På en av turene sine grov hun opp en liten trerenning og viklet den rundt livet, under klærne, og smuglet treet inn i USA. Hun plantet det på gravstedet, for å ha en del av hjemmet sitt hos seg i den nye verden.

Forrige kapittel - Liste over kapitler - List of chapters in English - Neste kapittel
* For disclaimer, please see end of text.

«UTVANDRINGSHISTORIE FRA NORDMØRE - Stangvik og Surnadal prestegjeld»

RICE LAKE

Johan Halle, Gunda f. Nes og Margaret Nes
I Rice Lake møter vi den eneste samtidsutvandreren i Wisconsin, av mellomkrigs-årgangene. Johan Halle bor i pensjonistleilighet i Rice Lake sentrum, sammen med kona, Gunda f. Nes, og litt lenger borte i gangen har Gundas søster Margaret leiligheten sin.

Fotoreferanse 306/1: Johan Halle, Gunda Halle t.h. og Gundas søster Margaret Naess. Rice Lake 1985.

Johan er født pa Halle-Bakken i Todalen, men vokste opp i Motrøa fra han var 9 år. I 1921 kom han til Rice Lake, hvor han arbeidet for Peder Vick (Honsvik - Halsa).

Johan reiste over sammen med Ola Lien og Nils Gjerstad. De tok toget til Oslo, og Stavangerfjord til New York. På Ellis Island fant ikke Johan kofferten sin i farten, og han måtte bli en natt lenger enn de andre på båten. Johan bar noe av Olas tobakk. Det var vanskelig med tobakk. Johan så de to andre på ferga, som var full, og han har aldri sett dem siden. Ola Lien kom til Milwaukee, men Johan vet ikke hvor det ble av Nils Gjerstad.

Peder Vick bodde 9 km øst for Rice Lake, og i 4 år arbeidet Johan der om sommeren, fra l. april til potetonna var over i oktober. Om vinteren var han sagbas i skogen.

Han begynte som byggmester etter dette. Han har bygd nesten alle låvene i området, en del hus i byen og kirken i Radisson. Han hadde 2-3 arbeidere med seg på arbeidslaget sitt.

I 1954 flyttet han til Rockford, Illinois, p.g.a. astma, og arbeidet som pakkingssjef i en skrue- og boltfabrikk. Da han sluttet i 1965 - med diplom, slo han seg ned som pensjonist i Rice Lake igjen. Han har bygget hus 2 ganger etter han ble pensjonist!

Johan har vært legpredikant og holdt andakter på alders- og sykehjem. Han har vært aktiv i Gideon – en kristen business-organisasjon som gir bort bibler. Han har vært hjemme i Norge 3 ganger siden 1965, og da har han talt på bedehuset på Kvanne. Johans svigerinne, Margaret, serverte rene julemiddagen for oss, og Johans bordbønn gjorde sterkt inntrykk. Vi har mistet en god prest der!

I 1932 giftet han seg med Gunda Olsdatter Nes. Barn: Johanna Lillian/Olin Lawrence/Eleanor Marie.

De har 6 barnebarn og 3 oldebarn.

Johan var hjemme i 1925, og tenkte å slå seg til med kyllingfarm, men oppgav ideen.

 

Ole P. Nes
Svigerfaren til Johan var sønn til Mali fra Ørsvikann på Nes i Ålvundfjord og Peder Pålson Aasen. Han skrev navnet Naess i USA.

Ole kom til Duluth ved århundreskiftet, og ble gift med Lina Aarsund fra Straumsnes. De slo seg ned på 80-acres farm i Rice Lake, hvor de drev ”general farming” med 12-14 kyr. De solgte smør/fløte, men etter en tid gikk melken til et ysteri. Halve farmlandet var skog/stein/beite/elv.

Ole døde i 1944, Lina året før.

Nevøen til Ole, Peter Louis, døde av lungebetennelse i Michigan i 1926, tror familien, og ingen ville komme til Amerika av familien etter dette.

Døtrene Gunda og Margaret baker norske kaker. Sild til livretten sildbaill er vanskelig å få tak i, sier de. De har holdt på lutefisken om julekvelden, og pleide å bake lefse før. Gundas mor kokte rømmgraut, men nå er det vanskelig å få fatt på rømme. Forfatteren må innrømme at Margarets festbord overgikk både rømmgraut og lutefisk!

Fotoreferanse 306/2: Ole P. Naess fra Ørsvika, Neslandet og Linda Aarsund fra Straumsnes. | Tilhører: Petra Melhus.

Fotoreferanse 307/1: Låven til Ole P. Naess, etter besøk av tornadoen.

 

Ola Halle
Johans bror, Ola, kom etter Johan. Han arbeidet på sagbruk i Vancouver, og hadde tenkt seg til Rice Lake. Han døde under en svømmetur i 1924. Han og en svenske svømte etter arbeidstid, svensken svømte etter Ola, som bare gikk under - trolig av et illebefinnende. Han hadde vørt en kraftkar. Han pleide å svømme over Søya i fulle klær under fløtinga med faren som var fløtebas, og pleide å ”Springe ned rev”.

 

Gjertrud Larsdatter Mo
Gjertrud var gift med Peder Vick som Johan Halle arbeidet for. De hadde to små døtre da Gjertrud døde fra familien. Peder reiste hjem og fikk familiene på Halsa og på Mo til å ta barna.

Peder giftet seg igjen med en fra Halsa, som døde i barsel med tredje barnet til Peder.

For tredje gang giftet Peder seg, med en som var født Olsen fra Rice Lake. De fikk 5 barn.

Astrid og Dordi av første ekteskap kom over til faren da de vokste til. (Dordi=Dorthy i USA.)

Kilde: Nils Magnar Torvik/Johan og Gunda Halle/Margaret Naess/Ildri Kvande.

 

Med treet rundt livet

Ole Sæther - Kringla
Oldedatteren til Ole f. 1844, utvandret 1872 med Tasso, til Chicago, forteller at kona til Ole, Marie Jensen fra Jessum (Jessheim) i Ullensaker, reiste gjentatte ganger på besøk til familien i Norge, etter at Ole døde. Han hadde vært møbelsnekker i Chicago, og hadde gjort det godt. De eide en god del i Chicago.

På en av turene sine grov hun opp en liten trerenning og viklet den rundt livet, under klærne, og smuglet treet inn i USA. Hun plantet det på gravstedet, for å ha en del av hjemmet sitt hos seg i den nye verden. Treet stod helt til 1983, da de saget det ned for å skaffe gravplass til Oles sønnesønn: Martin Edward Saether f. 1909, d. 1983. Treet stod på ”Mount Olive”-kirkegården (Olivenberget kirkegård) i Chicago.

Det er datteren til Martin E. som skriver dette i brev til forfatteren. Ole giftet seg i 1876, døde i 1918.

Ole hadde barna: Anna -78/John -82/Martin A. -84/Edward -91.

Ole fikk bare ett barnebarn, og Sonja Hayes er eneste oldebarn.

Kilde: Sonja Jean Hayes.

 

Sluttord - Wisconsin

Wisconsin-utvandrerne ser på mange måter ut til å ha et mer ”normalt” liv enn de som kom i gang ute på den nakne prærien lenger vest. De kunne i alle fall leve i trehus og hadde brennved og vann. Selv om livet var knallhardt for skogsarbeidere og sagbruksmannskap, var avstander til jernbane og byer mye kortere, og den etablerte siviliserte verden var mye nærmere enn for dem som bosatte seg i den mye mer ekstreme livssituasjonen lenger vest. Avstanden til familien hjemme i Gamlelandet var heller ikke så knugende, og landskap og vegetasjon var mer kjent og lik det de var vant til. I grunnen er det et tankekors at de aller tidligste dro så langt vest slik med en gang - og ”hoppet over” Wisconsin. Det har sine grunner, men vi skal ikke begi oss ut på det her.

Folk fra Stangvik, Surnadal, Rindal, Tingvoll og Nordmøre ellers har konsentrert seg oppe i nordvestre hjørnet av Wisconsin. Bastian Nelson Nordvik og Lars I. Røv - Roe, er to av kraftsentrene som dukket opp i dette arbeidet. Ikke bare har de aktivisert seg og vært plassert i miljøet slik at de er kommet i kontakt med de fleste, og også tiltrukket seg ungdom hjemmefra, men de har begge spredt ut etterkommerne sine i svært sentrale plasseringer i samfunnet - især i presseverdenen i aksen Eau Claire - Minneapolis. Det er grunnen til at barneflokkene her er omtalt grundigere enn ellers i boken. De av Roe-etterkommerne som har vært tilknyttet St. Olaf-miljøet i Northfield, har gravene sine mellom de to av St. Olaf-folkene som er mest kjent: Musikeren Melius Christiansen og Ole E. Rølvaag, forfatteren av bl.a. ”Giants in the Earth” – på norsk: ”I de dage” og ”Riket grundlægges”, bøker som leseren bør skynde seg å lese, om han ikke alt har gjort det.

 

Forrige kapittel - Neste kapittel

 

Dersom du ønsker å skrive fortsettelsen på historien for de enkeltpersonene eller familiene som er nevnt i teksten over - eller om du har tilleggsinformasjon - hvorfor ikke registrere deg som bruker og skrive dine egne minneprofiler / artikler. Dersom du ønsker at vi legger inn en lenke fra et sted i teksten over til dine profiler / artikler kan du kontakte oss her.

A few copies of the book are still available for sale - see link to www.bokloftet.no under 'external links' below for further details.

* Copyright Dordi Glærum Skuggevik 1986 - ISBN 02-991394-0-6. Please note: The original text and photo captions in Norwegian – and any digitisation and translation thereof - contain information from public, private and personal sources and may contain unintended errors, inaccuracies or omissions. The author - and as applicable: the digitiser and translator - accepts no liability for any such errors, inaccuracies or omissions. To continue, the reader must accept all limitations of liability and the text ‘as is’ - or should refrain from further reading.

The above content is from the book "Utvandringshistorie fra Nordmøre - Stangvik og Surnadal Prestegjeld" (History of emigration from Nordmøre – Stangvik and Surnadal Parish (Norway)) - published in 1986 by Dordi Glærum Skuggevik - and is used by the author's kind permission. All photos are used by the owners' kind permission.

Relevant links

Please note! Sagahuus.com is not responsible for the content of external links

Share this page