Selv om det føles som om internettet har vært her for all tid så er det jo en relativt ny oppfinnelse. For mange mennesker - spesielt de eldre generasjonene - så er bruken av datamaskiner og nettsurfing noe som de kanskje aldri vil bli fortrolig med. Eller kanskje hindrer sykdom eller livssituasjon dem fra å kunne dele med seg av den kunnskapen de sitter på. Kunnskap som en dag er borte.

Kontakt oss

Kanskje skulle nettopp du gjøre det til din oppgave å skrive ned minnene til foreldre - besteforeldre - oldeforeldre - tanter og onkler - eller andre som du setter stor pris på.

Tenk på all den kunnskapen som går tapt når menneskene reiser fra oss. Kunnskap som vi kan hjelpe til med å samle for framtiden.

DE ELDRE GENERASJONENE TRENGER DIN HJELP FOR Å SKRIVE SIN HISTORIE. VI LEVER SÅ LENGE VI ER HUSKET.

Share this page