Hver enkelt bruker kan velge om hun eller han ønsker å bli kontaktet av andre brukere.

Kontakt oss

Dersom brukeren ønsker slik kontakt vil du se et konvolutt-ikon til høyre for navnet til saga-kapittelets eier. Ikonet vil være synlig for alle hennes eller hans saga-kapitler.

Ved å klikke på ikonet vil du kunne sende en melding. Vedkommende vil motta meldingen din som en regulær e-post og vil dermed se din e-post-adresse sammen med meldingen slik at de kan sende et svar.

VIKTIG!
Du må være en registrert bruker - og logget inn - for å se konvolutt-ikonet.

Share this page