Hilma Dahlmann ble født onsdag den 26. januar 1853 som datter av Carolina Olausdotter og Elias Petersson Dahlmann. Hilmas fødested var Norr Skogen i Hede sogn, Krokstad prestegjeld, Bohuslen, Sverige.

Hilma var min tippoldemor - og med denne minneprofilen vil jeg gjerne gjøre ære på henne og hennes liv - samle noen av de trådene som offentlige arkiver og generelle tidsbilder kan gi oss.

Dessverre har jeg ingen bilder av Hilma eller hennes familie - så et illustrasjonsbilde får stå som et symbol på Hilma og alle hun var glad i.

Verden og Sverige i 1853 - et lite tidsperspektiv
1853 markerte begynnelsen på Krimkrigen, hvor Tyrkia, England og Frankrike gikk til krig mot Russland. Det er fra denne krigen at Florence Nightingale er kjent for sin innsats blant de sårede soldatene - og stedsnavn som Balaklava og Malakoff er hentet fra landemerker på Krimhalvøya. Giuseppe Verdis opera La Traviata ble fremført for første gang og Norge var i union med Sverige - under kong Oscar 1.

Wilhelm Mobergs romanserie Utvandrerne - som beskriver livet i Småland i perioden rundt 1850 - kan kanskje gi et bilde av hvordan livet også var for småkårsfolket i Hede sogn på denne tida - selv om vi befinner oss i en litt annen del av Sverige.

Kunnskapen som ble borte på veien
Selv om Hilma ble født bare 110 år tidligere enn meg selv har jeg dessverre ingen kunnskap om henne - slik den kunne ha blitt fortalt meg gjennom de tre slektsleddene som ligger mellom oss. En viktig årsak til dette er at min oldefar og Hilmas eneste barn - Hans Hjalmar Dahlmann - døde mens min mors far og min bestefar - Alf Petter Dahlmann - var veldig ung. Alf Petter døde også så altfor tidlig i en alder av 66 år i 1982.

Mor og far
Den som var Hilmas mamma var Carolina, født den 12. august 1831. Hennes foreldre het Christina Pehrsdotter og Olaus Andreasson. Far til Christina var Pehr Larsson som hadde en eierandel på Gunnarsbo. Pehr ble forøvrig dømt for fylleri og "vanvördeligt uppförande" mot sin svigerfar i 1832 og han druknet i Örekilselven i 1849 (kilde: Rune Floberg).

Hilmas pappa het Elias og var født den 23. juli 1826. Farmor og farfar var Anna Salomonsdotter og Petter Emanuel Dahlman.

Da Carolina og Elias giftet seg - fredag den 29. desember 1848 - var de henholdsvis 16 og 22 år gamle. Det er en ung alder å stifte familie i - ikke minst i en sosialt og økonomisk vanskelig tid. I ekteskapsprotokollen står Elias oppført som dreng og Carolina som 'hemmadotter'.

Hvorfor de giftet seg så tidlig er vanskelig å si uten å kjenne flere detaljer, men de holdt i alle fall ekteskapsløftene sine Caroline og Elias - og levde og jobbet sammen i 27 år - nesten på dagen. Den 1. januar 1875 døde mamma Carolina i en alder av bare 43 år. Hilma hadde da blitt 22 år.

Søskenflokken


  1. Sophia - født 28. februar 1850 - Gunnarsbo - Krokstad
  2. Hilma - født 26. januar 1853 - Norr Skogen (far: hemmansägare) - Hede
  3. Anna Maria - født 12. desember 1855 - Intagan under Utäng (far: torpare) - Hede
  4. Johan Peter - født 24. juni 1858 - Björnsten under Fisketorp (far: torpare) - Hede (død 20. august 1859)
  5. Josefina (Finna) - født 12. juli 1860 - Björnsten under Fisketorp (far: torpare) - Hede
  6. Mina - 3. januar 1864 - Gunnarsbo (far: arrendator) - Krokstad
  7. Johan Peter - født 29. mars 1868 - Askeslätt (far: arrendator) - Hede
  8. Carl Emil - født 16. desember 1871 - Askeslätt (far: arrendator) - Hede | Død 29. februar 1892 - Moss

Jeg har også funnet et barn som potensielt kan være Hilmas og søskenenes eldre halvsøster. Eva Carolina ble født utenfor ekteskap på Rød, Krokstad, den 29. september 1847. Med mor Anna Maria Nilsdotter - og far Elias Petersson. Men om det er samme Elias er ikke godt å si.

Årene 1848 - 1871
Fra fødselsopplysningene over kan det virke som om familien flyttet en del i årene 1848 - 1871. Det er vanskelig å fastslå om det var noen direkte årsak til dette eller om det var det vanlige mønsteret for torpare i Bohuslen på denne tiden. Elias er i senere folketellinger fra Norge oppført med yrke snekker/tømmermann og yrket hans kan ha vært en mulig medvirkende årsak - at familen flyttet dit hvor det var arbeid å finne. Kanskje jobbet Elias med å bygge hus og uthus på de forskjelllige gårdene i prestegjeldet.

Du kan lese generelt om torparens liv ved å besøke Wikipedia .

Da Hilma ble født er Elias oppført som hemmansägare, noe som skulle bety at han og Carolina på det tidspunktet eide sitt eget lille bruk. Hva som gjorde at de flyttet derfra kan bare bli spekulasjoner, men kanskje kastet ikke jorda nok av seg til å brødfø den unge familien - eller kanskje ble de økonomiske byrdene for store.

Den 20. august 1859 dør lillebror Johan Peter
En sensommerdag i 1859 dør lillebror Johan Peter, bare en måneds tid etter sin ettårsdag. Selv om barnedødeligheten - og dødeligheten generelt - var veldig høy på denne tiden så var ikke smerten ved å miste noen man var glad i noe mindre av den grunn. Søstrene Sophia (9), Hilma (6) og Anna Maria (3) var unge, men de må allikevel ha følt sorgen som må ha rammet foreldrene hardt.

Foreldrene gjorde ære på Johan Peter ved å oppkalle det neste guttebarnet de fikk etter ham. Johan Peter II ble født nesten ti år etter at broren døde. Det å oppkalle nyfødte barn etter et barn man hadde mistet tidligere var en ikke uvanlig foreteelse den gangen.

Året 1875 - året da sorgen rammer igjen - og livet blir forandret for alltid
Den 1. januar 1875 dør mamma Carolina, bare 43 år gammel. På dette tidspunktet er pappa Elias 49, Sophia 25, Hilma 22, Anna Maria 20, Josefina 15, Mina 11, Johan Peter 7 og yngstemannen Carl Emil bare 3.

Hva Carolina dør av sier kildene jeg har tilgang til ingenting om, men tapet av moren må ha vært vanskelig for familien. Kanskje hadde hun vært syk over lengre tid.

Kanskje er det sorgen og fortvilelsen over konas død som får Elias til å ta hva som må ha vært sitt livs største avgjørelse: han bestemmer seg for å flytte fra Hede og Krokstad - på søken etter et bedre liv for seg og barna. Det kan ikke ha vært lett å rive familien opp med røttene, reise fra slektninger og venner og alt som var kjent. Og ei heller kunne det ha vært lett å forlate morens nye grav der på kirkegården - der hvor hun kanskje hvilte sammen med Johan Peter.

Hvor Elias bestemte seg for å dra finner vi svaret på i en folketelling som blir foretatt samme år - i Moss, Østfold, Norge. I Moss blir Elias en slags stamfar for et nytt kapittel i slekten Dahlmanns historie.

Folketellingen i Moss 1875

Denne profilen er fortsatt under utarbeidelse.


Kildene:
Hovedkildene jeg har brukt er listet under. De offentlige protokollene kan av og til være unøyaktige eller vanskelige å tolke. Derfor kan det være enkelte feil eller unøyaktigheter i det som er beskrevet over. Skulle du ha kommentarer eller tilleggsinformasjon hører jeg gjerne fra deg.
 

 

Life events

Hilma Dahlmann was born in Sweden on Wednesday 26 January 1853. Hilma was also known by the name Petersson. These are life events recorded from this person's life.

1853 - Birth

Hilma Dahlmann was born on Wednesday 26 January 1853. The home location at the time of birth was Hede sogn, Krokstad prestegjeld, Bohuslen, Sweden.

1912 - Passing

Hilma Dahlmann passed away on Tuesday 7 May 1912 in Norway at the age of 59.

Home address at the time of passing: Moss, Norway.
Location of burial: Begravet 14. mai 1912 - sted foreløpig ukjent.

Share this page