Mennesket lever så lenge det er husket sier et gammelt ordtak. Men hvor lenge blir vi egentlig husket?

Etterhvert som tidligere generasjoner levde og døde forsvant minnene og kunnskapen om enkeltmennesket relativt raskt og var borte for all tid. Med internett og moderne teknologi kan vi endre dette bildet - skape et minnebibliotek hvor vi tar vare på kunnskapen om hvem de var - alle dem som gjorde et sterkt inntrykk på oss.


SEND KUNNSKAPEN VIDERE TIL FREMTIDENS GENERASJONER

For første gang i historien har dagens mennesker en unik mulighet til å dele kunnskapen om sine egne liv og sin families historie. Og vi kan sende kunnskapen videre til dem som kommer etter oss.


VÅR MÅLSETTING ER ENKEL - EN SLAGS SLEKTSFORSKNING I REVERS

Målsettingen vår er enkel: å være en skattekiste av minner, et minnebibliotek som tar vare på minnet om hverdagsmennesket, en felles lagringsplass for hverdagshistorien. Vi kan godt se på det som en slags slektsforskning eller historieskrivning i revers: i stedet for at fremtidens generasjoner kommer for å lete etter oss så sender vi i stedet førstehåndskunnskap videre til dem. Et brev til fremtiden med kunnskap om hva vi selv har opplevd i våre egne liv - og kunnskapen som er gitt oss gjennom samtaler med våre eldre.


VI VET OVERRASKENDE LITE SELV OM VÅRE EGNE

Opp gjennom historien har det stort sett vært kunnskapen om de rike og beryktede som har overlevd tidens tann. Hverdagsmenneskets gjøren og laden ble raskt glemt og begravet. Selv i vår moderne verden vet vi overraskende lite om det levde livet til våre egne foreldre og besteforeldre.

Etterhvert som de eldre generasjonene blir borte forsvinner også så mange av historiene de kunne fortelle; skatter som aldri mer kan hentes tilbake.


HVEM TROR DU AT DU ER?

I senere år har TV-program som "Hvem tror du at du er?" blitt fulgt av millioner av seere verden over. I kjølvannet ser vi en fornyet interesse for familiehistorie og røtter.


VI HAR LAGET 7 ULIKE PROFILTYPER

For å stimulere fantasien din har vi laget 7 ulike typer minneprofiler som du kan velge mellom:

  1. Individuell minneprofil (brukes når du skriver om en enkeltperson)
  2. Minneord (brukes når du skriver et minneord - ofte om en nylig avdød)
  3. Gruppeminneprofil (brukes når du skriver om en familie, gruppe etc.)
  4. Brev til fremtiden/selvbiografi (brukes når du vil skrive om ditt eget liv - eller et brev til dine etterkommere)
  5. Lokalhistorie/nyhetsartikkel (brukes når du vil skrive om lokalhistorie eller en mer nyhetsartikkelpreget artikkel)
  6. Hus og bygninger
  7. Kjæledyr til minne

Share this page