Du kan enkelt lage en lenke fra hovedteksten i saga-kapittelet ditt - for eksempel fra et navn - til et annet Sagahuus.com saga-kapittel.

Kontakt oss

1. Gå først til saga-kapittelet som du ønsker å lenke TIL - og kopier hele URL adressen fra nettleserens adressefelt - normalt mot toppen av skjermbildet ditt.

URL adressen kan for eksempel se slik ut:

http://www.sagahuus.com/profile/group/94/hedvig-elvine-og-heinrich-hein-hansen-2d-moss.ht

2. Deretter går du til vedlikeholdsbildet for hovedteksten - i saga-kapittelet som du ønsker å lenke FRA - og merker den delen av teksten som du ønsker skal vises som en lenke (for eksempel et navn).

3. Når den ønskede delen av teksten er merket klikker du på ikonet som ligner på en lenke i tekstbehandleren. I boksen som kommer opp limer du inn den fulle URL adressen som du kopierte under punkt 1 over - inn i feltet kalt "URL".

4. Deretter lagrer du og går tilbake for å vise saga-kapittelet. Lenken skulle nå virke som ønsket og kan for eksempel se ut som dette: Hedvig Elvine og Heinrich (Hein) Hansen - Moss.

5. For å fjerne en slik lenke merker du teksten i tekstbehandleren hvor du tidligere har lagt inn en lenke - og klikker på ikonet som ligner på en lenke med et kryss ved seg.

Share this page