Du kan enkelt lage en lenke fra en del av hovedteksten din til en annen - for eksempel fra en liste over underavsnitt på toppen av saga-kapittelet til det korrekte avsnittet lenger ned i hovedteksten.

Kontakt oss

1. Når du er i redigeringsbildet for saga-kapittelets hovedtekst - gå først til den delen av teksten som du vil lenke TIL - og plasser markøren rett foran ordet som du ønsker at lenken din skal hoppe til.

2. Deretter klikk på ikonet som ligner på et flagg. I boksen som åpner seg gir du dette spesielle punktet i teksten ett unikt navn under "Anchor name" (det er viktig at du husker dette navnet for det neste steget i prosessen).

3. Det neste steget er å merke hele den delen av teksten som du ønsker å lenke FRA. Deretter klikker du på ikonet som ligner på en lenke. I boksen som kommer opp - under "Link type" velger du lenketypen "Link to anchor in the text" og velger navnet du definerte under punkt 2 over fra nedtrekkslisten "By anchor name".

4. Deretter lagrer du og går tilbake for å vise saga-kapittelet. Lenken skulle nå virke som ønsket.

Share this page