn/Søyset
Bastian og Gjertrud var søskenbarn, og de var eiere av Øverlandet i Surnadal fra 1871, overtatt fra Gjertruds bestefar Stabel. I 1880 selger de en av de beste gardene i distriktet og emigrerer. Bastian nevnes flere ganger i dagbøkene til Ingeborg Øye – se dagboksavsnittet. Ingeborg nevner aldri familien til Bastian, men både sønnesønnen Robert Nelson i Atlanta, og HH sier at alle reiste i 1880. De dro over Kristiansund, før en begynte å føre utvandringsprotokoller der.

Barn: Ingeborg/Daniel/Ane/Nils/Lars/John- født i Amerika. De var 11-9-7-4-2 år ved utreisen, så det er rart at Ingeborg Øye ikke nevner denne flokken, som må ha vært et livlig innslag på dekket. Når en leser Ingeborgs dagbøker, får en inntrykk av at familien til Bastian allerede var i USA. Han har allerede fast adresse i Wisconsin. Allerede i 1881 ble han amerikansk borger, sønnen Daniel ble det i 1896.

Familien bodde ved Porters Mills ved Eau Claire, og de hadde ”boardinghouse” - losjihus for folk hjemmefra. Robert Nelson har tatt vare på Bastians regnskapsbøker, som er meget opplysende lesing.

Det går fram av regnskapene at arbeiderne på sagbruket ikke hadde det særlig fett. De betaler Bastian med alt fra skinnfeller til klokker, bukser og trøyer. Han tar seg av dem på flere vis, og fungerer som en slags redningsstasjon. Dette brevet fra en far i Surnadal forteller mye om Bastians betydning for arbeiderkolonien - og om andre aspekter ved emigrasjonen:

Schei 2den Februar 1882

Hrr Bastian Nelson!
Ifølge brev til O. Svendsen fik jeg den sørgelige underretning at vide at min søn Johan lider under sindssygdom og tillige at han er i dit hus og for hvilket vi er dig megen tak skyldig. Jeg vil bede mig underrettet om hvorledes det er ordnet i Amerika i sådanne tilfælde og om Johan endnu er i besiddelse af så mange penge at han for det første kan gjøre udlæg for sig selv. Og jeg vil også bede om at dig undersøge grunden til hans sygdom enten det er af strængt arbeide eller hjemve heller af en eller anden modgang eller om de synes han har havt det i længere tid da han har været i din omgivelse næsten hele tiden siden han kom til Amerika og at de ikke må lægge skjul på nogen ting i så henseende. Maaske kan grunden være den at hans kone har påtrængt ham gjennem alle sine breve at hun vil komme over til våren og vi har bestandig havt svar ifra ham at han ikke ser sig nogen udvei dertil som han også sagde i sit brev som vi modtog i julen. Som svar på hans sidste skrivelse bad vi ham om at han måtte se tiden an et års tid før han tager kone og børn over og om han da fandt for godt at tage land eller vende tilbage til Norge så stod det ham frit for. Jeg beder dig om som ven at du vil sørge for ham såvist det står i din magt i hans sørgelige tilstand enten at indlægge ham på sindsygeasyl eller på en eller anden måde som vi må overlade i dit skjøn. Når de skriver må de underrette mig om enten han er rasende eller rolig i sin tilstand. I håb om at de svarer mig på min skrivelse og søger såvidt muligt at hjælpe Johan tegner jeg mig.

Med megen agtelse

Ole Einersen Svean

(Se om Johans kone Maret Mauset, under Richland County, Nord-Dakota.)

Bastian arbeidet trolig ved andre sagbruk før Porters Mills. Her var han i tiden 1886-99. Porters Mills ble nedlagt i 1891, sier sønnesønnen, og da sagbruket stoppet, ble både kirken og husene flyttet, og skolen ble revet. Bastian og flokken hans kom til byen Eau Claire – ”Sawdust City of Wisconsin” – ”Sagmabyen i W.” Bastian kjøpte hus i byen, og i samme gate leide han et til, hvor losjifolkene bodde. Bastian begynte som byggmester, og losjikarene var for det meste ansatt hos ham. Nå skal en ikke lenger skylde på at sagbrukene betalte dårlig - for nå var det Bastian som lønnet ut, men gode og dårlige tider var han ikke herre over.

Vi lar regnskapsboken fortelle hvem som bodde hos Bastian m. m.:

1881:
Sivert Nordvig
Febr.: Tikket til O. Glarum: 42,55 $
Jon Angvik. Board - bet. alt kontant.
Martin Angvik - Board - kontant - og delvis betalt av John A.
Lars Øye - Board + pengelån + vask. Bet. kontant.
Nils Grøseth - Board - kontant.
A. Wiklun - Board/poteter/murstein/Bet. Arbeide/kontant.
Okt.: Johan Schei: Board/ vask
Sivert Søyseth: Board 10 1/3 Dag etc.: 4,45
Arbeidet på Nels Grøseths huus: A. Wiklun/T. Bæverfjord/Ole Wiklund/Sivert Søyseth/B. Nelson/Ole Holten/ B. (R?) Telstad/Ole Bergem.
Johannes Honstad (Horstad?)
Nov. 23. T ilgode af Boarden: Hans Schei 1,00/Erik Schei 5,47/Ole Kvendbø 1,00/Lars Bjørnsen 10,14/Lars Øye 5,47/O1e Bergum 1,86/Sivert Soyset 3,56/Lars Øye 5,86/Martin Angvik 10,47/J. Myhr 3,00/Halvor Harstad(?) 2,25.
Sivert Soyseth 1,00
Kjobt Indbo 115,17

1882:
Sivert Søyset Bet. Nov. med en Skinfeld 5,00 $
Johan Schei: Medesin Contant v/ S. Breme 30,00
v/ Hans Schei 6,00
Solgt Kleder 16,10
1 Jaket 2,50
April - For Erik Schei - 9, 43
Rolf Telstad (lønn?) (Debet) - kontant.
Hans Schei 5,86/ Adolf Harberg 8,07/Lars Bjørnsen 5, 14/Lars Moen 5,29/Samuel Angvik 1,72/Samuel Angvik - Board/H. Stangvik/Lars E. Johnsen/N. Roset (Røset?) John Bjornstad: 1 set kleder + Board + Tobak, betalt med 47 dagers arbeide à 1,25 $.
Hans Schei v/Johan Schei 6,00 til Edmund/Lars Moen - Board/Ole Iversen - Board/vasking/verktøy - kontant v/Sivert Søyset.

1882/83/84 ser det ut som Bastian har drevet på med å bygge hus til seg og sine i Eau Claire.

1883:
Sivert Nordvik: Medesin etc.: 6,30
Fred Brandt 8,66/ L. Glerum 33,14/ A. Sveen 6,00/H&T Stangvik 9,50/Fred Kvande 0,90/Erik Schei 1,70/Hans Schei 2,60/Lars Bævre 3,25/Lars Moen 17,25.
Lars Moen 17,25
Lars S. Glerum Board ll Dage 33,14/ 1 Pars Støvler 3,00 Alt kontant. Board mars-aug.: 19.00.
April/May: Fred Brandt
Ole Glerum Nov/ Des/jan - 84: Board 38,69 - kontant + vedsaging 3,25 Sivert Glerum Debet: Transp. $ 14,50/1 glas øyenvand 0,50/Koynak for 3,50/ 2 Tobak 1,20/6 par Strømper 1,00/Skind 1,00/ Kleder 6,50/Fragt 0,60 = 28,80
Edvart Petterson/Andreas Wiklem/Ole Bergum/Tore Stangvik/Ole Rommonstad 4,00 Bet. + kleder 8,50/
Boarding S. Nordvik/L. Mogstad/Johan Olson - Medesin/ kleder/ Medesin x 5/ Apelsiner/ til Fred Brandt/Medesin x 9 - i alt 51,20

Arbeidslønn: 406,80/Boarding Brutto: 434,90
Skyld på Lot (tomt): 250,00
Til Sivert Nordvik: 68,84
Til Sivert Soyseth: 10,73
Gustav Holmen: 18,00
Diverse: 329,72
Balanse: 254,85
Totalt: 932,24

Verktøy: 31,85

1884:
Lars Bævre- Board 15,00/vask 0,40/
Andrew Aune - Board 22 dage 10,21
Fred Kvande - Board 6 1/3 - 3,15
Andrew Hansson- Board 6 l/3- 3,15/vask 0,70
Lars Mogstad/H. Romfo
Sivert Nordvik - Board/Lars Hansson - Board/
Tom Stangvik - Board 6 l/3 - 3,15/vask 0,65/
kontant v / Erik Schei.

Boardinginntekt: 598,53
Arbeidslønn: 147,67: A. Wiklun/S. Moe/E. Myhre/Hanson/Brandstad/E. Myhre/
Larson/Fred Olson/Christ Sogge/1883: Sæther

1885:
Sivert Nordvig - Doktor 1,50/Medesin 1,00/3
Both Pop 0,15/Boende 0,25/Doktor 1,00/Medesin 1,35=5,15.
Ny liste med utg. til doktor/medisin i febr.: 3,85.

Medbragt Varer fra Norge:
1 Speil 5,00
10 st solvspeseske 25,00
20 Teskeer sølv 15,00
1 Kagefat 3,00
1 Tekande 2,50
1 Flodemugge 1,00
1 Sukkerkop 2,00
1 Sukkerkop 1,50
1 Sukkersax 1,25
1 Kaffekvern 2,00
1 messingmorter 2,00
4 par Kaffekopper 3,00
1 Spinderok 1,25
3 Par karler 0,75
4 St. Vevskeer 3,25
4 St. Fjerbolstre 40,00
8 St. Hovedpuder 16,00
2 St. Skindfeller 10,00
2 St. Bomuldtepper 5,00
2 St. med Dunfyld 8,00
1 Dunoverdyne 10,00
1 Kagefad af Plet 1,50
1 Gever 10,00
1 Lommeur 10,00
Totalt 179,00

Kjøbt indbo 115,17
Værktoi 28,40
Totalt $ 322,57

1 Syingmaskine 45,00
6 stoler 3,00
1 Sengested 3,00
1 Bebystol 1,00
1 Ildstove 4,35

1884:
1 Væskemaskine 7,50
2 sengested 5,00
1 Madras 4,00
6 Stoler 3,00
Totalt $ 401,87

Bidrag til Edman. Udatert innsamlingsliste, hvor bidragene varierer fra 0,50 til 3,00. Bastian åpner med å gi 3 $ Bastian Nilsen/Erik H. Schei/Martin Wiklun/Johan O. Schei/Hans H. Schei/Einer Røv/Lars I. Røv/ Martin Hannem/johan P. Sjøasetter/Lars H. Ellevseth/Lars B. Skjormo (Skjærmo?)/Lars Moen/Adolf Wiklun/Gustav Holmen/Lars Olsen Øye/Hofstad/A. Wiklun/Martin Mateson/Ole H. Røv/John Mateson/Severt Nordvig/Salamon Olsen/Hans Gagnat/R. Gagnat/Erik O. Tingvold/Knut O. Tingvold/Ole O. Grytbak/Ole Johnsen Grytbak/Lars L. Forseth/Fredrik Tørseth/Ole Honstad/Ole L. Holten/John Bjørnstad/Rolf Melling/Erik Melling.

Det er ingen opplysninger om hva som skjedde med denne Edman, men vi får vite hvem som bodde/arbeidet sammen på samme tid ved Porter's Mill/Eau Claire.

Særregnskap for Lars Syvertson Glærum:
1885
Juni 13 Rest for Board Debet 3,25
Contant Debet 9,00
Nov. 1 Board 2 Uger à 3,00 Debet 6,00
Totalt Debet 18,25

Levert som sikkerhed
1 Uhr med kjæde (solgt) Credit 5,00
1 Boxe Credit 0,25
1 Guldring Credit 1,50
1 Trunk hvori Kleder Credit 0,50

1886
1 Overfrakke solgt Credit 5,00
Marts 28. Pr. Contant Credit 5,00
ved John Angvik credit 1,00
Totalt Credit 18,25

Av dette regnskapet ser en at Bastian ikke blandet forretning og slektskap. Kanskje hadde han heller ikke anledning til det. Hvem denne Lars Syvertson Glærum er, er ikke klart. Gullringen tilsier en gift mann, og trolig er dette Lars i Avoka i sydvestre Minnesota, som er kommet for å arbeide opp livsopphold i Avoka. Om så er, kan en godt forstå at det tørnet for Lars, etter å ha søkt arbeid, og i stedet måtte skille seg både med gangklær og giftering! Kanskje begynte nervetrøbbelet her og han var syk? Det er i alle fall et regnskapsutsnitt til ettertanke. Trolig delte Lars skjebne med Johan Oppigard Skei hos Bastian.

Dette kan neppe være sønnen til Sivert Glærum fra Søyset. Sivert ville vært 36 år, og kunne ikke hatt noen sønn som kom ut for dette. (Lars Sivertsen Søiseth reiser til Wisconsin 1882, med attestert alder (20 år) av Bastian Søyset. Kan dette være han?)

Cassa-bok for 1885 nevner disse:
John Brøske/Ole Qvendboe/A. Holten/Lars Glærum/Rolf Melling/Ingeborg Bergum/Bridt Søyseth/P. Bævre/A. Wiklun/Ole Glarum/Lars Øye/Lars Sveen/H. Stangvik/Hans Schei/L. Bævre/Lars Røv/Fred Brandt/J. Melby/O. Holten/Erik Schei/Nils F. Kvande/Andreas Aune/Peder J. Bævre/Andrew Hanson/Ole N. Kvendbøe/Syvert Glarum/Lars F. Kvandy/Samuel A. Angvik/Syvert Møst/

1886:Sivert Grimsmo/Andrew Anderson/Hans og Erik Schei/Lars O. Øye/P. Bævre/
1888:Tollæf O. Haugen.
1889: S. Grimsmo.
1890:Inga Glarum - regnskap for fotografi /strømper/sko/hat.
1891:Udgift for Koen: Havnegang 2 $/Høy 6,50.
1890/91:Han setter i stand boarding-huset på Menomonie Street.
1895:Kjøper hus for 600 $, må ta lån.
1897:Ole J. Hondstad.
1904:Lån på huset betalt.

Notatboken slutter med en preken, som muligens er skrevet av Bastian selv. Han har også skrevet en betraktning over drikkeprevensjon. Han tror ikke på regler og forbud - men på oppdragelse i hjem, skole og kirke.

 

Nissen på lasset

Bastian var en samfunnsstøtte og etablert med alt henhørende før han reiste over til Amerika, men Norge flyttet med, må en kunne si.

Dorthe-Ane Øverland ”korresponderer” inn Bastian som vitne i sak for seg.

Overretssakfører Th. Fasting i Kristiansund driver sakskorrespondanse med Bastian over havet.

Bastians svoger, lærer Rogstad på Nordvikstranda, holder Bastian i gang med samfunns- og kulturdebatten i Norge i lange brev. Teologien gjennomgås.

”Gammel-Øye” skriver også til Bastian.

”Gammel-Grimsmo” – I.A. vil ha Bastian til å tegne et tidsmessig sagbruk for seg, og kjøpe en sirkelsag og sende til sagbruket han planlegger. Det er mye om å gjøre for Grimsmo. Han skriver inntrengende brev i mai, juli og oktober 1887, vedlegger portopenger i dollars og hilser fra sin kone og ”ll børn”. Grimsmo er ute etter fagkunnskapen Bastian nå kombinerer fra norske og amerikanske erfaringer. ”Ja gode Ven dette er en stor opgave, men kan du her hjelpe mig, vli jeg vere Dig meget forbunden.”

Tidsrammen om bygging i august sprekker for Grimsmo, men det ser ut som Bastian og han ”korresponderer opp” ny ”Holtasag” pa Follerø. ”- jeg er saa glad over at De vil hjelpe mig med at faa dette saa tidsriktig som mulig, som De ogsaa kan, da jeg tror Saugbruks-industrien er saa udviklet ved Au Clare som den er nogen steds i Verden.” ”Kjære gamle gode Ven lad mig faa overlade til Dem at konstruere dette Saugbruk fra først til sidst. Du kjender forholdene og Skogen her, og derefter konstruerer du Bruget som du skulde gjort det til dig selv, og dermed er jeg overbevist om det bliver bra.”

Opplysninger tyder på at Bastian bygde bru over Surna ved Øra før han reiste. Han bygde visstnok første låvebrua i Surnadal også, etter hva HH sier. - Eller den første på Øverlandet?

Bastian skal ha drevet som partsreder i sin tid, og speilet han hadde med til Amerika skal han ha brakt tilbake fra Spania. Båten gikk tapt med last, og var belånt. Partneren til Bastian skal ha lurt Bastian, og det er grunnet pengeknipe at Bastian drar til USA - ser det ut som. Han hadde dessuten investert i våningshuset på Øverlandet, og bygd første murfjøset her på traktene.

Regnskapsbøkene til Bastian forteller om at de trengte ikke reise konkursslått og ”flådd” for eiendeler, men han har ingen kapital å bygge hus for.

*

Han og Gjertrud hadde en hel vegg bøker i Eau Claire - som de lånte ut – ”Nelson's Library”. I 1895 kjøpte Bastian orgel til huset sitt.

Fotoreferanse 288/1: Bastian Nelson Nordvik. | Foto: R.G. Shaker, Eau Claire. | Tilhører: Robert Nelson.

Fotoreferanse 288/2: Gjertrud Nelson Nordvik. | Foto: R.G. Shaker, Eau Claire. | Tilhører: Robert Nelson.

Datteren Ingeborg (Emma) ble gift med W.K. Nelson som drev butikk i Weston, Michigan.

Sønnen Daniel ble snekker i Eau Claire. Allerede 14 år gammel arbeidet han 10-timers dag i taksponfabrikk. Han er den eneste som har etterkommere – gift med Agnes E. Higbee. (eng./irsk)

Barn: George Bastian/Robert Leonard/Dorothy Gertrude/John Donald.

Det er Daniels sønn, Robert, som har vært kilden til dette kapitlet, og som har tatt vare på Bastians korrespondanse og regnskapsbøker. Han må ha arvet Bastians tekniske innsikt, ettersom han er pensjonert flykonstruktør for Lockheed - også innkalt for rådgivning etter pensjoneringen.

Ane var lærer i Porters Mills og førstelærer i barneskolen i Eau Claire. Ugift. Hun bodde ovenpå med foreldrene i Eau Claire, og Daniel m/fam. bodde i førsteetasjen.

Nils kalte seg Nelson B. Nelson og ble en kjent og sentral pressemann, redaktør og medlem/formann i en lang liste med pressesammenslutninger, en av grunnleggerne av Rotary i Eau Claire, og president for samme. Han var utdannet fra University of Wisconsin.

Nils var med i den spansk-amerikanske krig, ved Chatanooga, Tennessee og Puerto Rico. Han gjenopptok studiene etterpå. Han eide Eau Claire Press Company sammen med M.B. Atkinson. Han var også leder for avisene ”The Eau Claire Leader” og ”The Daily Telegram”.

Han var gift med Jane Mahany - lærer fra Wisconsin. Ett barn: Bruce. Nils døde i 1941. Sønnen hadde samme kariere som faren. Han var kaptein i Europa under annen verdenskrig.

Lars - Louis i USA, var jordbruksutdannet fra University of Wisconsin. Han slo seg ned i Montana med stor fruktfarm i Batterroot Valley. Han var gift med Alice Christenson fra Eau Claire. Ingen barn.

John døde i 1918 i Frankrike som soldat i første verdenskrig. I Fort Sheridan treningsleir i Illinois ved Chicago er en gate kalt ”Nelson Street” etter ham, Førsteløytnant John Nelson Nordvik.

Han døde i kamp en av de første par dagene ved Argonne, begravet ved fronten – men siden ført hjem til Eau Claire.

John var utdannet i journalistikk fra University of Wisconsin, Madison, var gift med Ella Trondale - ingen barn.

Anna var utdannet fra Stevens Point lærercollege i Wisconsin. Hun og Daniel hjalp Nils, Lars og John (Jack) med utgiftene til studier.

Gjertrud, moren, døde i 1906, Bastian i 1923.

Fotoreferanser 289/1: «I.J.D. Schei» (Johan Oppigaard Skei?). | Foto: Olaf Olsen, Trondhjem. | Tilhører: Robert Nelson.

Fotoreferanse 289/2: Anna Nelson i et Shakespeare-stykke på college. Stevens Point. | Tilhører: Robert Nelson.

Kilde: Robert Nelson/Bastians brevsamling og regnskapsbøker.

 

Gjertruds søsken
Vi har hørt om søsteren Anne Kathrine gift Aune i Ironton.

Broren Sivert oppholder seg i Eau Claire-miljøet. Ellers ingen opplysninger.

Søsteren Brit var ugift forretningskvinne i Chicago. Hun drev først skredderforretning, deretter ”tearoom”. Adr.: N. Wipple Street. Hun signerer også private brev med en djerv signatur - B. Glarum. (Ane Nelson oppgir morsnavnet til Gertrude Glarum på livspolisen sin, men faren til Bastian Nelson.)

Maret gift med Hans Olsen bodde i Scanlon ved Duluth, og er nevnt under Anne Kathrine.

Kilde: Kathryn Maiolini.

Fotoreferanse 290/1: Sivert Glarum (Søiseth). | Foto: Burns, Eau Claire - Wisconsin. | Tilhører: Kathryn Maiolini.

Fotoreferanse 290/2: Mary Glarum Olson (Søiseth). | Foto: burns, Eau Claire - Wisconsin. | Tilhører: Kathryn Maiolini.

 

Poldenfolket fra Nerhopteigen
Vi finner tre brødre fra Nerhopteigen i Eau Clairemiljoet: Lars, Ola og Jon. Ola ble ikke gammel her, og delte slik skjebne med flere:

”Ole Polden, en ung norsk Gut, døde den 23de ds. paa Luther Hospital af Lungebetændelse, som han havde paadraget sig, mens han arbeidet i Skoven. Han havde været her i Landet tre-fire Aar. Han var medlem af ”Varden” Afhf. i et Aars Tid og gik siden over til I.O.G.T. Losjen ”Viking”. Det var en prægtig Gut, - en af de faa Nykommere, som ved nok til at holde sig borte fra Saloonerne. Stilfærdig og beskeden og dertil saa stø og alvorlig. Han blev meget afholdt af alle, der kom i Berøring med ham. Det øynes saa uforklarligt at slige stærke og prægtige Gutter skal saaledes rykkes bort. Der er oprigtig Sorg blandt hans Venner. Han efterlader to Brødre her i Byen.”

Fra avisen ”Reform” - Eau Claire - avis tilegnet forbuds- og totalavholdssak og vanlige nyheter. Opplag på 6.600 ukeutgaver. Nekrologen er datert 27. Des. 1910. Ole var f. 1880.

Dødsfallet/begravelsen omtales også i ”Daily Telegram” i Eau Claire, på selveste julekvelden – begravelse 3. juledag, fra huset til broren Lars på Vine Street, Lewis i avisen.

Barna til Lars/Lewis/Louis: Gena Wilson/Olai Polden/Hannah Cripe.

John ble gift med Emma Espeseth i Eau Claire i 1911 .

Barn: Olai/Cora/George/John/Josie/Kenneth/Jean.

Etter tiden i skogen ved Eau Claire, dro John rundt i Midtvesten på jernbanearbeid. Han hadde senere eget sementfirma. Han døde i Eau Claire i 1974.

Fotoreferanse 290/3: Jon Olsen Polden - Nerthopteigen. | Kopi: Keneth Polden. | Tilhører: Shirley Puhl.

Kilde: Shirley Puhl.

 

Melhus-folket i Wisconsin
Vi ser av brudebildet til Anders fra Øvre Melhus, at han giftet seg i Eau Claire. Brev fra nevøen ”Peter L. Melhouse” i Superior, datert 1913, viser at onkelen Anders fortsatt er bosatt i Eau Claire. Peder skriver at fetteren Peder J. er død av skarlagensfeber oppe ved Superior, og at de har brent klærne hans, og de får ikke lov til å føre den døde i Eau Claire fordi sykdommen er så smittsom. Salmen ”Her møtes alle veie, på gravens bratte rand” - synges i Peder J. 's begravelse, så den norske bosettingen i Superior må ha vært stor nok til å ha norskspråklig menighet.

Fotoreferanse 291/1: Anders Melhus og Petra f. Mo fra Helgeland. | Foto: Burns, Eau Claire. | Tilhører: Petra Melhus

Peder nevner andre herfra i brevene: Randi Olsen Holden, Johan Nilson gift med Guri Grytskog. Nils som han nevner, kan være Nils Tellesbø. Nils Moe nevnes også.

Kilde: Petra Melhus.

 

Forrige kapittel - Neste kapittel

 

Dersom du ønsker å skrive fortsettelsen på historien for de enkeltpersonene eller familiene som er nevnt i teksten over - eller om du har tilleggsinformasjon - hvorfor ikke registrere deg som bruker og skrive dine egne minneprofiler / artikler. Dersom du ønsker at vi legger inn en lenke fra et sted i teksten over til dine profiler / artikler kan du kontakte oss her.

A few copies of the book are still available for sale - see link to www.bokloftet.no under 'external links' below for further details.

* Copyright Dordi Glærum Skuggevik 1986 - ISBN 02-991394-0-6. Please note: The original text and photo captions in Norwegian – and any digitisation and translation thereof - contain information from public, private and personal sources and may contain unintended errors, inaccuracies or omissions. The author - and as applicable: the digitiser and translator - accepts no liability for any such errors, inaccuracies or omissions. To continue, the reader must accept all limitations of liability and the text ‘as is’ - or should refrain from further reading.

The above content is from the book "Utvandringshistorie fra Nordmøre - Stangvik og Surnadal Prestegjeld" (History of emigration from Nordmøre – Stangvik and Surnadal Parish (Norway)) - published in 1986 by Dordi Glærum Skuggevik - and is used by the author's kind permission. All photos are used by the owners' kind permission.

Relevant links

Please note! Sagahuus.com is not responsible for the content of external links

Share this page