Elias Petterson Dahlmann ble født den 23. juli 1826 som sønn av Anna Salomonsdotter og Petter Emanuel Dahlman. Adressen er oppgitt som Torp og stedet er Hede sogn, Krokstad prestegjeld, Bohuslen, Sverige.

Elias var min tipp-tippoldefar og ble en slags stamfar for familien Dahlmann som etterhvert slo røtter i Moss, Norge. Med denne minneprofilen vil jeg gjerne samle noen av de trådene som offentlige arkiver og generelle tidsbilder kan gi oss.

Takket være Rune Floberg som er Elias' etterkommer via hans datter Mina - gift Martinsen - og hennes sønn Ottar Martinsen som var Runes morfar har vi noen bilder som man mener kan være av Elias og to av hans døtre - den ene er Mina og den andre kan være Hilma, Anna Maria eller Josefina (Finna).


Verden og Sverige i 1826 - et lite tidsperspektiv

I 1826 skjedde følgende begivenheter: Den senere kong Karl XV av Sverige og Norge ble født på Stockholm slott, Norges første dampskip, «Constitutionen», kommer til landet, Fredrikshald brenner, Rikshospitalet i Christiania (Oslo) etableres, Samuel Morey tar patent på forbrenningsmotoren og grensekonvensjonen mellom Norge-Sverige og Russland ble undertegnet i St.Petersburg. Grensenstrekningen over land mellom Norge og Russland var dermed avklart uten konfrontasjoner.


Kunnskapen som ble borte på veien

Dessverre har jeg ingen skrevne eller overleverte kunnskaper om Elias. Gjennom kirkebøker og folketellinger kan vi dog følge ham gjennom livet og få et innblikk i hvordan han var som menneske.


Elias gifter seg

Elias giftet seg med Carolina Olausdotter fredag den 29. desember 1848. Carolina ble født den 12. august 1831 og hennes foreldre var Christina Pehrsdotter og Olaus Andreasson. Far til Christina var Pehr Larsson som hadde en eierandel på Gunnarsbo. Pehr ble forøvrig dømt for fylleri og "vanvördeligt uppförande" mot sin svigerfar i 1832 og han druknet i Örekilselven i 1849 (kilde: Rune Floberg).

Da de giftet seg var Carolina og Elias henholdsvis 16 og 22 år gamle. Det er en ung alder å stifte familie i - ikke minst i en sosialt og økonomisk vanskelig tid. I ekteskapsprotokollen står Elias oppført som dreng og Carolina som 'hemmadotter'.

Sin unge alder til tross - de holdt ekteskapsløftene sine Caroline og Elias - og levde og jobbet sammen i 27 år - nesten på dagen. Den 1. januar 1875 døde Carolina i en alder av bare 43 år.


Barneflokken

Sophia - født 28. februar 1850 - Gunnarsbo - Krokstad
Hilma - født 26. januar 1853 - Norr Skogen (far: hemmansägare) - Hede
Anna Maria - født 12. desember 1855 - Intagan under Utäng (far: torpare) - Hede
Johan Peter - født 24. juni 1858 - Björnsten under Fisketorp (far: torpare) - Hede (død 20. august 1859)
Josefina (Finna) - født 12. juli 1860 - Björnsten under Fisketorp (far: torpare) - Hede
Mina - 3. januar 1864 - Gunnarsbo (far: arrendator) - Krokstad
Johan Peter - født 29. mars 1868 - Askeslätt (far: arrendator) - Hede
Carl Emil - født 16. desember 1871 - Askeslätt (far: arrendator) - Hede

Jeg har også funnet et barn som potensielt kan være Elias' datter og de andre barnas halvsøster. Eva Carolina ble født utenfor ekteskap på Rød, Krokstad, den 29. september 1847. Med mor Anna Maria Nilsdotter - og far Elias Petersson. Men om det er samme Elias er ikke godt å si.


Årene 1848 - 1871

Fra fødselsopplysningene til barna over kan det virke som om familien flyttet en del i årene 1848 - 1871. Det er vanskelig å fastslå om det var noen direkte årsak til dette eller om det var det vanlige mønsteret for torpare i Bohuslen på denne tiden. Elias er i senere folketellinger fra Norge oppført med yrke snekker/tømmermann og ferdighetene hans kan ha vært en mulig medvirkende årsak - at familen flyttet dit hvor det var arbeid å finne. Kanskje jobbet Elias med å bygge hus og uthus på de forskjelllige gårdene i prestegjeldet?

Du kan lese generelt om torparens liv ved å besøke Wikipedia. Se ekstern lenke under.

Da datteren Hilma ble født er Elias oppført som hemmansägare, noe som skulle bety at han og Carolina på det tidspunktet eide sitt eget lille bruk. Hva som gjorde at de flyttet derfra kan bare bli spekulasjoner, men kanskje kastet ikke jorda nok av seg til å brødfø den unge familien - eller kanskje ble de økonomiske byrdene for store.


Den 20. august 1859 dør sønnen Johan Peter

En sensommerdag i 1859 dør sønnen Johan Peter, bare en måneds tid etter sin ettårsdag. Selv om barnedødeligheten - og dødeligheten generelt - var veldig høy på denne tiden så var ikke smerten ved å miste noen man var glad i noe mindre av den grunn. Søstrene Sophia (9), Hilma (6) og Anna Maria (3) var unge, men de må allikevel ha følt sorgen som må ha rammet foreldrene hardt.

Carolina og Elias gjorde ære på Johan Peter ved å oppkalle det neste guttebarnet de fikk etter ham. Johan Peter II ble født nesten ti år etter at broren døde. Det å oppkalle nyfødte barn etter et barn man hadde mistet tidligere var en ikke uvanlig foreteelse den gangen.


Året 1875 - året da sorgen rammer igjen - og livet blir forandret for alltid

Den 1. januar 1875 dør Carolina, bare 43 år gammel. På dette tidspunktet er Elias 49, Sophia 25, Hilma 22, Anna Maria 20, Josefina 15, Mina 11, Johan Peter 7 og yngstemannen Carl Emil bare 3 år gammel.

Hva Carolina dør av sier kildene jeg har tilgang til ingenting om, men tapet av moren må ha vært vanskelig for familien.

Kanskje er det sorgen og fortvilelsen over konas død - eller de vanskelige livsvilkårene ellers - som får Elias til å gjøre et stort valg: han bestemmer seg for å flytte fra Hede og Krokstad. Det kan ikke ha vært lett å rive familien opp med røttene, reise fra slektninger og venner og alt som var kjent. Og ei heller kunne det ha vært lett å forlate Carolinas og Johan Peters graver på kirkegården.


Hvor reiser Elias med familien?

Hvor Elias bestemte seg for å dra finner vi svaret på i en folketelling som blir foretatt samme år - i Moss, Østfold, Norge. I Moss blir Elias en slags stamfar for et nytt kapittel i slekten Dahlmanns historie.

På denne tiden var Norge i union med Sverige og Moss var en by i vekst. I en tid hvor mange svensker og nordmenn reiste til det forgjettede Amerika valgte Elias Moss som sitt nye hjemsted.

I folketellingen fra Moss i 1875 kan vi lese følgende:

 • Adresse Bakkegade 10, bakgården 1. etasje
 • Elias Dahlmann, hus-tømmermand, født 1826 Kråkstad Sokn i Sverige, hovedforsørger, enkemann
 • Hilma Dahlmann, husholderske, født 1853 Askerslet Sokn Bohuslän i Sverige, ugift
 • Finna Dahlman, maanedspige, født 1861 Hede Sokn i Sverige, ugift
 • Mina Dahlmann, født 1863 Kråkstad Sokn i Sverige
 • Johan Dahlmann, født 1868 Hede Sokn i Sverige
 • Carl Dahlmann, født 1872 Hede Sokn i Sverige

Døtrene Sophia og Anna Maria bor ikke sammen med Elias og resten av familien på dette tidspunktet og enten ble de værende i Sverige eller de var etablert på annet hold.


Folketellingen 1885

Fra folketellingen i Moss i 1885 leser vi følgende:

 • Adresse Værlegaden 14, 1. etasje
 • Elias Dalman, tømmermand, født i Hede sogn, Krogstad prestegjeld i Sverige
 • Helma Dalman, født i Hede sogn, Krogstad prestegjeld i Sverige
 • Karl Emil Dalman, født i Hede sogn, Krogstad prestegjeld i Sverige
 • Hans Jalmar Hendriksen, født 1881 i Moss

Hans Hjalmar Dahlmann var min oldefar og er sønn av Hilma. Du kan lese mer om Hjalmar ved å trykke på lenken over.


Carl Emil Dahlmann dør i 1892

Den 29. februar 1892 dør Carl Emil bare 20 år gammel av lungebetennelse. Han er i protokollen oppført som snekkersvend og arbeidet kanskje sammen med faren. Carl Emil ble begravet den 8. mars 1892. Det står oppført at han ble konfirmert i Moss den 3. oktober 1886.

Som en kuriositet kan nevnes at morens navn oppgis å være Anna Marie Peterson. Dette stemmer ikke med de svenske protokollene hvor Carolina er oppført som mor. Anna Maria som var 16 år ved Carl Emils fødsel kan ha vært hans mor. Kanskje oppdro besteforeldrene barnet som sitt eget? Også i konfirmasjonsprotokollen i 1886 er Anna Marie oppført som mor. Se nedenfor hvor du kan lese litt mer om Anna Maria som dukker opp igjen i protokollene i 1915.


Folketellingen 1900

I folketellingen for 1900 finner vi følgende informasjon:

 • Adresse Henrik Gerners Gade 13, 1. etasje
 • Elias Dahlman, enkemann, snekker, født 1826 i Bohuslæn Sverige, nasjonalitet norsk
 • Hilma Dahlman, ugift, født 1853 i Bohuslæn Sverige, understøttes af fattigvæsenet, nasjonalitet norsk


Folketellingen i 1910

 • Henrik Gerners gate 21
 • Elias Dahlmand, enkemann, fattigunderstøttet, født 26.7.1826 i Bohuslen Sverige
 • Hilma Dahlmand, ugift, husbestyrerinde, født 26.2.1853 i Bohuslen Sverige


Hilma dør i 1912

Hilma Dahlmann - som var min tipp-oldemor - og mor til Hans Hjalmar Dahlmann - døde den 7. mai 1912 og ble begravet den 14. mai 1912. Hun ble 59 år gammel. Adressen er oppgitt som Henrik Gerners gate 21 b og Hilma døde av bronchitis. Fra hva vi ser i protokollene levde hun sammen med faren i hele sitt liv. Hun var trolig også den som tok på seg morsrollen for sine yngre søsken da moren døde og familien flyttet til Norge.

Følgende personer er oppført som arvinger til Hilma i dødsfallsprotokollen:

 • Faren Elias Dahlman
 • Søster Marie Christiansen, enke
 • Josefine Jensen, enke
 • Wilhelmine Jensen, gift med toldbetjent Jens Martinsen - Drøbak
 • Sofie Olsen, gift med Olaf Olsen - Värmland Sverige

Hilmas sønn Hans Hjalmar Dahlmann er ikke nevnt i denne sammenheng. Vi ser også her at de øvrige søstrene dukker opp og vi får litt flere opplysninger om deres navn som gifte og sivilstand.

Anna Maria har tydeligvis har vært med på turen fra Sverige og det ser ut til at hun har giftet seg i Moss. I folketellingen for 1910 finner vi Anna Marie Kristiansen med adresse Henrik Gerners gate 21 - i samme hus som Hilma og Elias bodde i 1910. Hun var da enke og bodde sammen med barna Karl Josef, Annie Marie, Sigurd og Martin Harry. Yrket er opplyst å være arbeiderske ved Moss Aktiemøller. I 1915 var hun 60 år.

Eldstesøster Sophia ble tydeligvis gift i Sverige og ble igjen der. Og Josefina (Finna) dukker opp med etternavnet Jensen. At Wilhelmina (Mina) er oppført med etternavn Jensen er trolig kun en feil i protokollen.


Elias dør i 1915

Etter å ha sett så mange av sine egne bli borte før seg reiste Elias til den andre siden av tiden den 11. september 1915, 89 år gammel. Han ble begravet den 16. september 1915. Dødsårsaken er i protokollen oppført som kreft og han bodde ved sin død på gamlehjemmet.

Som arving nevnes kun datter Marie Kristiansen med adresse Henrik Gerners gate.

 

Kilder:

De offentlige protokollene jeg har benyttet kan av og til være unøyaktige eller vanskelige å tolke. Derfor kan det være enkelte feil eller unøyaktigheter i det som er beskrevet over. Skulle du ha kommentarer eller tilleggsinformasjon hører jeg gjerne fra deg.

 • Föreningen Släktdata.
 • Digitalarkivet Norge
 • Wikipedia.org

Life events

Elias Petterson Dahlmann was born in Sweden on Sunday 23 July 1826. These are life events recorded from this person's life.

1826 - Birth

Elias Petterson Dahlmann was born on Sunday 23 July 1826. The home location at the time of birth was Hede sogn, Krokstad prestegjeld, Bohuslen, Sverige, Sweden.

1915 - Passing

Elias Petterson Dahlmann passed away on Saturday 11 September 1915 in Norway at the age of 89.

Home address at the time of passing: Moss, Norway.
Location of burial: Foreløpig ukjent.

Relevant links

Please note! Sagahuus.com is not responsible for the content of external links

Share this page