Kl. 9 for vi over en stor Bro som var det største kjempeverk jeg hel til havde seet. Den var over en fjering lang og bogget af Jerne og Sten og paa Flodens anden side var en stor by Montral.

Forrige kapittel - Liste over kapitler - List of chapters in English - Neste kapittel
* For disclaimer, please see end of text.

«UTVANDRINGSHISTORIE FRA NORDMØRE - Stangvik og Surnadal prestegjeld»

DAGBØKER PEDER PEDERSON SANDE

Reisen Norge - Wisconsin 1873 - 1874
Den 7. seiler vi paa AtlanterHavet første dag og ikke ser Land, vi har godt veir. Den 8. var der saa meget Vind at den ene Bølge hevede sig ind over Dækket efter den anden. Da smagte Maden mig ikke godt, men den 9. var jeg den same som før. Natten til den 10. og hele den 10. havde vi Stormen imod og mange var syg og et Barn blev født til Verden og opkaldet efter Skibet. Den 11. havde vi Godt Veir. Den 12. har vi atter modvin. Skameligt at fortelle, med nød og neppe kunde vi faa ferst Vand og en del af de Norske satte sig op med Skibes Mandskab og gik af med seier.

Den 13. havde vi Modvin men intet andet som er verdt at bemerke. Den 14. godt veir og Solsken. Søndagen den 15. Taage. Mandagen den 16. øiner vi Land på den anden Side kl. 1 ½. Den 17. Seiler vi den ganske Dag og ser Lan paa den ene Side omtrent en ½ Mil ifra Lan. Her er Aaslende med Skog men lenger borte Fjelde med Sne og mange Seilere ser vi ogsaa her. Den 18. ser vi Land paa begge Sider en halv Fjering til ver side. Skjønt og vel opdorket til ver side med skjøne Huse og kloken 12 Medag ankrede vi i Kvebæk og gik in paa Jernbanevognen Klokken 7 eftermedag og for hele Natten den 19. Kl. 9 for vi over en stor Bro som var det største kjempeverk jeg hel til havde seet. Den var over en fjering lang og bogget af Jerne og Sten og paa Flodens anden side var en stor by Montral. Her jorde vi holt i to Timer og holle Midag og Klokken 7 om aftenen saa vi en stor By som hed Preskel og den 20. stoppede vi i Toronto fra kl. 1 til 3 og holle Medag. Det var en meget storartet By og kl. 11 Eftermedag skifte vi Vogne og der fra til Sarnes og an kom der om Morgenen Den 21 vor vi kjørte 12 vogne 20 Alen lang per Vogn in paa en der til inrettet Dampferge og satte dem over Floden som kaldes Heron Sjøen. Der blev Tøiet over seet og fortollet og Kl. 6 gik vi om bor paa et Dampskib for at afgaa til Markvet. Søndag Den 22. var vi saa langt ude at vi ikke saa Land. Den 23. kom vi til en Strom vor Der var 4 Sluser som Dampskibet skulde gaa op. Den 24. Juni gik vi e Land Klokken 10 i Market og traf Thore J der. Saa fortsatte vi turen til Ishpeming og Der fra til Wintrap vor jeg tilbragte Someren 1873 og en god del af Vinteren ligetil Den 14. April 1874.

Saa reiste jeg fra Ishpeming og genem Eskenaba til Grenbe og der fra til Wællrtaun e Weskonsen og der fra til Deenglæs (?) til Eau Claire og efra Eau Cleaire til Byen Cheppev Faals hvor jeg stoppede den 16. Arel til den 18. og der fra til Porters = Mølle hvor jeg arbeidede hele sommeren 1874.

*

Porters Mill, som tilhørte Northwestern Lumber Company var 11 år gammel, da Peder kom. (Se mer om Peder under ”Nordmørslåna i Minnesota.”)

Dagboken er gjengitt med eksakt Peders ortografi, men en del punktum er satt inn. I alle originaltekster fra denne tiden skrives det uten særlig tegnsetting, i en jevn ordstrøm. For raskere forståelse er det innsatt en del tegn i alle disse tekstene.

Dagboken er avskrevet hos Rosalie Sande Bergentine i Fergus Falls.

 

Forrige kapittel - Neste kapittel

 

Dersom du ønsker å skrive fortsettelsen på historien for de enkeltpersonene eller familiene som er nevnt i teksten over - eller om du har tilleggsinformasjon - hvorfor ikke registrere deg som bruker og skrive dine egne minneprofiler / artikler. Dersom du ønsker at vi legger inn en lenke fra et sted i teksten over til dine profiler / artikler kan du kontakte oss her.

A few copies of the book are still available for sale - see link to www.bokloftet.no under 'external links' below for further details.

* Copyright Dordi Glærum Skuggevik 1986 - ISBN 02-991394-0-6. Please note: The original text and photo captions in Norwegian – and any digitisation and translation thereof - contain information from public, private and personal sources and may contain unintended errors, inaccuracies or omissions. The author - and as applicable: the digitiser and translator - accepts no liability for any such errors, inaccuracies or omissions. To continue, the reader must accept all limitations of liability and the text ‘as is’ - or should refrain from further reading.

The above content is from the book "Utvandringshistorie fra Nordmøre - Stangvik og Surnadal Prestegjeld" (History of emigration from Nordmøre – Stangvik and Surnadal Parish (Norway)) - published in 1986 by Dordi Glærum Skuggevik - and is used by the author's kind permission. All photos are used by the owners' kind permission.

Relevant links

Please note! Sagahuus.com is not responsible for the content of external links

Share this page